Disclaimer

De website is eigendom van en wordt beheerd door VF International SAGL, Via Laveggio 5, 6855 Stabio, Switzerland.
Alle rechten worden beheerd door VF International. Elk gebruik van de website of haar inhoud, zoals het geheel of gedeeltelijk kopiëren, bewaren of verspreiden van de inhoud, tenzij voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is verboden zonder voorafgaande toestemming van EASTPAK .
Het EASTPAK logo is een geregistreerd trademark.

DISCLAIMER

Alle rechten van de teksten & fotos die gebruikt worden op deze website behoren toe aan de respectievelijke eigenaars. VF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website; Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan.

TRADEMARKS EASTPAK

en de Globe designs in het logo zijn geregistreerde handelsmerken van JanSport Apparel Corp die VF in licentie heeft. Voor verdere uitleg betreffende intellectuele eigendom, gelieve VF International te contacteren.

PRIVACY STATEMENT

Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt en bewaard worden voor doeleinden van klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld de verwerking van bestellingen, alsook het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden. Voor vragen, suggesties of problemen met deze website, kan u ons contacteren via Contacteer Ons onderaan in uw browser venster.