Kick off the festival season with these not to be missed styles
Warranty

ARTIST STUDIO

Please note that all bags part of Artist Studio 2016 are original, handmade creations and as such are not covered by EASTPAK’s usual 30 year warranty. This means your unique creation cannot be repaired or replaced in the event of damage.

While this bag can still be used as a backpack, it is primarily intended to be a unique work of art.

BULGARIA

КАК ДЕЙСТВА ВСИЧКО?

Ако сте направили покупката си от www.eastpak.com и Продуктът ви е дефектен отидете на страница “Track my delivery and returns” (“Проследяване на моята пратка и връщане”) и следвайте инструкциите, за да върнете продукта си; в останалите случаи, моля върнете Продукта на оторизирания от EASTPAK® магазин за продажба на дребно, от който сте го закупили. Или, за всякакви други случаи, моля попълнете и изпратете формуляра за поправка (вж. горната част на страницата), заедно с копие на документа удостоверящ покупката и дефектния Продукт на адреса, указан на формуляра.

Уверете се, че ни връщате дефектния Продукт празен и чист, защото ще ви изпратим обратно за ваша сметка непоправени всякакви мръсни части, Моля, имайте предвид, че е възможно да минат до 3 седмици от момента, в който получим Продукта до момента, в който ви го изпратим обратно.

НИЕ ВСЕ ПАК ЩЕ ГО ПОПРАВИМ

Дори и ако повредата не се (или вече не се) покрива от гаранцията, може все пак да изберете да изпратите вашия Продукт да бъде поправен във висококачествен сервиз на разумна цена, стига все още да имаме на склад резервните части необходими за поправката. В горната част на тази страница може да намерите списък от поправките, които нашата гаранция не покрива.

Ако имате конкретни въпроси или нужда от допълнителна помощ, може да се свържете с нас по имейл: key_diffusion@datacom.bg

Ограничена глобална гаранция

В Eastpak® ние тестваме щателно всички наши продукти, за да сме сигурни, че те отговарят и на най-строгите стандарти. Затова, ако възникне проблем с продукт на Eastpak® (наричан по-надолу “Продукта”) и този проблем е предизвикан от производствени дефекти в материала или изработката, ние, по наше усмотрение, ще поправим или заменим Продукта съгласно общите условия на гаранцията, изложени тук. Гаранцията важи само за лицето, което е закупило Продукта или лицето, което е получило като подарък Продукта.

Гаранцията покрива само производствени дефекти и не покрива каквито и да е повреди причинени от неправилна употреба (например транспортиране на необикновени артикули), немарливост, произшествия, претриване, излагане на екстремални температури, разтвори, киселини, вода, нормална амортизация или повреди при транспортиране (например съм самолет). Извънгаранционната поддръжка или поправка на вашия Продукт може да се извършва от която и да е фирма, но ние изискваме от вас да използвате само наш Гаранционен център на Eastpak® (наричан по-надолу “Гаранционен център”) за всички гаранционни поправки. Неразрешена или неправилно извършена поддръжка или поправка ще направи тази гаранция невалидна.

Моля, не изпращайте Продукта си директно на Eastpak®, това ще доведе само до допълнителни разходи. В случай на пряко изпращане, вие ще сте отговорни за всички разходи за транспортирането на продукта до такъв Гаранционен център, които включват, но не само, разходите за опаковане, превоз и данъци, ако се начисляват такива. Вместо това, използвайте нашите оторизирани магазини за продажба на дребно или онлайн платформи за електронна търговия, откъдето сте закупили Продукта, за да го върнете.

За каквото и да е сервизно обслужване в Гаранционен център, трябва да изпратите копие на вашата оригинална касова бележка удостоверяваща покупката, както и попълнен документ за поправка (който можете да намерите на тази страница), заедно с Продукта, който сте заявили за сервиз. Гаранционният център ще определи дали проблемът се покрива от нашата гаранция на Eastpak® или не. Всякаква поправка или замяна, която се покрива от нашата гаранция, ще бъде за наша сметка, включително всички разходи за изпращане обратно към вас на поправения или заменен Продукт. Ако е необходимо Продуктът да бъде заменен, но вече не е наличен, ние ще заменим вашия първоначален Продукт със сравним Продукт на Eastpak®.

Случайни и последващи щети не се покриват от тази гаранция, същото важи и за разходите за труд или щети причинени от работа, извършена от лице различно от Гаранционен център. Затова, доколкото позволява приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции се изключват. Тази гаранция е ограничена до стойността на Продукта. Производствените спецификации може да бъдат променяни без предизвестие. Моля, имайте предвид, че някои държави не позволяват изключване или ограничаване на случайни или последващи щети, следователно гореописаното ограничаване или изключване може да не важи за вас.

Що се отнася до нашите артикули за пренасяне на багаж с ключалки, ключалките са предназначени само за предотвратяване на случайно отваряне и не могат да гарантират предотвратяване на кражбата на Продукта или съдържанието му, счупване или проникване от страна на персонала на дадена авиолиния или летище или представители на държавните власти. Инспектирайте Продукта си веднага след като с него е боравило лице различно от вас. Ако Продуктът е повреден при превоза, подайте рекламация към превозвача (който е застрахован срещу повреди по негова вина на Продукта) на мястото на получаване, ако е възможно преди да освободите Продукта от митницата.

Тази гаранция ви дава специфични законни права; всякакви допълнителни права, които може да имате ще варират в различните щати или държави по отношение изключването или прилагането на подразбиращи се гаранции, случайни и последващи щети, поправка или замяна. В резултат на това, ограниченията или изключванията, описани в тази гаранция може да не важат за вас.

Правна гаранция

Тази гаранция покрива само производствени дефекти и/или дефекти на компонентите, например развален цип, повредени катарами, изтъркано покритие и обезцветяване на плата. Гаранцията не покрива каквито и да е повреди причинени от неправилна употреба (например транспортиране на необикновени артикули), немарливост, произшествия, претриване, излагане на екстремални температури, разтвори, киселини, вода, нормална амортизация или повреди при транспортиране (например със самолет). Извънгаранционната поддръжка или поправка на вашия Продукт може да се извършва от която и да е фирма, но ние изискваме от вас да използвате само наш Гаранционен център на Eastpak® (наричан по-надолу “Гаранционен център”) за гаранционни поправки. Неразрешена или неправилно извършена поддръжка или поправка ще направи тази гаранция невалидна.

Моля, не изпращайте Продукта си директно на Eastpak®, това ще доведе само до допълнителни разходи. В случай на пряко изпращане, вие ще сте отговорни за всички разходи за транспортирането на продукта до такъв Гаранционен център, които включват, но не само, разходите за опаковане, превоз и данъци, ако се начисляват такива. Вместо това, използвайте нашите оторизирани магазини за продажба на дребно или онлайн платформи за електронна търговия, откъдето сте закупили Продукта, за да го върнете.

За каквото и да е сервизно обслужване в Гаранционен център, трябва да изпратите копие на оригиналната касова бележка удостоверяваща покупката, както и попълнен документ за поправка (който можете да намерите на тази страница), заедно с Продукта, който сте заявили за сервиз. Гаранционният център ще определи дали проблемът се покрива от нашата гаранция на Eastpak® или не. Всякаква поправка или замяна, който се покрива от нашата гаранция, ще бъде за наша сметка, включително всички разходи за изпращане обратно към вас на поправения или заменен Продукт. Ако е необходимо Продуктът да бъде заменен, но вече не е наличен, ние ще заменим вашия първоначален Продукт със сравним Продукт на Eastpak®.

Случайни и последващи щети не се покриват от тази гаранция, същото важи и за разходите за труд или щети причинени от работа, извършена от лице различно от Гаранционен център. Затова, доколкото позволява приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции се изключват. Тази гаранция е ограничена до стойността на Продукта. Производствените спецификации може да бъдат променяни без предизвестие. Моля, имайте предвид, че някои държави не позволяват изключване или ограничаване на случайни или последващи щети, или ограничения на срока на действие на подразбираща се гаранция, следователно гореописаното ограничаване или изключване може да не се отнася за вас.

Що се отнася до нашите артикули за пренасяне на багаж с ключалки, ключалките са предназначени само за предотвратяване на случайно отваряне и не могат да гарантират предотвратяване на кражбата на Продукта или съдържанието му, счупване или проникване от страна на персонала на дадена авиолиния или летище или представители на държавните власти. Инспектирайте Продукта си веднага след като с него е боравило лице различно от вас. Ако Продуктът е повреден при превоза, подайте рекламация към превозвача (който е застрахован срещу повреди на Продукта по негова вина) на мястото на получаване, ако е възможно преди да освободите Продукта от митницата.

Тази гаранция ви дава специфични законни права; всякакви допълнителни права, които може да имате ще варират в различните щати или държави по отношение изключването или прилагането на подразбиращи се гаранции, случайни и последващи щети, поправка или замяна. В резултат на това, ограниченията или изключванията, описани в тази гаранция може да не важат за вас.

Ограничена 30-годишна глобална гаранция

Тази гаранция (покриваща от годините от трета (3) до тридесета (30)), както е указано на висящия етикет и на етикета за употреба, покрива само производствени дефекти, например разшили се шевове или плат, който е твърде къс поради неправилно рязане. Гаранцията не покрива каквито и да е повреди причинени от неправилна употреба (например транспортиране на необикновени артикули), немарливост, произшествия, претриване, излагане на екстремални температури, разтвори, киселини, вода, нормална амортизация или повреди при транспортиране (например със самолет). Извънгаранционната поддръжка или поправка на вашия Продукт може да се извършва от която и да е фирма, но ние изискваме от вас да използвате само наш Гаранционен център на Eastpak® (наричан по-надолу “Гаранционен център”) за гаранционни поправки. Неразрешена или неправилно извършена поддръжка или поправка ще направи тази гаранция невалидна.

Моля, не изпращайте Продукта си директно на Eastpak®, това ще доведе само до допълнителни разходи. В случай на пряко изпращане, вие ще сте отговорни за всички разходи за транспортирането на продукта до такъв Гаранционен център, които включват, но не само, разходите за опаковане, превоз и данъци, ако се начисляват такива. Вместо това, използвайте нашите оторизирани магазини за продажба на дребно или онлайн платформи за електронна търговия, откъдето сте закупили Продукта, за да го върнете.

За каквото и да е сервизно обслужване в Гаранционен център, трябва да изпратите копие на оригиналната касова бележка удостоверяваща покупката, както и попълнен документ за поправка (който можете да намерите на тази страница), заедно с Продукта, който сте заявили за сервиз. Гаранционният център ще определи дали проблемът се покрива от нашата гаранция на Eastpak® или не. Всякаква поправка или замяна, която се покрива от нашата гаранция, ще бъде за наша сметка, включително всички разходи за изпращане обратно към вас на поправения или заменен Продукт. Ако е необходимо Продуктът да бъде заменен, но вече не е наличен, ние ще заменим вашия първоначален Продукт със сравним Продукт на Eastpak®.

Случайни и последващи щети не се покриват от тази гаранция, същото важи и за разходите за труд или щети причинени от работа, извършена от лице различно от Гаранционен център. Затова, доколкото позволява приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции се изключват. Тази гаранция е ограничена до стойността на Продукта. Производствените спецификации може да бъдат променяни без предизвестие. Моля, имайте предвид, че някои държави не позволяват изключване или ограничаване на случайни или последващи щети, или ограничения на срока на действие на подразбираща се гаранция, следователно гореописаното ограничаване или изключване може да не се отнася за вас.

Що се отнася до нашите артикули за пренасяне на багаж с ключалки, ключалките са предназначени само за предотвратяване на случайно отваряне и не могат да гарантират предотвратяване на кражбата на Продукта или съдържанието му, счупване или проникване от страна на персонала на дадена авиолиния или летище или представители на държавните власти. Инспектирайте Продукта си веднага след като с него е боравило лице различно от вас. Ако Продуктът е повреден при превоза, подайте рекламация към превозвача (който е застрахован срещу повреди на Продукта по негова вина) на мястото на получаване, ако е възможно преди да освободите Продукта от митницата.

Тази гаранция ви дава специфични законни права, всякакви допълнителни права, които може да имате ще варират в различните щати или държави по отношение изключването или прилагането на подразбиращи се гаранции, случайни и последващи щети, поправка или замяна. В резултат на това, ограниченията или изключванията, описани в тази гаранция може да не важат за вас.

CHILE

HOW DOES IT ALL WORK?

If you made your purchase on www.eastpak.com and your Product is faulty, go to the Track my delivery and returns page and follow the instructions to return your product; otherwise, please return the Product to the nominated EASTPAK® retailer where you bought it from. Or for any exceptions, please fill in and send the repair form (see top of page) together with a copy of your proof of purchase and the faulty Product to the address given on the form.

Make sure you return your faulty Product to us empty and clean as we will return any dirty bags we receive unrepaired at your expense. Please note that it can take up to 3 weeks from when we receive your Product to send it back to you.

WE’LL STILL FIX IT

Even if the damage is not (or no longer) covered by the warranty, you can still choose to have your Product repaired by our high-quality repair service at a reasonable price, providing we still stock the spare parts needed for the repair. You will find a price list for repairs not covered by our warranty at the top of this page.

If you have specific questions or need additional help, you can contact us by email: eastpakwarranty_general@vfc.com 

Limited Global Warranty

At Eastpak®, we rigorously test all our products to ensure that they meet stringent standards. Therefore, if a problem occurs with an Eastpak® product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material or workmanship, we will, in our discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated here. This warranty applies only to the person who has purchased the Product or to the person who has received the Product as a gift.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for any warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of your original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Legal Warranty

This warranty covers only manufacturing and/or component defects, such as a faulty zipper, damaged buckles, coating peeling off and discoloration of the fabric. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Limited 30 Year Global Warranty

This warranty (covering from year three (3) to thirty (30), as indicated on the hangtag and the inside care label of the Product, covers only manufacturing defects, such as open seams or fabric that is cut too short. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak®, as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights, any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

CHILE

¿CÓMO FUNCIONA TODO?

Si realizó su compra en www.eastpak.com y su Producto es defectuoso, vaya a la página «Realizar un seguimiento de mi entrega y devoluciones» y siga las instrucciones para devolver el Producto; de lo contrario, devuélvalo al minorista designado de EASTPAK® a quien se lo compró. O con respecto a cualquier excepción, cumplimente y envíe el formulario de reparación (véase la parte superior de la página) junto con una copia de su comprobante de compra y el Producto defectuoso a la dirección que figura en el formulario.

Asegúrese de devolvernos su Producto defectuoso vacío y limpio, ya que devolveremos las bolsas sucias que recibamos sin reparar a su cargo. Tenga en cuenta que podemos tardar en enviarle de vuelta su Producto hasta 3 semanas a partir del momento en el que lo recibamos.

TODAVÍA LO ARREGLAREMOS

Incluso si el daño no está (o ya no está) cubierto por la garantía, aún puede optar por reparar su Producto mediante nuestro servicio de reparación de alta calidad a un precio razonable, siempre que dispongamos todavía de los repuestos necesarios para ello.

Encontrará una lista de precios para reparaciones no cubiertas por nuestra garantía en la parte superior de esta página.

Si tiene preguntas específicas o necesita ayuda adicional, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico: Eastpakwarranty_general@vfc.com

Garantía global limitada de Eastpak®

En Eastpak®, sometemos todos nuestros productos a pruebas rigurosas para asegurarnos de que cumplen las normas más estrictas. Por tanto, si surge un problema con un producto de Eastpak® (el «Producto») y este se debe a defectos de fabricación en el material o en la mano de o bra, corregiremos o reemplazaremos el Producto, según nuestro criterio, de conformidad con los términos y condiciones de la garantía indicados en la presente. Esta garantía se aplica solo a la persona que ha adquirido el Producto o a la persona que ha recibido el Producto como regalo.

