Vandaag besteld voor 12:00, morgen gratis geleverd Gratis retour 30 Jaar Garantie

Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ("Algemene Verkoopsvoorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop en verzending van Goederen in Nederland via onze Website. Lees deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aandachtig alvorens een Bestelling te plaatsen.

Door te bevestigen dat u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard hebt bij het plaatsen van een Bestelling op onze Website, bevestigt u uw onvoorwaardelijke akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Wenst u meer informatie, uitleg, of antwoorden op uw vragen over deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, raadpleeg dan eerst de FAQ Section.

Hebt u daarna nog steeds twijfels of vindt u het antwoord niet op uw vragen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u terugvindt bij Contacteer Ons. In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt met “VF”, “we” en “ons” verwezen naar VF International s.a.g.l (Ondernemingsnummer: CH-514.4.028.163-8 Stabio – VAT nr. CHE-111.650.898 IVA) waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Via Laveggio 5, Stabio, Switzerland, en “u” verwijst naar u, de klant.

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben woorden met een hoofdletter de betekenis die wordt bepaald in het gedeelte "Definities" verderop. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vormen samen met uw Bevestiging van Bestelling de overeenkomst tussen u en ons voor de levering van Goederen. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing. De overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij wij onderling met wijzigingen akkoord gaan, schriftelijk of via e-mail. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen door alle gebruikers van onze Website worden bewaard in elektronische versie of worden afgedrukt.

1. DEFINITIES

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betekent: "Overeenkomst" de overeenkomst tussen u en ons voor de verkoop en aankoop van Goederen, bestaande uit uw Bestelling, onze Bevestiging van Bestelling en deze Algemene Verkoopsvoorwaarden;

"Goederen" de goederen die wij van tijd tot tijd verkopen op onze Website, zoals maar niet beperkt tot uitrusting, rugzakken, tassen, boekentassen, reistoebehoren, goederen in leer, zakken en toebehoren voor alle voorgaande;

"Bestelling" een bestelling van Goederen geplaatst in overeenstemming met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden;

"Bevestiging van Bestelling" de bevestiging van uw bestelling die door ons aan u wordt overgemaakt en waarmee wij op het moment dat de Goederen worden verzonden aangeven uw Bestelling te aanvaarden en waarin de relevante details van de door u aangekochte Goederen staan vermeld;

"Algemene Verkoopsvoorwaarden" deze algemene verkoopsvoorwaarden; "we/wij", "ons" of "onze" betekent VF International s.a.g.l (Ondernemingsnummer: CH-514.4.028.163-8 Stabio – VAT nr. CHE-111.650.898 IVA) waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Via Laveggio 5, Stabio, Switzerland; "Website" onze website op www.eastpak.com

"u" of "uw" u, de klant.

2. INFORMATIE MET BETREKKING TOT GOEDEREN

We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat informatie over Goederen nauwkeurig, correct en actueel is. We kunnen echter niet garanderen dat er geen fouten zullen voorkomen in de omschrijving en/of prijsomschrijving van de Goederen, of dat Goederen altijd voorradig zullen zijn indien u een Bestelling wenst te plaatsen om ze te kopen.

Het materiaal dat voorhanden is op onze Website, mag niet aanzien worden als een verklaring of vertegenwoordiging met betrekking tot de Goederen. Alle foto's, afbeeldingen en omschrijvingen van Goederen zijn louter informatief. Aangezien de kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw beeldscherm, kunnen we niet garanderen dat de kleuren zoals weergegeven op uw beeldscherm een nauwkeurig beeld geven van de kleuren van het Goed bij levering.

Voorschriften inzake handbagage voor vliegreizen: We doen al het mogelijke om te verzekeren dat Goederen die we aanbieden als cabine- of handbagage, voldoen aan de huidige voorschriften van luchtvaartmaatschappijen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien een luchtvaartmaatschappij of luchthaven zijn voorschriften inzake handbagage wijzigt en Goederen niet toelaat aan boord.

We nodigen u uit contact met ons op te nemen via Contacteer Ons, indien u meer informatie wenst over Goederen. We behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in de informatie over Goederen die op onze Website wordt weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid van Goederen. Wijzigingen aan de prijs, beschikbaarheid of omschrijving van Goederen zullen echter geen invloed hebben op Bestellingen die u reeds hebt geplaatst en die al door ons werden aanvaard in overeenstemming met Artikel 2 verderop. Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijk vastgelegde rechten met betrekking tot onjuist omschreven Goederen.

3. HOE PLAATS IK EEN BESTELLING?

Om een Bestelling te plaatsen, moet u 18 jaar of ouder zijn. Om een Bestelling te plaatsen dient u op de Website de Goederen te selecteren, de door u gewenste methode van verzending, en, indien u dat wenst, andere bijkomende diensten en dient u te klikken op “PLAATS BESTELLING”. Voordat u overgaat naar de eindprocedure, zult u gevraagd worden een account aan te maken, of, indien u reeds een account hebt, u aan te melden. Wij aanvaarden geen Bestellingen die worden geplaatst op een andere manier dan die hierboven beschreven. Bestellingen worden enkel verwerkt en verzonden indien de Bestelling volledig wordt bevonden. Een Bestelling wordt geacht volledig te zijn wanneer alle relevante gegevens - die doorheen de Bestelprocedure werden gevraagd- correct werden verstrekt, en indien er werd ingestemd met de algemene voorwaarden.

Indien u bij het plaatsen van uw Bestelling problemen ondervindt of indien u niet zeker bent dat de via onze Website geplaatste Bestelling is afgerond, kunt u ons contacteren via de contactgegevens die u vindt in de Contacteer Ons sectie. Wanneer u een Bestelling plaatst, doet u ons een aanbod om de Goederen die u hebt geselcteerd te kopen. Bestellingen zijn onderworpen aan beschikbaarheid en aan onze aanvaarding en we kunnen, te allen tijde en naar eigen goeddunken, uw Bestelling weigeren, in gevallen zoals maar niet beperkt tot de volgende: (i) U verschafte ons onjuiste informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot: onvoldoende of onjuiste betalingsgegevens, onjuiste facturatiegegevens, een onvolledig of onjuist leveringsadres of frauduleuze informatie. (ii)

Er is een fout op onze Website met betrekking tot de Goederen die u hebt besteld, bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of omschrijving van de Goederen zoals weergegeven op onze Website. (iii) De Goederen die u hebt besteld zijn niet langer beschikbaar via onze Website. (iv) We vermoeden dat u jonger bent dan 18 jaar. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van u of een derde partij voor het verwijderen van Goederen van onze Website, het verwijderen of bijwerken van materiaal of inhoud op de Website, of het weigeren een Bestelling te verwerken. Als wij uw Bestelling niet kunnen aanvaarden zullen wij zo snel mogelijk en ieder geval niet meer dan 30 (dertig) dagen na de dag van uw Bestelling telefonisch of via e-mail contact met u opnemen..

Indien we uw Bestelling niet kunnen aanvaarden of uitvoeren omdat de Goederen niet langer beschikbaar zijn of omwille van een fout in de prijzen en/of andere informatie over de Goederen waarvoor u een Bestelling hebt geplaatst, zullen wij u contacteren en alternatieve goederen voorstellen waarvan wij denken dat die u wellicht interesseren. Indien u onze suggesties niet aanvaardt zullen wij uw Bestelling met betrekking tot de Goederen die wij niet kunnen leveren annuleren en het bedrag dat u ons hebt betaald met betrekking tot die Goederen terugbetalen. Indien u de Bestelling hebt geplaatst via onze Website, zult u een e-mail ontvangen ter bevestiging dat wij uw Bestelling hebben ontvangen, met daarin relevante informatie over uw Bestelling (zoals aantal, prijs, verzendingsmodaliteiten). Deze e-mail betekent NIET dat wij uw Bestelling hebben aanvaard. Tenzij u uw Bestelling annuleert, [your Order will be accepted and the contract between us and you will be concluded]. Op dat moment zult u een e-mail met bevestiging van de verzending ontvangen, met daarin de mededeling dat wij alle of een deel van de in uw Bestelling bestelde Goederen hebben verzonden. [We will send you the Order Shipment Confirmation email within ultimately […] days from receipt of your order or inform you of the non-acceptance of your order].

Bestellingen kunnen nooit worden gewijzigd voordat ze door ons werden verwerkt, enkel geannuleerd. Indien u uw Bestelling wenst te annuleren, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte Contacteer Ons. Annuleringen van Bestellingen die niet worden uitgevoerd zoals hierboven beschreven, zullen niet worden aanvaard. Zodra uw Bestelling is verwerkt, kunt u enkel nog gebruik maken van uw herroepingsrecht conform de procedure in Artikel 9 hieronder.

4. WAT GEBEURT ER INDIEN GOEDEREN NIET BESCHIKBAAR ZIJN?

We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Goederen die op onze Website wordt weergegeven te allen tijde nauwkeurig en correct is. Wanneer u een Bestelling plaatst, is het echter mogelijk dat bepaalde Goederen niet langer in voorraad zijn.

Indien wij er niet in slagen om u de bestelde Goederen op te sturen binnen 30 (dertig) dagen na de dag van uw Bestelling, zullen wij u contacteren met de vraag of u wilt dat wij uw Bestelling deels of volledig annuleren en, in voorkomend geval, zullen wij u de kosten van de Goederen van de geannuleerde Bestelling terugbetalen. Ingeval wij geen antwoord krijgen op onze e-mail of het bericht dat wij op uw antwoordapparaat achterlaten, zullen wij u een herinneringsmail sturen.