Esta garantía cubre solo defectos de fabricación y no cubre ningún daño causado por un mal uso (como el transporte de artículos inusuales), negligencia, accidentes, abrasión, exposición a temperaturas extremas, disolventes, ácidos, agua, desgaste normal o daños de transporte (en aerolíneas, por ejemplo). Si bien cualquier empresa puede realizar reparaciones o servicios sin garantía en su Producto, le solicitamos que utilice únicamente nuestro Centro de Garantía de Eastpak® («Centro de Garantía») para solicitar cualquier reparación sujeta a garantía. El mantenimiento o las reparaciones inadecuados o realizados de manera incorrecta invalidarán esta garantía.

No envíe su Producto directamente a Eastpak®, ya que hacerlo solo implicará gastos adicionales. Con respecto a los envíos directos, será responsable de todos los gastos de envío del Producto a cualquiera de estos Centros de Garantía, incluidos, entre otros, los gastos de embalaje, expedición e impuestos aplicables. En su lugar, utilice nuestros minoristas físicos designados o las plataformas de comercio electrónico en línea donde compró el Producto para devolverlo.

Con respecto a cualquier servicio en un Centro de Garantía, deberá enviar una copia de su recibo original, así como el documento de reparación completo (que se encuentra en esta página) junto con el Producto que reclama. El Centro de Garantía determinará si la garantía de Eastpak® cubre o no el problema. Cualquier reparación o reemplazo, cubierto por nuestra garantía, correrá por nuestra cuenta, incluidos los gastos necesarios para devolverle el Producto reparado o reemplazado. Si el Producto ha de reemplazarse pero ya no está disponible, sustituiremos su Producto original por un Producto de Eastpak® equiparable.

Los daños incidentales y consecuentes no están cubiertos por esta garantía, ni tampoco los cargos de mano de obra o daños atribuibles al trabajo realizado por alguien que no sea un empleado de un Centro de Garantía. En la medida permitida por la ley aplicable, cualquier garantía implícita queda, por tanto, excluida. Esta garantía está limitada al valor del Producto. Las especificaciones de fabricación están sujetas a cambios sin previo aviso. Tenga en cuenta que algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior quizá no se aplique a su caso.

En lo que concierne a nuestros artículos de equipaje con cerrojos: los cerrojos están únicamente destinados a evitar la apertura accidental y no necesariamente pueden evitar el robo del Producto o su contenido, rotura o entrada por parte del personal de la aerolínea o del aeropuerto o las autoridades gubernamentales. Inspeccione su Producto inmediatamente después de que haya sido manipulado por otra persona que no sea usted. Si se daña en tránsito, envíe una reclamación a la compañía de tránsito (que está asegurada contra daños a su Producto) en el lugar de llegada; si es posible, antes de que se despache en aduana.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; cualquier derecho adicional que pueda tener variará de estado a estado o de país a país con respecto a la exclusión o aplicación de garantías implícitas, daños incidentales y consecuentes y reparación y reemplazo. Por consiguiente, las limitaciones o exclusiones específicamente contenidas en esta garantía quizá no sean aplicables a su caso.

Garantia Juridica

Esta garantía, cubre solo defectos de fabricación y/o componentes, como una cremallera defectuosa, hebillas dañadas, desprendimiento del revestimiento y decoloración de la tela. Esta garantía no cubre ningún daño causado por un mal uso (como el transporte de artículos inusuales), negligencia, accidentes, abrasión, exposición a temperaturas extremas, disolventes, ácidos, agua, desgaste normal o daños de transporte (en aerolíneas, por ejemplo). Si bien cualquier empresa puede realizar reparaciones o servicios sin garantía en su Producto, le solicitamos que utilice únicamente nuestro Centro de Garantía de Eastpak® («Centro de Garantía») para solicitar reparaciones sujetas a garantía. El mantenimiento o las reparaciones inadecuados o realizados de manera incorrecta invalidarán esta garantía.

No envíe su Producto directamente a Eastpak®, ya que hacerlo solo implicará gastos adicionales. Con respecto a los envíos directos, será responsable de todos los gastos de envío del Producto a cualquiera de estos Centros de Garantía, incluidos, entre otros, los gastos de embalaje, expedición e impuestos aplicables. En su lugar, utilice nuestros minoristas físicos designados o las plataformas de comercio electrónico en línea donde compró el Producto para devolverlo.

Con respecto a cualquier servicio en un Centro de Garantía, deberá enviar una copia de su recibo original, así como el documento de reparación completo (que se encuentra en esta página) junto con el Producto que reclama. El Centro de Garantía determinará si la garantía de Eastpak® cubre o no el problema. Cualquier reparación o reemplazo, cubierto por nuestra garantía, correrá por nuestra cuenta, incluidos los gastos necesarios para devolverle el Producto reparado o reemplazado. Si el Producto ha de reemplazarse pero ya no está disponible, sustituiremos su Producto original por un Producto de Eastpak® equiparable.

Los daños incidentales y consecuentes no están cubiertos por esta garantía, ni tampoco los cargos de mano de obra o daños atribuibles al trabajo realizado por alguien que no sea un empleado de un Centro de Garantía. En la medida permitida por la ley aplicable, cualquier garantía implícita queda, por tanto, excluida. Esta garantía está limitada al valor del Producto. Las especificaciones de fabricación están sujetas a cambios sin previo aviso. Tenga en cuenta que algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes ni las limitaciones de duración de garantía implícita, de forma que la limitación o exclusión anterior no se aplicaría a su caso.

En lo que concierne a nuestros artículos de equipaje con cerrojos: los cerrojos están únicamente destinados a evitar la apertura accidental y no necesariamente pueden evitar el robo del Producto o su contenido, rotura o entrada por parte del personal de la aerolínea o del aeropuerto o las autoridades gubernamentales. Inspeccione su Producto inmediatamente después de que haya sido manipulado por otra persona que no sea usted. Si se daña en tránsito, envíe una reclamación a la compañía de tránsito (que está asegurada contra daños a su Producto) en el lugar de llegada; si es posible, antes de que se despache en aduana.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; cualquier derecho adicional que pueda tener variará de estado a estado o de país a país con respecto a la exclusión o aplicación de garantías implícitas, daños incidentales y consecuentes y reparación y reemplazo. Por consiguiente, las limitaciones o exclusiones específicamente contenidas en esta garantía quizá no sean aplicables a su caso.

Garantía global limitada de 30 años

Esta garantía (que abarca desde cuatro (4) años hasta treinta (30) años), como se indica en la etiqueta colgante y en la etiqueta de cuidado interior del Producto, cubre solo defectos de fabricación, como costuras abiertas o tela cortada demasiado corta. Esta garantía no cubre ningún daño causado por un mal uso (como el transporte de artículos inusuales), negligencia, accidentes, abrasión, exposición a temperaturas extremas, disolventes, ácidos, agua, desgaste normal o daños de transporte (en aerolíneas, por ejemplo). Si bien cualquier empresa puede realizar reparaciones o servicios sin garantía en su Producto, le solicitamos que utilice únicamente nuestro Centro de Garantía de Eastpak® («Centro de Garantía») para solicitar reparaciones sujetas a garantía. El mantenimiento o las reparaciones inadecuados o realizados de manera incorrecta invalidarán esta garantía.

No envíe su Producto directamente a Eastpak®, ya que hacerlo solo implicará gastos adicionales. Con respecto a los envíos directos, será responsable de todos los gastos de envío del Producto a cualquiera de estos Centros de Garantía, incluidos, entre otros, los gastos de embalaje, expedición e impuestos aplicables. En su lugar, utilice nuestros minoristas físicos designados o las plataformas de comercio electrónico en línea donde compró el Producto para devolverlo.

Con respecto a cualquier servicio en un Centro de Garantía, deberá enviar una copia de su recibo original, así como el documento de reparación completo (que se encuentra en esta página) junto con el Producto que reclama. El Centro de Garantía determinará si la garantía de Eastpak® cubre o no el problema. Cualquier reparación o reemplazo, cubierto por nuestra garantía, correrá por nuestra cuenta, incluidos los gastos necesarios para devolverle el Producto reparado o reemplazado. Si el Producto ha de reemplazarse pero ya no está disponible, sustituiremos su Producto original por un Producto de Eastpak® equiparable.

Los daños incidentales y consecuentes no están cubiertos por esta garantía, ni tampoco los cargos de mano de obra o daños atribuibles al trabajo realizado por alguien que no sea un empleado de un Centro de Garantía. En la medida permitida por la ley aplicable, cualquier garantía implícita queda, por tanto, excluida. Esta garantía está limitada al valor del Producto. Las especificaciones de fabricación están sujetas a cambios sin previo aviso. Tenga en cuenta que algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes ni las limitaciones de duración de garantía implícita, de forma que la limitación o exclusión anterior no se aplicaría a su caso.

En lo que concierne a nuestros artículos de equipaje con cerrojos: los cerrojos están únicamente destinados a evitar la apertura accidental y no necesariamente pueden evitar el robo del Producto o su contenido, rotura o entrada por parte del personal de la aerolínea o del aeropuerto o las autoridades gubernamentales. Inspeccione su Producto inmediatamente después de que haya sido manipulado por otra persona que no sea usted. Si se daña en tránsito, envíe una reclamación a la compañía de tránsito (que está asegurada contra daños a su Producto) en el lugar de llegada; si es posible, antes de que se despache en aduana.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; cualquier derecho adicional que pueda tener variará de estado a estado o de país a país con respecto a la exclusión o aplicación de garantías implícitas, daños incidentales y consecuentes y reparación y reemplazo. En consecuencia, las limitaciones o exclusiones específicamente contenidas en esta garantía quizá no sean aplicables a su caso.

CHINA

 

它如何发挥作用?

如果您在 www.eastpak.com 上购买产品并且您的产品出现故障,请前往“追踪我的送货和退货”页面,并按照说明退回您的产品; 否则,请将产品退回给您购买产品的指定 EASTPAK® 零售商。或者对于任何例外情况,请填写此维修表格(见页面顶部),并将其连同您的购买证明副本以及故障产品发送到表格中给出的地址。

请确保您退给我们的缺陷产品空无一物且干净,因为我们不会维修收到的任何被弄脏的包,我们会将其退还给您,而且费用由您承担。请注意,自我们收到您退回的产品后,可能需要 3 周时间才能将其返还给您。

我们提供有价维修服务

即使损坏不由(或不再由)本保修条款承保,您仍然可以通过我们价格合理的高质量维修服务维修您的产品,前提是我们仍储备着维修所需的备件。

您可在本页顶部找到我们的保修条款不承保的维修服务价目表。

如果您有具体问题或需要更多帮助,可以通过电子邮件与我们联系:hexiang@presentsln.com

限制性全球保修条款

在 Eastpak®,我们严格测试所有产品,以确保它们符合严苛的标准。因此,如果 Eastpak® 产品(以下简称为“产品”)出现问题,且问题是由于材料或工艺上的制造缺陷造成的,我们将根据以下所述保修条款和条件酌情决定维修或更换产品。本保修条款仅适用于已购买产品的人员或已收到作为礼物的产品的人员。

本保修条款仅承保制造缺陷,不包括因误用(如异常物品的运输)、疏忽、事故、磨损、暴露于极端温度、溶剂、酸、水、正常磨损或运输损坏(例如由航空公司导致)而造成的任何损坏。虽然您的产品的非保修维护或维修可由任何公司执行,但我们要求您仅通过我们的 Eastpak® 保修中心(以下简称为“保修中心”)进行任何保修维修。不当或不正确的维护或维修将导致保修失效。每种产品的确切保修时间(2 年或 30 年)始终显示在产品的吊牌和内部护理标签上。

请不要将您的产品直接发送到 Eastpak®,因为这只会导致额外费用。对于此类直接发货,您将负责将产品送达任何此类保修中心的所有费用,包括但不限于包装费用、运输费用和适用税费。请使用我们指定的实体零售商或您购买产品的在线电子商务平台退回产品。

若要获得保修中心的任何服务,您需要将原始购买收据的副本和已填好的维修文件(见于本页)与您所声明的产品一起发送。保修中心将确定问题是否由我们的 Eastpak® 保修条款承保。由我们的保修条款承保的维修或更换所产生的任何费用将由我们承担,包括将维修好的或更换的产品返还给您所需的任何费用。如果产品需要更换且不再可用,我们将用类似的 Eastpak® 产品替代您的原始产品。

偶然和间接损坏不由本保修条款承保,而由保修中心以外的任何人员进行操作而产生的人工费用或损坏也不属于本保修条款承保的范围。在适用法律允许的范围内,不包括任何暗示性保修条款。本保修条款仅限于产品的价值。制造规格如有更改,恕不另行通知。请注意,某些州不允许排除或限制偶然或间接损坏,因此上述限制或排除规定可能不适用于您。

关于带锁的行李物品:锁仅用于防止意外开启,并不一定能防止产品或其内容物被盗,或防止航空公司、机场人员或政府机关破坏或打开行李。在除您以外的任何人处理行李后,请立即检查您的产品。如果产品在运输过程中损坏,如果可能,请在到达目的地后,在通关前向运输公司(已对损害您的产品投保)提出索赔。

本保修条款赋予您特定的法律权利;您可能拥有的有关排除或应用暗示性保修条款、偶然和间接损坏以及维修和更换产品的任何其他权利将因州或国家/地区而有所不同。因此,本保修条款所包含的具体限制或排除规定可能不适用于您。

2 年限制性全球保修

如产品的吊牌和内部护理标签所示,本保修条款仅承保制造和/或部件缺陷,例如拉链故障、搭扣损坏、涂层剥落和织物变色。本保修条款不承保因误用(如异常物品的运输)、疏忽、事故、磨损、暴露于极端温度、溶剂、酸、水、正常磨损或运输损坏(例如由航空公司导致)而造成的任何损坏。虽然您的产品的非保修维护或维修可由任何公司执行,但我们要求您仅通过我们的 Eastpak® 保修中心(以下简称为“保修中心”)进行保修维修。不当或不正确的维护或维修将导致保修失效。

请不要将您的产品直接发送到 Eastpak®,因为这只会导致额外费用。对于此类直接发货,您将负责将产品送达任何此类保修中心的所有费用,包括但不限于包装费用、运输费用和适用税费。请使用我们指定的实体零售商或您购买产品的在线电子商务平台退回产品。

若要获得保修中心的任何服务,您需要将原始购买收据的副本和已填好的维修文件(见于本页)与您所声明的产品一起发送。保修中心将确定问题是否由我们的 Eastpak® 保修条款承保。由我们的保修条款承保的维修或更换所产生的任何费用将由我们承担,包括将维修好的或更换的产品返还给您所需的任何费用。如果产品需要更换且不再可用,我们将用类似的 Eastpak® 产品替代您的原始产品。

偶然和间接损坏不由本保修条款承保,而由保修中心以外的任何人员进行操作而产生的人工费用或损坏也不属于本保修条款承保的范围。在适用法律允许的范围内,不包括任何暗示性保修条款。本保修条款仅限于产品的价值。制造规格如有更改,恕不另行通知。请注意,某些州不允许排除或限制偶然或间接损坏,或限制暗示性保修条款持续的时间,因此上述限制或排除规定可能不适用于您。

关于带锁的行李物品:锁仅用于防止意外开启,并不一定能防止产品或其内容物被盗,或防止航空公司、机场人员或政府机关破坏或打开行李。在除您以外的任何人处理行李后,请立即检查您的产品。如果产品在运输过程中损坏,如果可能,请在到达目的地后,在通关前向运输公司(已对损害您的产品投保)提出索赔。

本保修条款赋予您特定的法律权利;您可能拥有的有关排除或应用暗示性保修条款、偶然和间接损坏以及维修和更换产品的任何其他权利将因州或国家/地区而有所不同。因此,本保修条款所包含的具体限制或排除规定可能不适用于您。

 

30 年限制性全球保修

如产品的吊牌和内部护理标签所示,本保修条款(三 (3) 年至三十 (30) 年的保修时间)仅承保制造缺陷,例如接缝开口或织物剪裁过短。本保修条款不承保因误用(如异常物品的运输)、疏忽、事故、磨损、暴露于极端温度、溶剂、酸、水、正常磨损或运输损坏(例如由航空公司导致)而造成的任何损坏。虽然您的产品的非保修维护或维修可由任何公司执行,但我们要求您仅通过我们的 Eastpak® 保修中心(以下简称为“保修中心”)进行保修维修。不当或不正确的维护或维修将导致保修失效。

请不要将您的产品直接发送到 Eastpak®,因为这只会导致额外费用。对于此类直接发货,您将负责将产品送达任何此类保修中心的所有费用,包括但不限于包装费用、运输费用和适用税费。请使用我们指定的实体零售商或您购买产品的在线电子商务平台退回产品。

若要获得保修中心的任何服务,您需要将原始购买收据的副本和已填好的维修文件(见于本页)与您所声明的产品一起发送。保修中心将确定问题是否由我们的 Eastpak® 保修条款承保。由我们的保修条款承保的维修或更换所产生的任何费用将由我们承担,包括将维修好的或更换的产品返还给您所需的任何费用。如果产品需要更换且不再可用,我们将用类似的 Eastpak® 产品替代您的原始产品。

偶然和间接损坏不由本保修条款承保,而由保修中心以外的任何人员进行操作而产生的人工费用或损坏也不属于本保修条款承保的范围。在适用法律允许的范围内,不包括任何暗示性保修条款。本保修条款仅限于产品的价值。制造规格如有更改,恕不另行通知。请注意,某些州不允许排除或限制偶然或间接损坏,或限制暗示性保修条款持续的时间,因此上述限制或排除规定可能不适用于您。

关于带锁的行李物品:锁仅用于防止意外开启,并不一定能防止产品或其内容物被盗,或防止航空公司、机场人员或政府机关破坏或打开行李。在除您以外的任何人处理行李后,请立即检查您的产品。如果产品在运输过程中损坏,如果可能,请在到达目的地后,在通关前向运输公司(已对损害您的产品投保)提出索赔。

本保修条款赋予您特定的法律权利,您可能拥有的有关排除或应用暗示性保修条款、偶然和间接损坏以及维修和更换产品的任何其他权利将因州或国家/地区而有所不同。因此,本保修条款所包含的具体限制或排除规定可能不适用于您。

 

如何了解保修条款承保的内容?

如果您不确定哪种保修服务适合您的 EASTPAK® 产品,请查看您包内的护理标签,这些标签将明确说明相关保修期。

在本页面顶部,您会发现一个带有图片的 pdf 文件,它显示了可以承保以及不可承保的缺陷。


 

CROATIA

KAKO JAMSTVO FUNKCIONIRA?

Ako ste kupnju obavili na stranici www.eastpak.com i dobili neispravan Proizvod, otiđite na stranicu Praćenje isporuke i povrata te slijedite upute za povrat proizvoda; ili vratite Proizvod maloprodajnoj trgovini koju je naznačilo društvo EASTPAK® i u kojoj ste Proizvod kupili. Za sve iznimke, ispunite i pošaljite obrazac za popravak (koji se nalazi na vrhu stranice) skupa s preslikom računa i neispravnim Proizvodom na adresu naznačenu na obrascu.

Pošaljite svoj neispravni Proizvod u praznom i čistom stanju jer ćemo sve prljave torbe koje primimo vratiti nepopravljene o vašem trošku. Imajte na umu da između primitka vašeg Proizvoda i vraćanja istoga vama mogu proći i do 3 tjedna.

POPRAVCI IZVAN JAMSTVA

Čak i u slučaju da štetu (više) ne pokriva jamstvo, i dalje možete svoj Proizvod slati na popravak našem iznimno kvalitetnom servisu po razumnoj cijeni, pod uvjetom da još uvijek imamo zamjenske dijelove potrebne za popravak. Na vrhu ove stranice možete pronaći cjenik popravaka koje ne pokriva naše jamstvo.

Ako imate dodatna pitanja ili vam je potrebna pomoć, možete nam se obratiti na sljedeću adresu e-pošte: enisa@veljas.hr

Ograničeno globalno jamstvo društva Eastpak®

Svi su proizvodi društva Eastpak® podložni strogom ispitivanju kako bi se osiguralo da ispunjavaju sve zahtjevne norme. Stoga, ako dođe do problema s proizvodom društva Eastpak® (u daljnjem tekstu: „Proizvod”) uslijed manjkavosti u materijalu ili izradi, društvo se obvezuje, po vlastitom nahođenju, popraviti ili zamijeniti Proizvod u skladu s ovdje navedenim uvjetima i odredbama jamstva. Ovo se jamstvo odnosi samo na osobu koja je kupila Proizvod ili na osobu koja je proizvod dobila na dar.

Ovo jamstvo pokriva samo manjkavosti koje su povezane s proizvodnim postupkom te ne pokriva štetu nastalu uslijed neispravne uporabe (poput prijevoza neuobičajenih stvari), nemara, nezgoda, habanja, izloženosti visokim temperaturama, korištenja otapala, kiselina, vode, uobičajenog trošenja ili oštećenja tijekom prijevoza (primjerice avionom). Bilo koja tvrtka može obaviti postupke održavanja i popravke vašeg Proizvoda, no za sve popravke unutar jamstva obvezni ste se obratiti Jamstvenom centru društva Eastpak® („Jamstveni centar”). Neispravno ili netočno izvedeno održavanje ili popravci poništavaju ovo jamstvo. Točno pokriće jamstva za svaki Proizvod (2 godine ili 30 godina) navedeno je na visećoj etiketi i unutarnjoj naljepnici s uputama za održavanje Proizvoda.

Nemojte slati svoj Proizvod izravno društvu Eastpak® jer će to samo prouzročiti dodatne troškove. Ako Proizvod šaljete izravno, snosite sve troškove slanja Proizvoda u Jamstveni centar uključujući, ali ne isključivo, trošak pakiranja, otpreme i primjenjive poreze. Radije se koristite naznačenim fizičkim maloprodajnim trgovinama ili platformama za internetsku prodaju gdje ste kupili Proizvod kako biste vratili Proizvod.

Za bilo kakvo servisiranje u Jamstvenom centru trebate poslati presliku izvornog računa, kao i ispunjeni obrazac za popravak (koji se nalazi na ovoj stranici) skupa s kupljenim Proizvodom. Jamstveni će centar utvrditi pokriva li jamstvo društva Eastpak® navedeni problem ili ne. Snosimo trošak svakog popravka ili zamjene koje pokriva naše jamstvo, uključujući sve troškove koji se odnose na vraćanje popravljenog ili zamjenskog Proizvoda vama. Ako je Proizvod potrebno zamijeniti, ali više nije dostupan, zamijenit ćemo vaš originalni Proizvod sličnim Proizvodom društva Eastpak®.

Ovo jamstvo ne pokriva slučajne i posljedične štete niti troškove rada ili štete koje proizlaze iz rada koji se izvodi izvan Jamstvenog centra. U mjeri u kojoj to omogućava mjerodavno pravo, sva se prešutna jamstva stoga isključuju. Ovo je jamstvo ograničeno samo na vrijednost Proizvoda. Proizvodne specifikacije podložne su izmjeni bez najave. U nekim državama nije dopušteno isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete, stoga je moguće da se navedeno ograničenje ili isključenje ne primjenjuje na vas.

U pogledu naše prtljage s bravicama: bravica je namijenjena samo sprječavanju slučajnog otvaranja te ne sprječava nužno krađu Proizvoda ili njegovog sadržaja, provaljivanje od strane zrakoplovnog ili aerodromskog osoblja ili nadležnih tijela. Pregledajte svoj Proizvod odmah nakon što je njime rukovao netko osim vas. Ako dođe do oštećenja u prijevozu, podnesite odštetni zahtjev prijevoznoj tvrtki (koja je osigurana od oštećenja vašeg Proizvoda) na mjestu dolaska, po mogućnosti, prije prolaska kroz carinu.

Ovo vam jamstvo pruža određena zakonska prava; sva se dodatna prava koja možebitno ostvarujete razlikuju od države do države ili od zemlje do zemlje s obzirom na isključenje ili primjenu prešutnih jamstava, slučajne ili posljedične štete te popravka i zamjene. S obzirom na navedeno, moguće je da se ograničenja ili isključenja sadržana u ovom jamstvu ne primjenjuju na vas.

Ograničeno dvogodišnje globalno jamstvo

Ovo jamstvo, kako je navedeno na visećoj etiketi i unutarnjoj naljepnici s uputama za održavanje, pokriva samo manjkavosti uslijed proizvodnje i/ili neispravne dijelove, kao što su neispravni patentni zatvarač, oštećene kopče, ljuštenje premaza i izblijedjela tkanina. Ovo jamstvo ne pokriva štetu nastalu uslijed neispravne uporabe (poput prijevoza neuobičajenih stvari), nemara, nezgoda, habanja, izloženosti visokim temperaturama, korištenja otapala, kiselina, vode, uobičajenog trošenja ili oštećenja tijekom prijevoza (primjerice avionom). Bilo koja tvrtka može obaviti postupke održavanja i popravke vašeg Proizvoda, no za sve popravke unutar jamstva obvezni ste se obratiti Jamstvenom centru društva Eastpak® („Jamstveni centar”). Neispravno ili netočno izvedeno održavanje ili popravci poništavaju ovo jamstvo.

Nemojte slati svoj Proizvod izravno društvu Eastpak® jer će to samo prouzročiti dodatne troškove. Ako Proizvod šaljete izravno, snosite sve troškove slanja Proizvoda u Jamstveni centar uključujući, ali ne isključivo, trošak pakiranja, otpreme i primjenjive poreze. Radije se koristite naznačenim fizičkim maloprodajnim trgovinama ili platformama za internetsku prodaju gdje ste kupili Proizvod kako biste vratili Proizvod.

Za bilo kakvo servisiranje u Jamstvenom centru trebate poslati presliku izvornog računa, kao i ispunjeni obrazac za popravak (koji se nalazi na ovoj stranici) skupa s kupljenim Proizvodom. Jamstveni će centar utvrditi pokriva li jamstvo društva Eastpak® navedeni problem ili ne. Snosimo trošak svakog popravka ili zamjene koje pokriva naše jamstvo, uključujući sve troškove koji se odnose na vraćanje popravljenog ili zamjenskog Proizvoda vama. Ako je Proizvod potrebno zamijeniti, ali više nije dostupan, zamijenit ćemo vaš originalni Proizvod sličnim Proizvodom društva Eastpak®.

Ovo jamstvo ne pokriva slučajne i posljedične štete niti troškove rada ili štete koje proizlaze iz rada koji se izvodi izvan Jamstvenog centra. U mjeri u kojoj to omogućava mjerodavno pravo, sva se prešutna jamstva stoga isključuju. Ovo je jamstvo ograničeno samo na vrijednost Proizvoda. Proizvodne specifikacije podložne su izmjeni bez najave. U nekim državama nije dopušteno isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete ili ograničenje razdoblja trajanja prešutnog jamstva, stoga je moguće da se navedeno ograničenje ili isključenje ne primjenjuje na vas.

U pogledu naše prtljage s bravicama: bravica je namijenjena samo sprječavanju slučajnog otvaranja te ne sprječava nužno krađu Proizvoda ili njegovog sadržaja, provaljivanje od strane zrakoplovnog ili aerodromskog osoblja ili nadležnih tijela. Pregledajte svoj Proizvod odmah nakon što je njime rukovao netko osim vas. Ako dođe do oštećenja u prijevozu, podnesite odštetni zahtjev prijevoznoj tvrtki (koja je osigurana od oštećenja vašeg Proizvoda) na mjestu dolaska, po mogućnosti, prije prolaska kroz carinu.

Ovo vam jamstvo pruža određena zakonska prava; sva se dodatna prava koja možebitno ostvarujete razlikuju od države do države ili od zemlje do zemlje s obzirom na isključenje ili primjenu prešutnih jamstava, slučajne ili posljedične štete te popravka i zamjene. S obzirom na navedeno, moguće je da se ograničenja ili isključenja sadržana u ovom jamstvu ne primjenjuju na vas.

 

Ograničeno tridesetogodišnje globalno jamstvo

Ovo jamstvo (koje pokriva od tri (3) do trideset (30) godina, kako je navedeno na visećoj etiketi i unutar naljepnice s uputama za održavanje Proizvoda) pokriva samo proizvodne manjkavosti, kao što su rašiveni šavovi ili prekratko rezana tkanina. Ovo jamstvo ne pokriva štetu nastalu uslijed neispravne uporabe (poput prijevoza neuobičajenih stvari), nemara, nezgoda, habanja, izloženosti visokim temperaturama, korištenja otapala, kiselina, vode, uobičajenog trošenja ili oštećenja tijekom prijevoza (primjerice avionom). Bilo koja tvrtka može obaviti postupke održavanja i popravke vašeg Proizvoda, no za sve popravke unutar jamstva obvezni ste se obratiti Jamstvenom centru društva Eastpak® („Jamstveni centar”). Neispravno ili netočno izvedeno održavanje ili popravci poništavaju ovo jamstvo.

Nemojte slati svoj Proizvod izravno društvu Eastpak® jer će to samo prouzročiti dodatne troškove. Ako Proizvod šaljete izravno, snosite sve troškove slanja Proizvoda u Jamstveni centar uključujući, ali ne isključivo, trošak pakiranja, otpreme i primjenjive poreze. Radije se koristite naznačenim fizičkim maloprodajnim trgovinama ili platformama za internetsku prodaju gdje ste kupili Proizvod kako biste vratili Proizvod.

Za bilo kakvo servisiranje u Jamstvenom centru trebate poslati presliku izvornog računa, kao i ispunjeni obrazac za popravak (koji se nalazi na ovoj stranici) skupa s kupljenim Proizvodom. Jamstveni će centar utvrditi pokriva li jamstvo društva Eastpak® navedeni problem ili ne. Snosimo trošak svakog popravka ili zamjene koje pokriva naše jamstvo, uključujući sve troškove koji se odnose na vraćanje popravljenog ili zamjenskog Proizvoda vama. Ako je Proizvod potrebno zamijeniti, ali više nije dostupan, zamijenit ćemo vaš originalni Proizvod sličnim Proizvodom društva Eastpak®.

Ovo jamstvo ne pokriva slučajne i posljedične štete niti troškove rada ili štete koje proizlaze iz rada koji se izvodi izvan Jamstvenog centra. U mjeri u kojoj to omogućava mjerodavno pravo, sva se prešutna jamstva stoga isključuju. Ovo je jamstvo ograničeno samo na vrijednost Proizvoda. Proizvodne specifikacije podložne su izmjeni bez najave. U nekim državama nije dopušteno isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete ili ograničenje razdoblja trajanja prešutnog jamstva, stoga je moguće da se navedeno ograničenje ili isključenje ne primjenjuje na vas.

U pogledu naše prtljage s bravicama: bravica je namijenjena samo sprječavanju slučajnog otvaranja te ne sprječava nužno krađu Proizvoda ili njegovog sadržaja, provaljivanje od strane zrakoplovnog ili aerodromskog osoblja ili nadležnih tijela. Pregledajte svoj Proizvod odmah nakon što je njime rukovao netko osim vas. Ako dođe do oštećenja u prijevozu, podnesite odštetni zahtjev prijevoznoj tvrtki (koja je osigurana od oštećenja vašeg Proizvoda) na mjestu dolaska, po mogućnosti, prije prolaska kroz carinu.