Als u ons in de 3 daaropvolgende dagen niet contacteert, zullen wij uw volledige Bestelling annuleren en het bedrag van de Goederen terugbetalen. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijk vastgelegde rechten met betrekking tot gebrekkige of foutief omschreven Goederen.

5. ONS PRIJSBELEID

De prijzen van de Goederen worden weergegeven op onze Website en zullen worden bevestigd in de Bevestiging van Bestelling die we u via e-mail opsturen. Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW maar omvatten niet de toeslagen voor de levering. Aan uw Bestelling kunnen kosten zijn verbonden voor de levering. Deze worden op onze Website weergegeven op het moment dat u uw Bestelling plaatst.

De kosten voor levering zijn afhankelijk van de waarde van uw Bestelling en de door u gewenste verzendingsmethode. Gelieve onze geldende toeslagen en algemene voorwaarden voor levering te raadplegen. We behouden ons het recht voor om de prijzen van onze Goederen op onze Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen aan de prijzen van Goederen zullen geen invloed hebben op uw Bestelling wanneer we uw Bestelling reeds hebben aanvaard en u een Bevestiging van Bestelling hebben opgestuurd.

Indien we een fout vaststellen in de prijs van Goederen die u hebt besteld, zullen wij u hiervan via e-mail of telefonisch zo snel mogelijk op de hoogte brengen en u de mogelijkheid geven om de Bestelling met de correcte prijs opnieuw te bevestigen of te annuleren. Indien u de Bestelling annuleert, zullen wij het door u betaalde bedrag terugbetalen of opnieuw aan uw krediet toevoegen.

6. HOE KAN IK BETALEN?

U kunt uw Goederen betalen met kredietkaart of debetkaart. We aanvaarden betaalkaarten, zoals Visa en Master Card. Betalingen moeten gebeuren in de munteenheid weergegeven op uw Bestelling op het moment dat u die plaatst. Indien u betaalt met kredietkaart of debetkaart, moet u bij het plaatsen van uw Bestelling de gegevens van uw kaart verschaffen.

De totale waarde van uw Bestelling zal op het moment dat wij uw Bestelling ontvangen met uw kredietkaart of debetkaart worden betaald. We kunnen uw Bestelling niet aanvaarden noch Goederen leveren, zolang de uitgever van uw kredietkaart of debetkaart de betaling van de bestelde Goederen niet heeft geautoriseerd. Indien we dergelijke autorisatie niet ontvangen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. We behouden ons het recht voor om de identiteit van de houder van de kredietkaart of debetkaart te controleren door gepaste documentatie te vragen. We nemen alle mogelijke voorzorgen om onze Website te beveiligen en fraude te voorkomen.

Alle transacties met kredietkaarten en debetkaarten op deze Website worden verwerkt door “GLOBAL COLLECT INTERNATIONAL PAYMENT SERVICES”, een beveiligde online gateway die verantwoordelijk is voor het geautomatiseerd verwerken in een beveiligde omgeving van de informatie i.v.m. uw betalingsgegevens. Weet dat wij te allen tijde en naar eigen goeddunken kunnen weigeren om te leveren aan bepaalde landen waarvan wij menen dat ze een hoog risico van fraude inhouden.

We sturen u de Goederen op het leveringsadres dat is weergegeven op uw Bevestiging van Bestelling. We kunnen echter via e-mail enkel documenten versturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven op het moment dat u de Bestelling plaatste.

7. WANNEER WORDEN GOEDEREN GELEVERD EN HOE KAN IK MIJN BESTELLING VOLGEN?

Goederen die via deze Website worden besteld, worden enkel geleverd in Nederland. De levering zal uitgevoerd worden door een normale koeriersdienst, tijdens de gebruikelijke kantooruren. Op uw Bestelling is de volgende toeslag voor levering van toepassing: vast bedrag van xx EUR. Af en toe hebben we ook tijdelijke promoties met gratis verzending. Om onze leveringsvoorwaarden te raadplegen, klikt u op leveringsvoorwaarden.

Zodra we de Goederen aan onze koeriersdienst hebben toevertrouwd, krijgt u een e-mail ter bevestiging (Order Shipment Confirmation). We leveren geen Goederen tenzij of totdat we de betaling hebben ontvangen. We doen al het mogelijke om de Goederen te leveren binnen de leveringstijd die in onze leveringsvoorwaarden wordt beschreven. Data of tijdstippen van levering die wij geven zijn echter niet meer dan een schatting en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door u geleden verlies of schade als gevolg van een onvermijdelijke vertraging in de levering. Indien er op het gespecificeerde leveringsadres niemand aanwezig is die de levering van de Goederen in ontvangst kan nemen, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht via een bericht dat de koerier in uw brievenbus zal achterlaten.