Ovo vam jamstvo pruža određena zakonska prava; sva se dodatna prava koja možebitno ostvarujete razlikuju od države do države ili od zemlje do zemlje s obzirom na isključenje ili primjenu prešutnih jamstava, slučajne ili posljedične štete te popravka i zamjene. S obzirom na navedeno, moguće je da se ograničenja ili isključenja sadržana u ovom jamstvu ne primjenjuju na vas.

ŠTO JAMSTVO POKRIVA?

Ako niste sigurni koje jamstvo odgovara vašem proizvodu marke EASTPAK®, pogledajte naljepnicu s uputama za održavanje unutar torbe koja jasno naznačuje odgovarajuće jamstveno razdoblje.

Na vrhu ove stranice možete pronaći datoteku pdf sa slikama koje prikazuju koje manjkavosti ovo jamstvo pokriva, a koje ne.

CYPRUS

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

Εάν πραγματοποιήσατε την αγορά σας στην τοποθεσία www.eastpak.com και το Προϊόν σας είναι ελαττωματικό, μεταβείτε στη σελίδα «Track my delivery and returns» (Παρακολούθηση της παράδοσης και των επιστροφών μου) και ακολουθήστε τις οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας. Διαφορετικά, επιστρέψτε το Προϊόν στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης EASTPAK® από όπου το αγοράσατε. Ή για οποιαδήποτε εξαίρεση, συμπληρώστε και στείλτε το έντυπο επισκευής (βλ. το πάνω μέρος της σελίδας) μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς και το ελαττωματικό Προϊόν στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο.

Φροντίστε να επιστρέψετε το ελαττωματικό σας Προϊόν άδειο και καθαρό, καθώς επιστρέφουμε τυχόν βρώμικες τσάντες που λαμβάνουμε χωρίς επισκευή και με δική σας επιβάρυνση. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 3 εβδομάδες από τη στιγμή που θα παραλάβουμε το Προϊόν σας μέχρι να σας το επιστρέψουμε.

 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ

Ακόμα και αν η ζημιά δεν καλύπτεται (ή δεν καλύπτεται πλέον) από την εγγύηση, μπορείτε και πάλι να επιλέξετε να επισκευαστεί το Προϊόν σας από την υψηλής ποιότητας υπηρεσία επισκευών μας σε λογική τιμή, εφόσον διαθέτουμε ακόμη σε απόθεμα τα ανταλλακτικά μέρη που απαιτούνται για την επισκευή. Θα βρείτε έναν τιμοκατάλογο για τις επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύησή μας στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση: marketing@kaniklides.com

Παγκόσμια Περιορισμένη Εγγύηση Eastpak®

Στην Eastpak® ελέγχουμε σχολαστικά όλα μας τα προϊόντα ώστε να διασφαλίσουμε ότι πληρούν αυστηρά πρότυπα. Συνεπώς, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με ένα προϊόν Eastpak® (το «Προϊόν») και το πρόβλημα έχει προκληθεί από ελαττώματα κατασκευής ως προς τα υλικά ή την εργασία, θα προβούμε, κατά την κρίση μας, είτε στην επισκευή είτε στην αντικατάσταση του Προϊόντος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης που παρατίθενται εδώ. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για το άτομο που αγόρασε το Προϊόν ή το άτομο που έλαβε το Προϊόν ως δώρο.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα ελαττώματα κατασκευής και δεν καλύπτει καμία ζημιά προερχόμενη από κακή χρήση (όπως η μεταφορά ασυνήθιστων αντικειμένων), αμέλεια, ατυχήματα, γδαρσίματα, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, διαλύτες, οξέα, νερό, κανονική φθορά ή ζημιά κατά τη μεταφορά (π.χ. από αεροπορικές εταιρείες). Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο Προϊόν σας που δεν καλύπτονται από την εγγύηση μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία, ωστόσο, για τις επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το Κέντρο Εγγύησης Eastpak® («Κέντρο Εγγύησης»). Οι ακατάλληλες ή εσφαλμένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής καθιστούν άκυρη την παρούσα εγγύηση. Η σωστή κάλυψη εγγύησης για κάθε Προϊόν (2 έτη ή 30 έτη) αναφέρεται πάντα στην κρεμαστή ετικέτα και στην εσωτερική ετικέτα φροντίδας του Προϊόντος.

Μην αποστέλλετε το Προϊόν σας απευθείας στην Eastpak®, καθώς απλώς θα προκύψει πρόσθετο κόστος. Για τις απευθείας αποστολές, εσείς επιβαρύνεστε με το κόστος αποστολής του Προϊόντος σε ένα Κέντρο Εγγύησης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κόστους συσκευασίας, αποστολής και των ισχυόντων φόρων. Αντιθέτως, χρησιμοποιήστε τα εξουσιοδοτημένα φυσικά καταστήματα λιανικής πώλησης ή τις online πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, από όπου αγοράσατε το Προϊόν, για να το επιστρέψετε.

Για οποιαδήποτε υπηρεσία σε Κέντρο Εγγύησης θα πρέπει να στείλετε ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς σας, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο επισκευής (βρίσκεται σε αυτήν τη σελίδα) μαζί με το σχετικό Προϊόν. Το Κέντρο Εγγύησης θα καθορίσει εάν το πρόβλημα καλύπτεται από την εγγύηση της Eastpak®. Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση που καλύπτεται από την εγγύησή μας θα γίνεται με δική μας επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους επιστροφής του επισκευασμένου Προϊόντος ή Προϊόντος αντικατάστασης σε εσάς. Εάν το Προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί αλλά δεν διατίθεται πλέον, θα αντικαταστήσουμε το αρχικό σας Προϊόν με ένα συγκρίσιμο Προϊόν Eastpak®.

Οι θετικές και αποθετικές ζημιές δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, ούτε οι χρεώσεις εργασίας ή οι ζημιές που οφείλονται σε εργασία που πραγματοποιήθηκε από οποιονδήποτε άλλον εκτός του Κέντρου Εγγύησης. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρείται δια του παρόντος κάθε σιωπηρή εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αξία του Προϊόντος. Οι προδιαγραφές κατασκευής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.  Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των θετικών ή αποθετικών ζημιών, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Όσον αφορά τις αποσκευές μας με κλειδαριές: ο σκοπός των κλειδαριών είναι να αποτρέψουν το τυχαίο άνοιγμα και δεν μπορούν να αποτρέψουν, απαραίτητα, την κλοπή του Προϊόντος ή των περιεχομένων του, τη διάρρηξη ή το άνοιγμα από προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ή του αεροδρομίου ή από τις κρατικές αρχές. Επιθεωρήστε το Προϊόν σας αμέσως μετά τον χειρισμό του από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση στην εταιρεία μεταφορών (που είναι ασφαλισμένη για την πρόκληση ζημιάς στο Προϊόν σας) στον τόπο άφιξης, αν είναι δυνατόν, πριν από τον τελωνειακό έλεγχο.

Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Τυχόν πρόσθετα δικαιώματα που μπορεί να έχετε διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία ή τη χώρα όσον αφορά την εξαίρεση ή την εφαρμογή σιωπηρών εγγυήσεων, θετικών και αποθετικών ζημιών και την επισκευή και την αντικατάσταση. Συνεπώς, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται ρητά στην παρούσα εγγύηση ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Παγκόσμια Περιορισμένη Εγγύηση 2 Ετών

Η παρούσα εγγύηση, όπως αναγράφεται στην κρεμαστή ετικέτα και την εσωτερική ετικέτα φροντίδας του Προϊόντος, καλύπτει μόνο ελαττώματα κατασκευής ή/και εξαρτημάτων, όπως ελαττωματικό φερμουάρ, κατεστραμμένα κουμπώματα, ξεφλούδισμα επικάλυψης και αποχρωματισμός του υφάσματος. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει καμία ζημιά προερχόμενη από κακή χρήση (όπως η μεταφορά ασυνήθιστων αντικειμένων), αμέλεια, ατυχήματα, γδαρσίματα, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, διαλύτες, οξέα, νερό, κανονική φθορά ή ζημιά κατά τη μεταφορά (π.χ. από αεροπορικές εταιρείες). Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο Προϊόν σας που δεν καλύπτονται από την εγγύηση μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία, ωστόσο, για τις επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το Κέντρο Εγγύησης Eastpak® («Κέντρο Εγγύησης»). Οι ακατάλληλες ή εσφαλμένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής καθιστούν άκυρη την παρούσα εγγύηση.

Μην αποστέλλετε το Προϊόν σας απευθείας στην Eastpak®, καθώς απλώς θα προκύψει πρόσθετο κόστος. Για τις απευθείας αποστολές, εσείς επιβαρύνεστε με το κόστος αποστολής του Προϊόντος σε ένα Κέντρο Εγγύησης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κόστους συσκευασίας, αποστολής και των ισχυόντων φόρων. Αντιθέτως, χρησιμοποιήστε τα εξουσιοδοτημένα φυσικά καταστήματα λιανικής πώλησης ή τις online πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, από όπου αγοράσατε το Προϊόν, για να το επιστρέψετε.

Για οποιαδήποτε υπηρεσία σε Κέντρο Εγγύησης θα πρέπει να στείλετε ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο επισκευής (βρίσκεται σε αυτήν τη σελίδα) μαζί με το σχετικό Προϊόν. Το Κέντρο Εγγύησης θα καθορίσει εάν το πρόβλημα καλύπτεται από την εγγύηση της Eastpak®. Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση που καλύπτεται από την εγγύησή μας θα γίνεται με δική μας επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους επιστροφής του επισκευασμένου Προϊόντος ή Προϊόντος αντικατάστασης σε εσάς. Εάν το Προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί αλλά δεν διατίθεται πλέον, θα αντικαταστήσουμε το αρχικό σας Προϊόν με ένα συγκρίσιμο Προϊόν Eastpak®.

Οι θετικές και αποθετικές ζημιές δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, ούτε οι χρεώσεις εργασίας ή οι ζημιές που οφείλονται σε εργασία που πραγματοποιήθηκε από οποιονδήποτε άλλον εκτός του Κέντρου Εγγύησης. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρείται δια του παρόντος κάθε σιωπηρή εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αξία του Προϊόντος. Οι προδιαγραφές κατασκευής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των θετικών ή αποθετικών ζημιών ή ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας της σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Όσον αφορά τις αποσκευές μας με κλειδαριές: ο σκοπός των κλειδαριών είναι να αποτρέψουν το τυχαίο άνοιγμα και δεν μπορούν να αποτρέψουν, απαραίτητα, την κλοπή του Προϊόντος ή των περιεχομένων του, τη διάρρηξη ή το άνοιγμα από προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ή του αεροδρομίου ή από τις κρατικές αρχές. Επιθεωρήστε το Προϊόν σας αμέσως μετά τον χειρισμό του από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση στην εταιρεία μεταφορών (που είναι ασφαλισμένη για την πρόκληση ζημιάς στο Προϊόν σας) στον τόπο άφιξης, αν είναι δυνατόν, πριν από τον τελωνειακό έλεγχο.

Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Τυχόν πρόσθετα δικαιώματα που μπορεί να έχετε διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία ή τη χώρα όσον αφορά την εξαίρεση ή την εφαρμογή σιωπηρών εγγυήσεων, θετικών και αποθετικών ζημιών και την επισκευή και την αντικατάσταση. Συνεπώς, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται ρητά στην παρούσα εγγύηση ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 

Παγκόσμια Περιορισμένη Εγγύηση 30 Ετών

Η παρούσα εγγύηση (η οποία καλύπτει το διάστημα από το τρίτο (3) έτος έως το τριακοστό (30)), όπως αναγράφεται στην κρεμαστή ετικέτα και την εσωτερική ετικέτα φροντίδας του Προϊόντος, καλύπτει μόνο ελαττώματα κατασκευής, όπως σκισμένες ραφές ή ύφασμα που έχει κοπεί πολύ κοντό. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει καμία ζημιά προερχόμενη από κακή χρήση (όπως η μεταφορά ασυνήθιστων αντικειμένων), αμέλεια, ατυχήματα, γδαρσίματα, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, διαλύτες, οξέα, νερό, κανονική φθορά ή ζημιά κατά τη μεταφορά (π.χ. από αεροπορικές εταιρείες). Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο Προϊόν σας που δεν καλύπτονται από την εγγύηση μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία, ωστόσο, για τις επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το Κέντρο Εγγύησης Eastpak® («Κέντρο Εγγύησης»). Οι ακατάλληλες ή εσφαλμένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής καθιστούν άκυρη την παρούσα εγγύηση.

Μην αποστέλλετε το Προϊόν σας απευθείας στην Eastpak®, καθώς απλώς θα προκύψει πρόσθετο κόστος. Για τις απευθείας αποστολές, εσείς επιβαρύνεστε με το κόστος αποστολής του Προϊόντος σε ένα Κέντρο Εγγύησης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κόστους συσκευασίας, αποστολής και των ισχυόντων φόρων. Αντιθέτως, χρησιμοποιήστε τα εξουσιοδοτημένα φυσικά καταστήματα λιανικής πώλησης ή τις online πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, από όπου αγοράσατε το Προϊόν, για να το επιστρέψετε.

Για οποιαδήποτε υπηρεσία σε Κέντρο Εγγύησης θα πρέπει να στείλετε ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο επισκευής (βρίσκεται σε αυτήν τη σελίδα) μαζί με το σχετικό Προϊόν. Το Κέντρο Εγγύησης θα καθορίσει  εάν το πρόβλημα καλύπτεται από την εγγύηση της Eastpak®. Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση που καλύπτεται από την εγγύησή μας θα γίνεται με δική μας επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους επιστροφής του επισκευασμένου Προϊόντος ή Προϊόντος αντικατάστασης σε εσάς. Εάν το Προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί αλλά δεν διατίθεται πλέον, θα αντικαταστήσουμε το αρχικό σας Προϊόν με ένα συγκρίσιμο Προϊόν Eastpak®.

Οι θετικές και αποθετικές ζημιές δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, ούτε οι χρεώσεις εργασίας ή οι ζημιές που οφείλονται σε εργασία που πραγματοποιήθηκε από οποιονδήποτε άλλον εκτός του Κέντρου Εγγύησης. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρείται δια του παρόντος κάθε σιωπηρή εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αξία του Προϊόντος. Οι προδιαγραφές κατασκευής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των θετικών ή αποθετικών ζημιών ή ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας της σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Όσον αφορά τις αποσκευές μας με κλειδαριές: ο σκοπός των κλειδαριών είναι να αποτρέψουν το τυχαίο άνοιγμα και δεν μπορούν να αποτρέψουν, απαραίτητα, την κλοπή του Προϊόντος ή των περιεχομένων του, τη διάρρηξη ή το άνοιγμα από προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ή του αεροδρομίου ή από τις κρατικές αρχές. Επιθεωρήστε το Προϊόν σας αμέσως μετά τον χειρισμό του από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση στην εταιρεία μεταφορών (που είναι ασφαλισμένη για την πρόκληση ζημιάς στο Προϊόν σας) στον τόπο άφιξης, αν είναι δυνατόν, πριν από τον τελωνειακό έλεγχο.

Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Τυχόν πρόσθετα δικαιώματα που μπορεί να έχετε διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία ή τη χώρα όσον αφορά την εξαίρεση ή την εφαρμογή σιωπηρών εγγυήσεων, θετικών και αποθετικών ζημιών και την επισκευή και την αντικατάσταση. Συνεπώς, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται ρητά στην παρούσα εγγύηση ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Αν δεν είστε σίγουροι ποια εγγύηση είναι η κατάλληλη για το Προϊόν σας EASTPAK®, ελέγξτε την ετικέτα φροντίδας που βρίσκεται στο εσωτερικό της τσάντας σας όπου δηλώνεται σαφώς η σχετική περίοδος εγγύησης.

Στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας θα βρείτε ένα αρχείο pdf με εικόνες που δείχνουν ποια ελαττώματα καλύπτονται και ποια δεν καλύπτονται.

CZECH REPUBLIC

JAK TO VŠE FUNGUJE?

Pokud jste svůj výrobek zakoupili na adrese www.eastpak.com a výrobek je vadný, přejděte na stránku Sledovat moji dodávku a vrácení a podle pokynů výrobek vraťte. Nebo výrobek vraťte určenému maloobchodnímu prodejci EASTPAK®, od něhož jste jej koupili. V případě jakýchkoli výjimek vyplňte a odešlete formulář opravy (viz horní část stránky) spolu s kopií dokladu o nákupu a vadným výrobkem na adresu uvedenou na formuláři.

Ujistěte se, že nám vadný výrobek vracíte prázdný a čistý, protože jakákoli špinavá zavazadla, která obdržíme, vrátíme neopravená a na vaše náklady. Vezměte prosím na vědomí, že od okamžiku, kdy váš výrobek obdržíme, do okamžiku, kdy ho odešleme zpět, mohou uplynout až 3 týdny.

I TAK JEJ SPRAVÍME

Ale i v případě, že se na poškození záruka nevztahuje (nebo již nevztahuje), si můžete stále zvolit, abychom váš výrobek za přijatelnou cenu opravili v rámci svého vysoce kvalitního servisu, pokud stále budeme mít náhradní díly potřebné k opravě.

Ceník oprav, na které se naše záruka nevztahuje, naleznete v horní části této stránky. Máte-li konkrétní dotazy nebo potřebujete další pomoc, můžete nám zaslat zprávu na adresu: info@eastpakbags.sk

Omezená globální záruka

V Eastpak® pečlivě testujeme veškeré své výrobky, abychom zajistili, že splňují přísné normy. Pokud tedy nastane s výrobkem Eastpak® („výrobek“) problém a tento problém je způsoben výrobní vadou materiálu nebo zpracování, dle svého uvážení výrobek buď spravíme, nebo vyměníme v souladu se zde uvedenými záručními podmínkami. Tuto záruku může uplatnit pouze osoba, která výrobek zakoupila, nebo osoba, která výrobek obdržela jako dárek.

Tato záruka pokrývá výrobní vady a nepokrývá jakékoli škody vzniklé nesprávným používáním (jako je přeprava neobvyklých předmětů), nedbalostí, nehodou, odřením, vystavením extrémním teplotám, rozpouštědlům, kyselinám, vodě, běžným opotřebením nebo poškozením při přepravě (například leteckou společností). Zatímco pozáruční údržba nebo opravy vašeho výrobku může provést jakákoli společnost, vyžadujeme, abyste pro veškeré záruční opravy využívali pouze naše Záruční centrum Eastpak® („záruční centrum“).

Svůj výrobek prosím nezasílejte přímo společnosti Eastpak®, neboť by to vedlo pouze k dodatečným nákladům. V případě přímých zásilek ponesete veškeré náklady na dopravu výrobku do kteréhokoli záručního centra, mimo jiné včetně nákladů na balení, přepravu a příslušných daní. Namísto toho pro vrácení výrobku využijte naše určené fyzické prodejce nebo on-line obchodní platformy, od nichž jste výrobek zakoupili.

Pro jakoukoli službu v záručním centru bude třeba, abyste společně s reklamovaným výrobkem zaslali kopii svého originálního dokladu o zakoupení a vyplněný doklad o opravě (naleznete na této straně). Záruční centrum určí, zda se na daný problém záruka Eastpak® vztahuje, či nikoli. Jakákoli oprava nebo výměna, na kterou se vztahuje naše záruka, bude na naše náklady, včetně jakýchkoli nákladů, které jsou nutné k vrácení opraveného nebo náhradního výrobku zpět k vám. Pokud je třeba výrobek vyměnit, ale již není k dispozici, nahradíme původní výrobek srovnatelným výrobkem Eastpak®.

Tato záruka se nevztahuje na náhodné a následné škody ani na pracovní náklady nebo škody způsobené prací vykonanou kýmkoli jiným než záručním centrem. V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy se vylučují jakékoli odvozené záruky. Tato záruka je omezena na hodnotu výrobku. Výrobní specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Vezměte prosím na vědomí, že některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, a proto pro vás výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí platit.

Pokud jde o naše zavazadla se zámky: zámky jsou určeny pouze k zabránění náhodnému otevření a nemohou nutně zabránit krádeži výrobku nebo jeho obsahu, zlomení nebo otevření leteckou společností, letištním personálem nebo státními orgány. Po manipulaci kýmkoli jiným než vámi výrobek ihned zkontrolujte. Pokud je poškozen při přepravě, uplatňujte reklamaci u přepravní společnosti (která je pojištěna proti poškození vašeho výrobku) v místě příjezdu, pokud je to možné, před vypořádáním celních povinností.

Tato záruka poskytuje zvláštní oprávnění, jakákoli jiná dodatečná práva, jež můžete mít, se mohou v jednotlivých státech nebo zemích lišit s ohledem na vyloučení nebo uplatnění odvozených záruk, náhodných a následných škod a opravy a výměny. Omezení nebo vyloučení výslovně obsažená v této záruce pro vás proto nemusí platit.

Právní záruka

Tato záruka se vztahuje pouze na vady zpracování nebo součástí, jako jsou například vadný zip, poškozené přezky nebo odlupování a změna barvy tkaniny. Tato záruka nepokrývá jakékoli škody vzniklé nesprávným používáním (jako je přeprava neobvyklých předmětů), nedbalostí, nehodou, odřením, vystavením extrémním teplotám, rozpouštědlům, kyselinám, vodě, běžným opotřebením nebo poškozením při přepravě (například leteckou společností). Zatímco pozáruční údržba nebo opravy vašeho výrobku může provést jakákoli společnost, vyžadujeme, abyste pro záruční opravy využívali pouze naše Záruční centrum Eastpak® („záruční centrum“). Nevhodná nebo nesprávně provedená údržba nebo oprava tuto záruku zneplatňují.

Svůj výrobek prosím nezasílejte přímo společnosti Eastpak®, neboť by to vedlo pouze k dodatečným nákladům. V případě přímých zásilek ponesete veškeré náklady na dopravu výrobku do kteréhokoli záručního centra, mimo jiné včetně nákladů na balení, přepravu a příslušných daní. Namísto toho pro vrácení výrobku využijte naše určené fyzické prodejce nebo on-line obchodní platformy, od nichž jste výrobek zakoupili.

Pro jakoukoli službu v záručním centru bude třeba, abyste společně s reklamovaným výrobkem zaslali kopii svého originálního dokladu o zakoupení a vyplněný doklad o opravě (naleznete na této straně). Záruční centrum určí, zda se na daný problém záruka Eastpak® vztahuje, či nikoli. Jakákoli oprava nebo výměna, na kterou se vztahuje naše záruka, bude na naše náklady, včetně jakýchkoli nákladů, které jsou nutné k vrácení opraveného nebo náhradního výrobku zpět k vám. Pokud je třeba výrobek vyměnit, ale již není k dispozici, nahradíme původní výrobek srovnatelným výrobkem Eastpak®.

Tato záruka se nevztahuje na náhodné a následné škody ani na pracovní náklady nebo škody způsobené prací vykonanou kýmkoli jiným než záručním centrem. V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy se vylučují jakékoli odvozené záruky. Tato záruka je omezena na hodnotu výrobku. Výrobní specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Vezměte prosím na vědomí, že některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných či následných škod nebo omezení doby, po níž platí odvozená záruka, a proto pro vás výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí platit.

Pokud jde o naše zavazadla se zámky: zámky jsou určeny pouze k zabránění náhodnému otevření a nemohou nutně zabránit krádeži výrobku nebo jeho obsahu, zlomení nebo otevření leteckou společností, letištním personálem nebo státními orgány. Po manipulaci kýmkoli jiným než vámi výrobek ihned zkontrolujte. Pokud je poškozen při přepravě, uplatňujte reklamaci u přepravní společnosti (která je pojištěna proti poškození vašeho výrobku) v místě příjezdu, pokud je to možné, před vypořádáním celních povinností.

Tato záruka poskytuje zvláštní oprávnění, jakákoli jiná dodatečná práva, jež můžete mít, se mohou v jednotlivých státech nebo zemích lišit s ohledem na vyloučení nebo uplatnění odvozených záruk, náhodných a následných škod a opravy a výměny. Omezení nebo vyloučení výslovně obsažená v této záruce pro vás proto nemusí platit.

Omezená třicetiletá globální záruka

Tato záruka (vztahující se na období od třetího (3.) do třicátého (30.) roku, jak je uvedena na visačce a vnitřním štítku výrobku, se vztahuje pouze na výrobní vady, jako jsou otevřené švy nebo příliš krátká tkanina. Tato záruka nepokrývá jakékoli škody vzniklé nesprávným používáním (jako je přeprava neobvyklých předmětů), nedbalostí, nehodou, odřením, vystavením extrémním teplotám, rozpouštědlům, kyselinám, vodě, běžným opotřebením nebo poškozením při přepravě (například leteckou společností). Zatímco pozáruční údržba nebo opravy vašeho výrobku může provést jakákoli společnost, vyžadujeme, abyste pro záruční opravy využívali pouze naše Záruční centrum Eastpak® („záruční centrum“). Nevhodná nebo nesprávně provedená údržba nebo oprava tuto záruku zneplatňují.

Svůj výrobek prosím nezasílejte přímo společnosti Eastpak®, neboť by to vedlo pouze k dodatečným nákladům. V případě přímých zásilek ponesete veškeré náklady na dopravu výrobku do kteréhokoli záručního centra, mimo jiné včetně nákladů na balení, přepravu a příslušných daní. Namísto toho pro vrácení výrobku využijte naše určené fyzické prodejce nebo on-line obchodní platformy, od nichž jste výrobek zakoupili.

Pro jakoukoli službu v záručním centru bude třeba, abyste společně s reklamovaným výrobkem zaslali kopii svého originálního dokladu o zakoupení a vyplněný doklad o opravě (naleznete na této straně). Záruční centrum určí, zda se na daný problém záruka Eastpak® vztahuje, či nikoli. Jakákoli oprava nebo výměna, na kterou se vztahuje naše záruka, bude na naše náklady, včetně jakýchkoli nákladů, které jsou nutné k vrácení opraveného nebo náhradního výrobku zpět k vám. Pokud je třeba výrobek vyměnit, ale již není k dispozici, nahradíme původní výrobek srovnatelným výrobkem Eastpak®.

Tato záruka se nevztahuje na náhodné a následné škody ani na pracovní náklady nebo škody způsobené prací vykonanou kýmkoli jiným než záručním centrem. V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy se vylučují jakékoli odvozené záruky. Tato záruka je omezena na hodnotu výrobku. Výrobní specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Vezměte prosím na vědomí, že některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných či následných škod nebo omezení doby, po níž platí odvozená záruka, a proto pro vás výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí platit.

Pokud jde o naše zavazadla se zámky: zámky jsou určeny pouze k zabránění náhodnému otevření a nemohou nutně zabránit krádeži výrobku nebo jeho obsahu, zlomení nebo otevření leteckou společností, letištním personálem nebo státními orgány. Po manipulaci kýmkoli jiným než vámi výrobek ihned zkontrolujte. Pokud je poškozen při přepravě, uplatňujte reklamaci u přepravní společnosti (která je pojištěna proti poškození vašeho výrobku) v místě příjezdu, pokud je to možné, před vypořádáním celních povinností.

Tato záruka poskytuje zvláštní oprávnění, jakákoli jiná dodatečná práva, jež můžete mít, se mohou v jednotlivých státech nebo zemích lišit s ohledem na vyloučení nebo uplatnění odvozených záruk, náhodných a následných škod a opravy a výměny. Omezení nebo vyloučení výslovně obsažená v této záruce pro vás proto nemusí platit.

EQUATORIAL GUINEA

HOW DOES IT ALL WORK?

If you made your purchase on www.eastpak.com and your Product is faulty, go to the Track my delivery and returns page and follow the instructions to return your product; otherwise, please return the Product to the nominated EASTPAK® retailer where you bought it from. Or for any exceptions, please fill in and send the repair form (see top of page) together with a copy of your proof of purchase and the faulty Product to the address given on the form.

Make sure you return your faulty Product to us empty and clean as we will return any dirty bags we receive unrepaired at your expense. Please note that it can take up to 3 weeks from when we receive your Product to send it back to you.

WE’LL STILL FIX IT

Even if the damage is not (or no longer) covered by the warranty, you can still choose to have your Product repaired by our high-quality repair service at a reasonable price, providing we still stock the spare parts needed for the repair. You will find a price list for repairs not covered by our warranty at the top of this page.

If you have specific questions or need additional help, you can contact us by email: boyoyo@yokoraprojects.com

Limited Global Warranty

At Eastpak®, we rigorously test all our products to ensure that they meet stringent standards. Therefore, if a problem occurs with an Eastpak® product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material or workmanship, we will, in our discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated here. This warranty applies only to the person who has purchased the Product or to the person who has received the Product as a gift.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for any warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of your original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Legal Warranty

This warranty covers only manufacturing and/or component defects, such as a faulty zipper, damaged buckles, coating peeling off and discoloration of the fabric. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Limited 30 Year Global Warranty

This warranty (covering from year three (3) to thirty (30), as indicated on the hangtag and the inside care label of the Product, covers only manufacturing defects, such as open seams or fabric that is cut too short. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak®, as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights, any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

ESTONIA


 

KUIDAS SEE TOIMIB?

Kui tegite ostu veebisaidi www.eastpak.com kaudu ja toode on defektne, avage leht “Track my delivery and returns” (Jälgi minu saadetisi ja tagastusi) ja järgige toote tagastamisjuhiseid; muul juhul tagastage toode ettevõtte EASTPAK® määratud jaemüüja poole, kelle käest toote ostsite. Või erandjuhtudel täitke ja saatke remondivorm (vt lehe algusest) koos ostutõendi koopia ja vealise tootega vormil toodud aadressil.

Meile tagastatud vealine toode peab olema tühi ja puhas. Kõike meile saadetud mustad kotid tagastatakse teie kulul ja neid ei remondita. Võtke arvesse, et toote saate tagasi kuni kolm nädalat pärast toote vastuvõtmist.

PARANDAME SELLE IKKAGI

Kui garantii ei kata (või enam ei kata) kahjustust, saate toote ikkagi mõistliku hinna eest tuua meie kvaliteetset remonditeenust pakkuvasse ettevõttesse eeldusel, et meil on olemas remondiks vajalikud tagavaraosad. Remonditööde hinnakirja, mida meie garantii ei hõlma, leiate selle lehekülje algusest.

Kui teil on konkreetseid küsimusi või vajate abi, võtke meiega ühendust meiliaadressil Eastpakwarranty_general@vfc.com

Piiratud üldgarantii

Testime Eastpak®-is rangelt kõiki oma tooteid, et need vastaksid nõudlikele standarditele. Seetõttu parandame või asendame toote vastavalt siin esitatud tingimustele, kui Eastpak®-i tootel (edaspidi „toode“) ilmneb mõni probleem, mille on põhjustanud materjali tootmisdefekt või valmistamine. See garantii kehtib ainult isikule, kes on toote ostnud või isikule, kes on toote saanud kingituseks.