Het eigendom van en het risico van verlies van uw Goederen gaat bij de levering op u over. U kunt de huidige status van uw Bestelling controleren door te klikken op de koppeling in de e-mail met de Bevestiging van Verzending van uw Bestelling.

8. HOE ZENDT U GOEDEREN TERUG?

Lees voor het terugzenden van Goederen aandachtig de relevante Algemene Voorwaarden.

9. UW HERROEPINGSRECHT

Indien u de bestelde Goederen hebt ontvangen en niet tevreden bent over één van de Goederen of u bent gewoon van mening veranderd over uw aankoop nadat wij u uw Bevestiging van Bestelling hebben doorgestuurd per e-mail, kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, en een terugbetaling aanvragen, conform [Dutch Civil Code], mits u ons op de hoogte brengt van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, binnen 14 (veertien) kalenderdagen na levering van de Goederen door het juiste formulier in te vullen beschikbaar onder "Mijn Account" en de instructies te volgen bepaald in de Algemene Voorwaarden van het Retourbeleid. Zolang de

Goederen in uw bezit zijn, is het uw plicht ervoor te zorgen dat de Goederen veilig en in goede staat bewaard worden. We zullen zo snel mogelijk nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en in ieder geval ten laatste binnen 30 dagen een terugbetaling uitvoeren voor bedragen betaald door u of gedebiteerd van uw kredietkaart ter betaling van de Goederen.

10. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID TEN AANZIEN VAN JOU

Zal niets in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden een beperking of uitsluiting vormen van onze aansprakelijkheid vormen (i) voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid; of (ii) voor fraude; of (iii) voor het niet naleven van de verplichtingen volgend uit toepasselijke nationale wetgeving inzake eigendom; of (iv) van enige aansprakelijkheid die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten. Niets in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden raakt aan uw wettelijk vastgelegde rechten als consument, noch aan uw herroepingsrecht conform Artikel 9 hierboven.

11. HOE WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?

Door uw Bestelling te plaatsen, geeft u aan dat u begrijpt en ermee akkoord gaat dat de gegevens die u bij het registreren op de Website verstrekt, door ons kunnen worden bewaard, verwerkt en gebruikt met het doel om uw Bestelling te verwerken. We zullen uw informatie verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

12. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Gebruik van deze Website is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden beschikbaar op www.eastpak.com

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het EASTPAK merk evenals alle merken, ongeacht of ze al dan niet figuratief zijn, en alle andere tekens, illustraties, beelden en logo's die voorkomen op onze goederen, accessoires of verpakkingen, ongeacht of ze al dan niet geregistreerd zijn, zijn en blijven uitsluitend eigendom van JANSPORT APPAREL CORP. en de aan haar Verbonden ondernemingen. Volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze tekens, afbeeldingen, beelden en logo's, zonder onze schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring, is ten strengste verboden, ongeacht de reden of het medium, en zal worden vervolgd.

14. OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE CONTROLE

We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen volgens deze Algemene Verkoopsvoorwaarden na te komen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld, indien het niet nakomen van onze verplichtingen, volgens deze verkoopsvoorwaarden, het gevolg is van overmacht, in de betekenis van Boek 6 sectie 75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.. Is het uw recht om de Bestelling te annuleren, en u zult een terugbetaling ontvangen in overeenstemming met Artikel 9 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderhevig aan de wetgeving van Nederland zonder inachtname van de bepalingen die van toepassing zijn inzake strijdigheid van wetten.

16. WEDERVERKOOP/ OPNIEUW VERZENDEN VAN ONZE KOOPWAAR

We besteden voortdurend aandacht aan de kwaliteit van de Goederen die wij onze klanten aanbieden, met het oog op constante klantentevredenheid. Onze Goederen worden enkel verdeeld in onze winkels en door wederverkopers die door ons geautoriseerd werden. U mag zichzelf niet voordoen als een van onze geautoriseerde wederverkopers of als zijnde gekwalificeerd om onze Goederen te verkopen. We houden het recht voor om te weigeren uw Bestelling te aanvaarden, indien het vermoeden bestaat dat u van plan bent om onze Goederen door te verkopen.

17. ONS CONTACTEREN

Als u vragen hebt over deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, onze Goederen of uw Bestelling, neem dan contact met ons op via de contactgegevens.

18. ALGEMENE VOORWAARDEN

Ons falen noch uw falen om een bepaling uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden na te leven, betekent niet dat die bepaling niet langer van kracht is. Zulks falen zal op geen enkele manier raken aan de mogelijkheid om later de naleving van die bepaling af te dwingen.