Garantii hõlmab ainult tootmisdefekte ja ei hõlma defekte, mille on põhjustanud väärkasutus (nt ebatavaliste esemete transportimine), hooletusse jätmine, õnnetusjuhtumid, hõõrdumine, kokkupuude äärmuslike temperatuuridega, lahustid, happed, vesi, tavaline kulum või transpordikahjustused (nt õhutransport). Kui garantii alla mitte kuuluva toote hooldust või remonti võib teostada mis tahes ettevõte, siis garantiiremondiks peate kasutama ainult ettevõtte Eastpak® garantiikeskust (edaspidi „garantiikeskus“).

Ärge saatke toodet otse ettevõttesse Eastpak®, kuna see tekitab ainult lisakulusid. Otsesaadetise korral vastutate kõigi kulutuste eest toote saatmisel garantiikeskusesse, sealhulgas pakendustasu, kohaletoimetustasu ja kohalduvad maksud. Selle asemel kasutage toote tagastamiseks meie määratud füüsilisi jaemüüjaid või veebikaubandusplatvorme, mille kaudu toote ostsite.

Kõigi hoolduste jaoks garantiikeskuses peate saatma ostutšeki originaali koopia ning samuti täitma seotud toote remondidokumendi (asub sellel lehel). Garantiikeskuses otsustatakse, kas Eastpak®-i garantii hõlmab seda probleemi või mitte. Kõik meie garantii alla kuuluvad remonditööd ja asendused toimuvad meie kulul, sealhulgas ka remonditud või asendustoote tagastamine teile. Kui toode tuleb asendada, aga see pole enam saadaval, asendame teie orginaaltoote võrreldava Eastpak®-i tootega.

See garantii ei hõlma juhuslikke ega kaudseid kahjusid, samuti ei kaeta tööjõukulusid või kahju töö osas, mis teostati mujal kui garantiikeskuses. Kehtivate õigusaktidega lubatud ulatuses on seetõttu kõik kaudsed garantiid välistatud. Garantii on piiratud toote maksumusega. Tootja spetsifikatsioonid võivad muutuda ette teatamata. Võtke arvesse, et mõned riigid ei luba juhuslikku või kaudset kahju välistada või piirata ja seega ei pruugi eespool toodud piirang või välistus teie puhul kehtida.

Lukkudega pagasi osas: lukud on ette nähtud ainult juhusliku avanemise vältimiseks ning need ei pruugi ära hoida toote või selle sisu vargust, purunemist ega nende avamist lennuliini, lennujaama või valitsusasutuste personali poolt. Kontrollige toodet kohe pärast seda, kui keegi teine on toodet käsitsenud. Reisil toimunud kahjustuse korral esitage saabumiskohas võimalusel nõue veoettevõttele (mis on kindlustatud teie toote kahjustamise eest) enne tollivormistust.

Garantii annab teile teatud juriidilised õigused; kõik teie täiendavad õigused erinevad riigiti vastavalt kaudsete garantiide välistamisele või rakendamisele, juhuslikule või kaudsele kahjule ja remondile ning asendamisele. Sellest tulenevalt ei pruugi selles garantiis sisalduvad piirangud või välistused teile kehtida.

Juriidiline garantii

Antud garantii hõlmab ainult tootmis- ja/või osade defekte (nt rikkis lukk, kahjustatud pandlad, katte koorumine ja kanga värvuse muutumine). Garantii ei hõlma defekte, mille on põhjustanud väärkasutus (nt ebatavaliste esemete transportimine), hooletusse jätmine, õnnetusjuhtumid, hõõrdumine, kokkupuude äärmuslike temperatuuridega, lahustid, happed, vesi, tavaline kulum või transpordikahjustused (nt õhutransport). Kui garantii alla mitte kuuluva toote hooldust või remonti võib teostada mis tahes ettevõte, siis garantiiremondiks peate kasutama ainult ettevõtte Eastpak® garantiikeskust (edaspidi „garantiikeskus“). Sobimatu või valesti teostatud hooldus või remont tühistab selle garantii.

Ärge saatke toodet otse ettevõttesse Eastpak®, kuna see tekitab ainult lisakulusid. Otsesaadetise korral vastutate kõigi kulutuste eest toote saatmisel garantiikeskusesse, sealhulgas pakendustasu, kohaletoimetustasu ja kohalduvad maksud. Selle asemel kasutage toote tagastamiseks meie määratud füüsilisi jaemüüjaid või veebikaubandusplatvorme, mille kaudu toote ostsite.

Kõigi hoolduste jaoks garantiikeskuses peate saatma ostutšeki originaali koopia ning samuti täitma seotud toote remondidokumendi (asub sellel lehel). Garantiikeskuses otsustatakse, kas Eastpak®-i garantii hõlmab seda probleemi või mitte. Kõik meie garantii alla kuuluvad remonditööd ja asendused toimuvad meie kulul, sealhulgas ka remonditud või asendustoote tagastamine teile. Kui toode tuleb asendada, aga see pole enam saadaval, asendame teie orginaaltoote võrreldava Eastpak®-i tootega.

See garantii ei hõlma juhuslikke ega kaudseid kahjusid, samuti ei kaeta tööjõukulusid või kahju töö osas, mis teostati mujal kui garantiikeskuses. Kehtivate õigusaktidega lubatud ulatuses on seetõttu kõik kaudsed garantiid välistatud. Garantii on piiratud toote maksumusega. Tootja spetsifikatsioonid võivad muutuda ette teatamata. Võtke arvesse, et mõned riigid ei luba juhuslikku või kaudset kahju välistada või piirata või piirata kaudse garantii kestust ja seega ei pruugi eespool toodud piirang või välistus teie puhul kehtida.

Lukkudega pagasi osas: lukud on ette nähtud ainult juhusliku avanemise vältimiseks ning need ei pruugi ära hoida toote või selle sisu vargust, purunemist ega nende avamist lennuliini, lennujaama või valitsusasutuste personali poolt. Kontrollige toodet kohe pärast seda, kui keegi teine on toodet käsitsenud. Reisil toimunud kahjustuse korral esitage saabumiskohas võimalusel nõue veoettevõttele (mis on kindlustatud teie toote kahjustamise eest) enne tollivormistust.

Garantii annab teile teatud juriidilised õigused; kõik teie täiendavad õigused erinevad riigiti vastavalt kaudsete garantiide välistamisele või rakendamisele, juhuslikule või kaudsele kahjule ja remondile ning asendamisele. Sellest tulenevalt ei pruugi selles garantiis sisalduvad piirangud või välistused teile kehtida.

30-aastane piiratud üldgarantii

See garantii (3–30 aastat) hõlmab vastavalt rippsildil ja toote sees oleval hooldussildil näidatule ainult tootmisdefekte (nt lahtised õmblused või liiga lühikeseks lõigatud materjal). Garantii ei hõlma defekte, mille on põhjustanud väärkasutus (nt ebatavaliste esemete transportimine), hooletusse jätmine, õnnetusjuhtumid, hõõrdumine, kokkupuude äärmuslike temperatuuridega, lahustid, happed, vesi, tavaline kulum või transpordikahjustused (nt õhutransport). Kui garantii alla mitte kuuluva toote hooldust või remonti võib teostada mis tahes ettevõte, siis garantiiremondiks peate kasutama ainult ettevõtte Eastpak® garantiikeskust (edaspidi „garantiikeskus“). Sobimatu või valesti teostatud hooldus või remont tühistab selle garantii.

Ärge saatke toodet otse ettevõttesse Eastpak®, kuna see tekitab ainult lisakulusid. Otsesaadetise korral vastutate kõigi kulutuste eest toote saatmisel garantiikeskusesse, sealhulgas pakendustasu, kohaletoimetustasu ja kohalduvad maksud. Selle asemel kasutage toote tagastamiseks meie määratud füüsilisi jaemüüjaid või veebikaubandusplatvorme, mille kaudu toote ostsite.

Kõigi hoolduste jaoks garantiikeskuses peate saatma ostutšeki originaali koopia ning samuti täitma seotud toote remondidokumendi (asub sellel lehel). Garantiikeskuses otsustatakse, kas Eastpak®-i garantii hõlmab seda probleemi või mitte. Kõik meie garantii alla kuuluvad remonditööd ja asendused toimuvad meie kulul, sealhulgas ka remonditud või asendustoote tagastamine teile. Kui toode tuleb asendada, aga see pole enam saadaval, asendame teie orginaaltoote võrreldava Eastpak®-i tootega.

See garantii ei kata juhuslikke ega kaudseid kahjusid, samuti ei kaeta tööjõukulusid või kahju töö osas, mis teostati mujal kui garantiikeskuses. Kehtivate õigusaktidega lubatud ulatuses on seetõttu kõik kaudsed garantiid välistatud. Garantii on piiratud toote maksumusega. Tootja spetsifikatsioonid võivad muutuda ette teatamata. Võtke arvesse, et mõned riigid ei luba juhuslikku või kaudset kahju välistada või piirata või piirata kaudse garantii kestust ja seega ei pruugi eespool toodud piirang või välistus teie puhul kehtida.

Lukkudega pagasi osas: lukud on ette nähtud ainult juhusliku avanemise vältimiseks ning need ei pruugi ära hoida toote või selle sisu vargust, purunemist ega nende avamist lennuliini, lennujaama või valitsusasutuste personali poolt. Kontrollige toodet kohe pärast seda, kui keegi teine on toodet käsitsenud. Reisil toimunud kahjustuse korral esitage saabumiskohas võimalusel nõue veoettevõttele (mis on kindlustatud teie toote kahjustamise eest) enne tollivormistust.

Garantii annab teile teatud juriidilised õigused; kõik teie täiendavad õigused erinevad riigiti vastavalt kaudsete garantiide välistamisele või rakendamisele, juhuslikule või kaudsele kahjule ja remondile ning asendamisele. Sellest tulenevalt ei pruugi selles garantiis sisalduvad piirangud või välistused teile kehtida.

FINLAND

MITEN TAKUU TOIMII?

Jos ostit vialliseksi osoittautuvan tuotteen osoitteesta www.eastpak.com, siirry toimitusten ja palautusten seurantasivulle Track my delivery and returns ja noudata tuotteen palautusohjeita. Muussa tapauksessa palauta tuote valtuutetulle EASTPAK®-jälleenmyyjälle, jolta tuote ostettiin. Poikkeukset: täytä ja lähetä korjauslomake (katso sivun yläosa), kopio ostotositteesta ja viallinen tuote lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Varmista, että palautat viallisen tuotteen tyhjänä ja puhtaana, sillä palautamme likaiset laukut korjaamattomina asiakkaan kustannuksella. Huomaa, että voi kestää kolme viikkoa tuotteen vastaanottamisesta sen takaisin lähettämiseen.

KORJAAMME JOKA TAPAUKSESSA

Vaikka vahinko ei kuulu (tai ei enää kuulu) takuun piiriin, voit silti korjauttaa tuotteen laadukkaassa korjauspalvelussamme kohtuulliseen hintaan, jos korjaukseen tarvittavat varaosat ovat yhä saatavillamme. Tämän sivun yläosassa on hintaluettelo takuuseen kuulumattomista korjauksista.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäapua, ota yhteys sähköpostitse: Eastpakwarranty_finland@vfc.com

Rajoitettu maailmanlaajuinen takuu

Eastpak® testaa tarkasti kaikki tuotteet, jotta ne täyttävät tiukat standardit. Jos Eastpak®-tuotteessa (”tuote”) esiintyy materiaali- tai valmistusvirheistä johtuva ongelma, korjaamme tai vaihdamme tuotteen oman harkintamme mukaan tässä esitettyjen takuuehtojen mukaisesti. Tämä takuu koskee vain tuotteen ostanutta tai lahjaksi saanutta henkilöä.

Tämä takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet, eikä se kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja (kuten epätavallisten tavaroiden kuljetusta), laiminlyöntiä, onnettomuuksia, hankaumia, altistumista äärimmäisille lämpötiloille, liuottimille, hapoille tai vedelle, tavanomaista kulumista tai kuljetusvaurioita (esimerkiksi lentoyhtiöiden aiheuttamia). Vaikka mikä tahansa yritys voi suorittaa takuuseen kuulumattomia huolto- tai korjaustöitä, edellytämme, että kaikkiin takuukorjauksiin käytetään ainoastaan Eastpak®-takuukeskusta (”takuukeskus”). Sopimattomat tai virheelliset huolto- tai korjaustyöt mitätöivät tämän takuun.

Älä lähetä tuotetta suoraan Eastpakille®, koska tämä aiheuttaa vain lisäkustannuksia. Suorien lähetysten osalta olet vastuussa kaikista kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen toimittamisesta takuukeskukseen, mukaan lukien rajoituksetta pakkaus- ja toimituskulut ja sovellettavat verot. Palauta tämän sijaan tuote valtuutetulle jälleenmyyjälle tai verkkokauppa-alustalle, josta tuote ostettiin.

Takuukeskuksessa tehtäviä huoltotöitä varten on lähetettävä kopio alkuperäisestä ostotositteesta sekä täytetty korjausasiakirja (joka on tällä sivulla) yhdessä asiaankuuluvan tuotteen kanssa. Takuukeskus määrittää, kuuluuko ongelma Eastpak®-takuun piiriin. Vastaamme kaikkien takuun kattamien korjausten tai vaihtojen kustannuksista, mukaan lukien kaikista asiakkaalle lähetettävän korjatun tai vaihdetun tuotteen palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Jos tuote on vaihdettava, mutta sitä ei enää ole saatavilla, korvaamme alkuperäisen tuotteen vastaavalla Eastpak®-tuotteella.

Tämä takuu ei kata satunnaisia ja välillisiä vahinkoja eikä kenenkään muun kuin takuukeskuksen tekemästä työstä aiheutuvia työkustannuksia tai vahinkoja. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikki epäsuorat takuut on suljettu pois. Tämä takuu rajoittuu tuotteen arvoon. Valmistustietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Huomaa, että jotkin valtiot eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske sinua.

Lukoilla varustetut matkatavarat: Lukot on tarkoitettu ainoastaan vahingossa tapahtuvan avaamisen estämistä varten, eivätkä ne välttämättä estä tuotteen tai sen sisällön varastamista, murtamista tai lentoyhtiön, lentokentän henkilökunnan tai viranomaisten suorittamaa avaamista. Tarkasta tuote välittömästi sen jälkeen, kun joku muu on käsitellyt sitä. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana, lähetä vaatimus kuljetusyritykselle (joka on vakuutettu tuotteen vahingoittamisen varalta) saapumispaikassa ja ennen tulliselvitystä, mikäli mahdollista.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia. Kaikki mahdolliset lisäoikeudet vaihtelevat valtiosta tai maasta toiseen epäsuorien takuiden, satunnaisten ja välillisten vahinkojen sekä korjausten ja vaihtojen poissulkemisen tai soveltamisen osalta. Tästä syystä tämän takuun sisältämät rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske sinua.

Laillinen takuu

Tämä takuu kattaa vain valmistus- ja/tai komponenttivirheet, kuten viallisen vetoketjun, vaurioituneet soljet, päällysteen kuoriutumisen ja kankaan värinmuutokset. Tämä takuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja (kuten epätavallisten tavaroiden kuljetusta), laiminlyöntiä, onnettomuuksia, hankaumia, altistumista äärimmäisille lämpötiloille, liuottimille, hapoille tai vedelle, tavanomaista kulumista tai kuljetusvaurioita (esimerkiksi lentoyhtiöiden aiheuttamia). Vaikka mikä tahansa yritys voi suorittaa takuuseen kuulumattomia huolto- tai korjaustöitä, edellytämme, että takuukorjauksiin käytetään ainoastaan Eastpak®-takuukeskusta (”takuukeskus”). Sopimattomat tai virheelliset huolto- tai korjaustyöt mitätöivät tämän takuun.

Älä lähetä tuotetta suoraan Eastpakille®, koska tämä aiheuttaa vain lisäkustannuksia. Suorien lähetysten osalta olet vastuussa kaikista kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen toimittamisesta takuukeskukseen, mukaan lukien rajoituksetta pakkaus- ja toimituskulut ja sovellettavat verot. Palauta tämän sijaan tuote valtuutetulle jälleenmyyjälle tai verkkokauppa-alustalle, josta tuote ostettiin.

Takuukeskuksessa tehtävissä huoltotöissä on lähetettävä kopio alkuperäisestä ostotositteesta sekä täytetty korjausasiakirja (joka on tällä sivulla) yhdessä asiaankuuluvan tuotteen kanssa. Takuukeskus määrittää, kuuluuko ongelma Eastpak®-takuun piiriin. Vastaamme kaikkien takuun kattamien korjausten tai vaihtojen kustannuksista, mukaan lukien kaikista asiakkaalle lähetettävän korjatun tai vaihdetun tuotteen palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Jos tuote on vaihdettava, mutta sitä ei enää ole saatavilla, korvaamme alkuperäisen tuotteen vastaavalla Eastpak®-tuotteella.

Tämä takuu ei kata satunnaisia ja välillisiä vahinkoja eikä kenenkään muun kuin takuukeskuksen tekemästä työstä aiheutuvia työkustannuksia tai vahinkoja. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikki epäsuorat takuut on suljettu pois. Tämä takuu rajoittuu tuotteen arvoon. Valmistustietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Huomaa, että jotkin valtiot eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista tai epäsuoran takuun keston rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske sinua.

Lukoilla varustetut matkatavarat: Lukot on tarkoitettu ainoastaan vahingossa tapahtuvan avaamisen estämistä varten, eivätkä ne välttämättä estä tuotteen tai sen sisällön varastamista, murtamista tai lentoyhtiön, lentokentän henkilökunnan tai viranomaisten suorittamaa avaamista. Tarkasta tuote välittömästi sen jälkeen, kun joku muu on käsitellyt sitä. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana, lähetä vaatimus kuljetusyritykselle (joka on vakuutettu tuotteen vahingoittamisen varalta) saapumispaikassa ja ennen tulliselvitystä, mikäli mahdollista.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia. Kaikki mahdolliset lisäoikeudet vaihtelevat valtiosta tai maasta toiseen epäsuorien takuiden, satunnaisten ja välillisten vahinkojen sekä korjausten ja vaihtojen poissulkemisen tai soveltamisen osalta. Tästä syystä tämän takuun sisältämät rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske sinua.

Rajoitettu 30 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kuten tuotteen lipukkeessa ja sisäpuolisessa hoitomerkinnässä on ilmoitettu, tämä takuu (joka on voimassa vuodesta kolme (3) vuoteen kolmekymmentä (30)), kattaa vain valmistusvirheet, kuten avoimet saumat tai liian lyhyeksi leikatun kankaan. Tämä takuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja (kuten epätavallisten tavaroiden kuljetusta), laiminlyöntiä, onnettomuuksia, hankaumia, altistumista äärimmäisille lämpötiloille, liuottimille, hapoille tai vedelle, tavanomaista kulumista tai kuljetusvaurioita (esimerkiksi lentoyhtiöiden aiheuttamia). Vaikka mikä tahansa yritys voi suorittaa takuuseen kuulumattomia huolto- tai korjaustöitä, edellytämme, että takuukorjauksiin käytetään ainoastaan Eastpak®-takuukeskusta (”takuukeskus”). Sopimattomat tai virheelliset huolto- tai korjaustyöt mitätöivät tämän takuun.

Älä lähetä tuotetta suoraan Eastpakille®, koska tämä aiheuttaa vain lisäkustannuksia. Suorien lähetysten osalta olet vastuussa kaikista kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen toimittamisesta takuukeskukseen, mukaan lukien rajoituksetta pakkaus- ja toimituskulut ja sovellettavat verot. Palauta tämän sijaan tuote valtuutetulle jälleenmyyjälle tai verkkokauppa-alustalle, josta tuote ostettiin.

Takuukeskuksessa tehtävissä huoltotöissä on lähetettävä kopio alkuperäisestä ostotositteesta sekä täytetty korjausasiakirja (joka on tällä sivulla) yhdessä asiaankuuluvan tuotteen kanssa. Takuukeskus määrittää, kuuluuko ongelma Eastpak®-takuun piiriin. Vastaamme kaikkien takuun kattamien korjausten tai vaihtojen kustannuksista, mukaan lukien kaikista asiakkaalle lähetettävän korjatun tai vaihdetun tuotteen palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Jos tuote on vaihdettava, mutta sitä ei enää ole saatavilla, korvaamme alkuperäisen tuotteen vastaavalla Eastpak®-tuotteella.

Tämä takuu ei kata satunnaisia ja välillisiä vahinkoja eikä kenenkään muun kuin takuukeskuksen tekemästä työstä aiheutuvia työkustannuksia tai vahinkoja. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikki epäsuorat takuut on suljettu pois. Tämä takuu rajoittuu tuotteen arvoon. Valmistustietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Huomaa, että jotkin valtiot eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista tai epäsuoran takuun keston rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske sinua.

Lukoilla varustetut matkatavarat: Lukot on tarkoitettu ainoastaan vahingossa tapahtuvan avaamisen estämistä varten, eivätkä ne välttämättä estä tuotteen tai sen sisällön varastamista, murtamista tai lentoyhtiön, lentokentän henkilökunnan tai viranomaisten suorittamaa avaamista. Tarkasta tuote välittömästi sen jälkeen, kun joku muu on käsitellyt sitä. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana, lähetä vaatimus kuljetusyritykselle (joka on vakuutettu tuotteen vahingoittamisen varalta) saapumispaikassa ja ennen tulliselvitystä, mikäli mahdollista.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia. Kaikki mahdolliset lisäoikeudet vaihtelevat valtiosta tai maasta toiseen epäsuorien takuiden, satunnaisten ja välillisten vahinkojen sekä korjausten ja vaihtojen poissulkemisen tai soveltamisen osalta. Tästä syystä tämän takuun sisältämät rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske sinua.

GREECE

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

Εάν πραγματοποιήσατε την αγορά σας στην τοποθεσία www.eastpak.com και το Προϊόν σας είναι ελαττωματικό, μεταβείτε στη σελίδα «Track my delivery and returns» (Παρακολούθηση της παράδοσης και των επιστροφών μου) και ακολουθήστε τις οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας. Διαφορετικά, επιστρέψτε το Προϊόν στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης EASTPAK® από όπου το αγοράσατε. Ή για οποιαδήποτε εξαίρεση, συμπληρώστε και στείλτε το έντυπο επισκευής (βλ. το πάνω μέρος της σελίδας) μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς και το ελαττωματικό Προϊόν στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο.

Φροντίστε να επιστρέψετε το ελαττωματικό σας Προϊόν άδειο και καθαρό, καθώς επιστρέφουμε τυχόν βρώμικες τσάντες που λαμβάνουμε χωρίς επισκευή και με δική σας επιβάρυνση. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 3 εβδομάδες από τη στιγμή που θα παραλάβουμε το Προϊόν σας μέχρι να σας το επιστρέψουμε.

 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ

Ακόμα και αν η ζημιά δεν καλύπτεται (ή δεν καλύπτεται πλέον) από την εγγύηση, μπορείτε και πάλι να επιλέξετε να επισκευαστεί το Προϊόν σας από την υψηλής ποιότητας υπηρεσία επισκευών μας σε λογική τιμή, εφόσον διαθέτουμε ακόμη σε απόθεμα τα ανταλλακτικά μέρη που απαιτούνται για την επισκευή. Θα βρείτε έναν τιμοκατάλογο για τις επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύησή μας στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση: giota_pharao@vfc.com

Παγκόσμια Περιορισμένη Εγγύηση

Στην Eastpak® ελέγχουμε σχολαστικά όλα μας τα προϊόντα ώστε να διασφαλίσουμε ότι πληρούν αυστηρά πρότυπα. Συνεπώς, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με ένα προϊόν Eastpak® (το «Προϊόν») και το πρόβλημα έχει προκληθεί από ελαττώματα κατασκευής ως προς τα υλικά ή την εργασία, θα προβούμε, κατά την κρίση μας, είτε στην επισκευή είτε στην αντικατάσταση του Προϊόντος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης που παρατίθενται εδώ. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για το άτομο που αγόρασε το Προϊόν ή το άτομο που έλαβε το Προϊόν ως δώρο.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα ελαττώματα κατασκευής και δεν καλύπτει καμία ζημιά προερχόμενη από κακή χρήση (όπως η μεταφορά ασυνήθιστων αντικειμένων), αμέλεια, ατυχήματα, γδαρσίματα, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, διαλύτες, οξέα, νερό, κανονική φθορά ή ζημιά κατά τη μεταφορά (π.χ. από αεροπορικές εταιρείες). Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο Προϊόν σας που δεν καλύπτονται από την εγγύηση μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία, ωστόσο, για τις επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το Κέντρο Εγγύησης Eastpak® («Κέντρο Εγγύησης»). Οι ακατάλληλες ή εσφαλμένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής καθιστούν άκυρη την παρούσα εγγύηση.

Μην αποστέλλετε το Προϊόν σας απευθείας στην Eastpak®, καθώς απλώς θα προκύψει πρόσθετο κόστος. Για τις απευθείας αποστολές, εσείς επιβαρύνεστε με το κόστος αποστολής του Προϊόντος σε ένα Κέντρο Εγγύησης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κόστους συσκευασίας, αποστολής και των ισχυόντων φόρων. Αντιθέτως, χρησιμοποιήστε τα εξουσιοδοτημένα φυσικά καταστήματα λιανικής πώλησης ή τις online πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, από όπου αγοράσατε το Προϊόν, για να το επιστρέψετε.

Για οποιαδήποτε υπηρεσία σε Κέντρο Εγγύησης θα πρέπει να στείλετε ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς σας, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο επισκευής (βρίσκεται σε αυτήν τη σελίδα) μαζί με το σχετικό Προϊόν. Το Κέντρο Εγγύησης θα καθορίσει εάν το πρόβλημα καλύπτεται από την εγγύηση της Eastpak®. Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση που καλύπτεται από την εγγύησή μας θα γίνεται με δική μας επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους επιστροφής του επισκευασμένου Προϊόντος ή Προϊόντος αντικατάστασης σε εσάς. Εάν το Προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί αλλά δεν διατίθεται πλέον, θα αντικαταστήσουμε το αρχικό σας Προϊόν με ένα συγκρίσιμο Προϊόν Eastpak®.

Οι θετικές και αποθετικές ζημιές δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, ούτε οι χρεώσεις εργασίας ή οι ζημιές που οφείλονται σε εργασία που πραγματοποιήθηκε από οποιονδήποτε άλλον εκτός του Κέντρου Εγγύησης. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρείται δια του παρόντος κάθε σιωπηρή εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αξία του Προϊόντος. Οι προδιαγραφές κατασκευής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των θετικών ή αποθετικών ζημιών, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Όσον αφορά τις αποσκευές μας με κλειδαριές: ο σκοπός των κλειδαριών είναι να αποτρέψουν το τυχαίο άνοιγμα και δεν μπορούν να αποτρέψουν, απαραίτητα, την κλοπή του Προϊόντος ή των περιεχομένων του, τη διάρρηξη ή το άνοιγμα από προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ή του αεροδρομίου ή από τις κρατικές αρχές. Επιθεωρήστε το Προϊόν σας αμέσως μετά τον χειρισμό του από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση στην εταιρεία μεταφορών (που είναι ασφαλισμένη για την πρόκληση ζημιάς στο Προϊόν σας) στον τόπο άφιξης, αν είναι δυνατόν, πριν από τον τελωνειακό έλεγχο.

Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Τυχόν πρόσθετα δικαιώματα που μπορεί να έχετε διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία ή τη χώρα όσον αφορά την εξαίρεση ή την εφαρμογή σιωπηρών εγγυήσεων, θετικών και αποθετικών ζημιών και την επισκευή και την αντικατάσταση. Συνεπώς, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται ρητά στην παρούσα εγγύηση ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Νομική εγγύηση

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα κατασκευής ή/και εξαρτημάτων, όπως ελαττωματικό φερμουάρ, κατεστραμμένα κουμπώματα, ξεφλούδισμα επικάλυψης και αποχρωματισμός του υφάσματος. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει καμία ζημιά προερχόμενη από κακή χρήση (όπως η μεταφορά ασυνήθιστων αντικειμένων), αμέλεια, ατυχήματα, γδαρσίματα, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, διαλύτες, οξέα, νερό, κανονική φθορά ή ζημιά κατά τη μεταφορά (π.χ. από αεροπορικές εταιρείες). Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο Προϊόν σας που δεν καλύπτονται από την εγγύηση μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία, ωστόσο, για τις επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το Κέντρο Εγγύησης Eastpak® («Κέντρο Εγγύησης»). Οι ακατάλληλες ή εσφαλμένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής καθιστούν άκυρη την παρούσα εγγύηση.

Μην αποστέλλετε το Προϊόν σας απευθείας στην Eastpak®, καθώς απλώς θα προκύψει πρόσθετο κόστος. Για τις απευθείας αποστολές, εσείς επιβαρύνεστε με το κόστος αποστολής του Προϊόντος σε ένα Κέντρο Εγγύησης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κόστους συσκευασίας, αποστολής και των ισχυόντων φόρων. Αντιθέτως, χρησιμοποιήστε τα εξουσιοδοτημένα φυσικά καταστήματα λιανικής πώλησης ή τις online πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, από όπου αγοράσατε το Προϊόν, για να το επιστρέψετε.

Για οποιαδήποτε υπηρεσία σε Κέντρο Εγγύησης θα πρέπει να στείλετε ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο επισκευής (βρίσκεται σε αυτήν τη σελίδα) μαζί με το σχετικό Προϊόν. Το Κέντρο Εγγύησης θα καθορίσει εάν το πρόβλημα καλύπτεται από την εγγύηση της Eastpak®. Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση που καλύπτεται από την εγγύησή μας θα γίνεται με δική μας επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους επιστροφής του επισκευασμένου Προϊόντος ή Προϊόντος αντικατάστασης σε εσάς. Εάν το Προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί αλλά δεν διατίθεται πλέον, θα αντικαταστήσουμε το αρχικό σας Προϊόν με ένα συγκρίσιμο Προϊόν Eastpak®.

Οι θετικές και αποθετικές ζημιές δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, ούτε οι χρεώσεις εργασίας ή οι ζημιές που οφείλονται σε εργασία που πραγματοποιήθηκε από οποιονδήποτε άλλον εκτός του Κέντρου Εγγύησης. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρείται δια του παρόντος κάθε σιωπηρή εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αξία του Προϊόντος. Οι προδιαγραφές κατασκευής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των θετικών ή αποθετικών ζημιών ή ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας της σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Όσον αφορά τις αποσκευές μας με κλειδαριές: ο σκοπός των κλειδαριών είναι να αποτρέψουν το τυχαίο άνοιγμα και δεν μπορούν να αποτρέψουν, απαραίτητα, την κλοπή του Προϊόντος ή των περιεχομένων του, τη διάρρηξη ή το άνοιγμα από προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ή του αεροδρομίου ή από τις κρατικές αρχές. Επιθεωρήστε το Προϊόν σας αμέσως μετά τον χειρισμό του από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση στην εταιρεία μεταφορών (που είναι ασφαλισμένη για την πρόκληση ζημιάς στο Προϊόν σας) στον τόπο άφιξης, αν είναι δυνατόν, πριν από τον τελωνειακό έλεγχο.

Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Τυχόν πρόσθετα δικαιώματα που μπορεί να έχετε διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία ή τη χώρα όσον αφορά την εξαίρεση ή την εφαρμογή σιωπηρών εγγυήσεων, θετικών και αποθετικών ζημιών και την επισκευή και την αντικατάσταση. Συνεπώς, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται ρητά στην παρούσα εγγύηση ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Παγκόσμια Περιορισμένη Εγγύηση 30 Ετών

Η παρούσα εγγύηση (η οποία καλύπτει το διάστημα από το τρίτο (3) έτος έως το τριακοστό (30)), όπως αναγράφεται στην κρεμαστή ετικέτα και την εσωτερική ετικέτα φροντίδας του Προϊόντος, καλύπτει μόνο ελαττώματα κατασκευής, όπως σκισμένες ραφές ή ύφασμα που έχει κοπεί πολύ κοντό. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει καμία ζημιά προερχόμενη από κακή χρήση (όπως η μεταφορά ασυνήθιστων αντικειμένων), αμέλεια, ατυχήματα, γδαρσίματα, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, διαλύτες, οξέα, νερό, κανονική φθορά ή ζημιά κατά τη μεταφορά (π.χ. από αεροπορικές εταιρείες). Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο Προϊόν σας που δεν καλύπτονται από την εγγύηση μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία, ωστόσο, για τις επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το Κέντρο Εγγύησης Eastpak® («Κέντρο Εγγύησης»). Οι ακατάλληλες ή εσφαλμένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής καθιστούν άκυρη την παρούσα εγγύηση.

Μην αποστέλλετε το Προϊόν σας απευθείας στην Eastpak®, καθώς απλώς θα προκύψει πρόσθετο κόστος. Για τις απευθείας αποστολές, εσείς επιβαρύνεστε με το κόστος αποστολής του Προϊόντος σε ένα Κέντρο Εγγύησης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κόστους συσκευασίας, αποστολής και των ισχυόντων φόρων. Αντιθέτως, χρησιμοποιήστε τα εξουσιοδοτημένα φυσικά καταστήματα λιανικής πώλησης ή τις online πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, από όπου αγοράσατε το Προϊόν, για να το επιστρέψετε.

Για οποιαδήποτε υπηρεσία σε Κέντρο Εγγύησης θα πρέπει να στείλετε ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο επισκευής (βρίσκεται σε αυτήν τη σελίδα) μαζί με το σχετικό Προϊόν. Το Κέντρο Εγγύησης θα καθορίσει εάν το πρόβλημα καλύπτεται από την εγγύηση της Eastpak®. Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση που καλύπτεται από την εγγύησή μας θα γίνεται με δική μας επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους επιστροφής του επισκευασμένου Προϊόντος ή Προϊόντος αντικατάστασης σε εσάς. Εάν το Προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί αλλά δεν διατίθεται πλέον, θα αντικαταστήσουμε το αρχικό σας Προϊόν με ένα συγκρίσιμο Προϊόν Eastpak®.

Οι θετικές και αποθετικές ζημιές δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, ούτε οι χρεώσεις εργασίας ή οι ζημιές που οφείλονται σε εργασία που πραγματοποιήθηκε από οποιονδήποτε άλλον εκτός του Κέντρου Εγγύησης. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρείται δια του παρόντος κάθε σιωπηρή εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αξία του Προϊόντος. Οι προδιαγραφές κατασκευής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των θετικών ή αποθετικών ζημιών ή ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας της σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Όσον αφορά τις αποσκευές μας με κλειδαριές: ο σκοπός των κλειδαριών είναι να αποτρέψουν το τυχαίο άνοιγμα και δεν μπορούν να αποτρέψουν, απαραίτητα, την κλοπή του Προϊόντος ή των περιεχομένων του, τη διάρρηξη ή το άνοιγμα από προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ή του αεροδρομίου ή από τις κρατικές αρχές. Επιθεωρήστε το Προϊόν σας αμέσως μετά τον χειρισμό του από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση στην εταιρεία μεταφορών (που είναι ασφαλισμένη για την πρόκληση ζημιάς στο Προϊόν σας) στον τόπο άφιξης, αν είναι δυνατόν, πριν από τον τελωνειακό έλεγχο.

Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Τυχόν πρόσθετα δικαιώματα που μπορεί να έχετε διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία ή τη χώρα όσον αφορά την εξαίρεση ή την εφαρμογή σιωπηρών εγγυήσεων, θετικών και αποθετικών ζημιών και την επισκευή και την αντικατάσταση. Συνεπώς, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται ρητά στην παρούσα εγγύηση ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

HUNGARY

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY?

Ha a www.eastpak.com weboldalon vásárolt Terméke hibás, lépjen a Szállítás és visszaküldés követése oldalra, majd kövesse a termék visszaküldésére vonatkozó lépéseket. Egyéb esetben küldje vissza a Terméket ahhoz a kijelölt EASTPAK®-forgalmazóhoz, ahol a Terméket megvásárolta. Egyéb kivételes esetben töltse ki és küldje vissza a javítási dokumentumot (lásd a lap tetején) a vásárlást igazoló nyugtával és a hibás Termékkel együtt a nyomtatványon szereplő címre.

A Terméket kiürített és tiszta állapotban juttassa vissza, ugyanis minden szennyeződött terméket az Ön költségén, kijavítás nélkül visszaküldünk. A Termék kézhezvételétől számítva 3 hetet is igénybe vehet, amíg visszajuttatjuk Önnek.

JÓTÁLLÁSON KÍVÜLI IGÉNYEK

A jótállás hatálya alá (már) nem tartozó kár esetén is kérheti a Termék kiváló minőségű szervizelését jutányos áron, ha még raktáron tartjuk a megfelelő tartalék alkatrészeket. Az oldal tetejére görgetve találja a jótállással nem érintett javításokra vonatkozó árlistát.

Ha további segítségre szorul vagy kérdése van, forduljon hozzánk az alábbi e-mail-címen: eastpakwarranty_general@vfc.com

Korlátozott gyártói jótállás

A szigorú előírásoknak megfelelően az Eastpak® alapos vizsgálatnak veti alá valamennyi termékét. Így amennyiben probléma adódik valamely Eastpak® termék (a továbbiakban „Termék”) vonatkozásában, és a probléma anyaghibából vagy gyártási hibából ered, cégünk döntése szerint kijavítja vagy kicseréli a Terméket a jelen jótállási feltételeknek megfelelően. A jelen jótállás kizárólag a Termék vásárlójára vagy a Termékkel megajándékozott személyre vonatkozik.

A jótállás kizárólag gyártási hibára terjed ki, és nem vonatkozik arra a kárra, amely nem rendeltetésszerű használatból (pl. szokatlan tárgyak szállítása), gondatlanságból, balesetből, súrlódásból, magas hőnek való kitettségből, oldószer, sav, víz okozta sérülésből, használattal járó kopásból vagy utazás során (például légitársaság alkalmazottja által) okozott rongálódásból ered. Míg a jótállás hatálya alá nem tartozó karbantartási vagy javítási munkát bármely társaság elvégezheti a Terméken, a jótállással szavatolt javítás esetére kizárólag az Eastpak® szervizközpontját (a továbbiakban „Szervizközpont”) vegye igénybe. Helytelen vagy nem megfelelően elvégzett karbantartási vagy javítási munka a jelen jótállás semmisségét eredményezi.

Kérjük, hogy a Terméket ne küldje el közvetlenül az Eastpak® részére, mivel ez csupán többletköltséget von maga után. A gyártónak történő közvetlen feladás esetén a feladót terheli annak minden költsége, hogy a Termék eljusson a Szervizközpontba – ideértve többek között a csomagolási és szállítási költséget, valamint a vonatkozó adóterhet. Ehelyett forduljon a Termék vásárlásakor Ön által igénybe vett, általunk megjelölt kiskereskedelmi forgalmazóhoz vagy online elektronikus kereskedelmi platformhoz, amely a Terméket visszajuttatja cégünkhöz.

Szervizszolgáltatás igénybe vétele érdekében mellékelje a kifogásolt Termékhez a vásárlást igazoló eredeti nyugtát és a kitöltött javítási dokumentumot, amelyet ezen az oldalon talál. A Szervizközpont jogosult eldönteni, hogy az Eastpak® jótállása kiterjed-e a problémára. A jótállás hatálya alá tartozó minden javítás vagy csere költségét a gyártó viseli, ideértve a kijavított vagy kicserélt Termék Önnek történő visszaküldésével járó költséget is. Ha termékcsere esetén cseretermék nem áll rendelkezésre, cégünk az eredeti Terméket helyettesítő Eastpak® terméket bocsát az Ön rendelkezésére.

A jelen jótállás hatálya nem terjed ki a járulékos és közvetett kárra, valamint nem a Szervizközpont által végzett egyéb munka során keletkezett kárra és a felmerülő munkadíjra. A hatályos jogszabályok által megengedett mértékig valamennyi vélelmezett szavatossági igény kizárt. A jótállás a Termék értékének erejéig áll fenn. Fenntartjuk magunknak a jogot a gyártási előírások előzetes értesítés nélküli módosítására. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy néhány állam nem teszi lehetővé a járulékos vagy közvetett károk kizárását és korlátozását, így lehetséges, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

Zárral ellátott útipoggyász termékeink esetében kiemeljük, hogy a zár a véletlenszerű felnyitódás ellen szolgál, és nem feltétlenül akadályozza meg a Termék vagy tartalma jogtalan eltulajdonítását, törését vagy a légitársaság és személyzete, valamint a hatóságok általi felnyitását. Ellenőrizze a Termék sértetlenségét, ha azt Önön kívül más kezelte! Ha szállítás alatt keletkezik kár a Termékben, igényével az érkezési helyen éljen a termékbiztosítással rendelkező szállítótársaságnál, lehetőleg a vámkezelés előtt.

A jelen jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek. Vélelmezett szavatossági igény, járulékos vagy közvetett kár, valamint a kijavítás és kicserélés esetében valamennyi többletjog államonként vagy országonként eltérhet. Ezért lehetséges, hogy a jelen jótállásban foglalt korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

Jogi garancia

Jelzetteknek megfelelően a jelen jótállás kizárólag a gyártási hibákra és/vagy a hibás alkatrészekre terjed ki – például a hibás cipzárra, a sérült csatra, a lemálló borításra és az anyag elszíneződésére. A jótállás nem vonatkozik arra a kárra, amely nem rendeltetésszerű használatból (pl. szokatlan tárgyak szállítása), gondatlanságból, balesetből, súrlódásból, magas hőnek való kitettségből, oldószer, sav, víz okozta sérülésből, használattal járó kopásból vagy utazás során (például légitársaság alkalmazottja által) okozott rongálódásból ered. Míg a jótállás hatálya alá nem tartozó karbantartási vagy javítási munkát bármely társaság elvégezheti a Terméken, a jótállással szavatolt javítás esetére kizárólag az Eastpak® szervizközpontját (a továbbiakban „Szervizközpont”) vegye igénybe. Helytelen vagy nem megfelelően elvégzett karbantartási vagy javítási munka a jelen jótállás semmisségét eredményezi.

Kérjük, hogy a Terméket ne küldje el közvetlenül az Eastpak® részére, mivel ez csupán többletköltséget von maga után. A gyártónak történő közvetlen feladás esetén a feladót terheli annak minden költsége, hogy a Termék eljusson a Szervizközpontba – ideértve többek között a csomagolási és szállítási költséget, valamint a vonatkozó adóterhet. Ehelyett forduljon a Termék vásárlásakor Ön által igénybe vett, általunk megjelölt kiskereskedelmi forgalmazóhoz vagy online elektronikus kereskedelmi platformhoz, amely a Terméket visszajuttatja cégünkhöz.

Szervizszolgáltatás igénybe vétele érdekében mellékelje a kifogásolt Termékhez a vásárlást igazoló eredeti nyugtát és a kitöltött javítási dokumentumot, amelyet ezen az oldalon talál. A Szervizközpont jogosult eldönteni, hogy az Eastpak® jótállása kiterjed-e a problémára. A jótállás hatálya alá tartozó minden javítás vagy csere költségét a gyártó viseli, ideértve a kijavított vagy kicserélt Termék Önnek történő visszaküldésével járó költséget is. Ha termékcsere esetén cseretermék nem áll rendelkezésre, cégünk az eredeti Terméket helyettesítő Eastpak® terméket bocsát az Ön rendelkezésére.

A jelen jótállás hatálya nem terjed ki a járulékos és közvetett kárra, valamint nem a Szervizközpont által végzett egyéb munka során keletkezett kárra és a felmerülő munkadíjra. A hatályos jogszabályok által megengedett mértékig valamennyi vélelmezett szavatossági igény kizárt. A jótállás a Termék értékének erejéig áll fenn. Fenntartjuk magunknak a jogot a gyártási előírások előzetes értesítés nélküli módosítására. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy néhány állam nem teszi lehetővé a járulékos vagy közvetett károk kizárását és korlátozását, továbbá a vélelmezett szavatossági igény időtartamának korlátozását, így lehetséges, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

Zárral ellátott útipoggyász termékeink esetében kiemeljük, hogy a zár a véletlenszerű felnyitódás ellen szolgál, és nem feltétlenül akadályozza meg a Termék vagy tartalma jogtalan eltulajdonítását, törését vagy a légitársaság és személyzete, valamint a hatóságok általi felnyitását. Ellenőrizze a Termék sértetlenségét, ha azt Önön kívül más kezelte! Ha szállítás alatt keletkezik kár a Termékben, igényével az érkezési helyen éljen a termékbiztosítással rendelkező szállítótársaságnál, lehetőleg a vámkezelés előtt.

A jelen jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek. Vélelmezett szavatossági igény, járulékos vagy közvetett kár, valamint a kijavítás és kicserélés esetében valamennyi többletjog államonként vagy országonként eltérhet. Ezért lehetséges, hogy a jelen jótállásban foglalt korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

30 éves korlátozott gyártói jótállás

A Termék függőcímkéjén vagy a kezelésre vonatkozó belső címkén jelzetteknek megfelelően a jelen harmadik (3.) évtől a harmincadik (30.) évig terjedő jótállás kizárólag a gyártási hibákra terjed ki – például az elengedett varrásra vagy a túl rövidre szabott anyagra. A jótállás nem vonatkozik arra a kárra, amely nem rendeltetésszerű használatból (pl. szokatlan tárgyak szállítása), gondatlanságból, balesetből, súrlódásból, magas hőnek való kitettségből, oldószer, sav, víz okozta sérülésből, használattal járó kopásból vagy utazás során (például légitársaság alkalmazottja által) okozott rongálódásból ered. Míg a jótállás hatálya alá nem tartozó karbantartási vagy javítási munkát bármely társaság elvégezheti a Terméken, a jótállással szavatolt javítás esetére kizárólag az Eastpak® szervizközpontját (a továbbiakban „Szervizközpont”) vegye igénybe. Helytelen vagy nem megfelelően elvégzett karbantartási vagy javítási munka a jelen jótállás semmisségét eredményezi.

Kérjük, hogy a Terméket ne küldje el közvetlenül az Eastpak® részére, mivel ez csupán többletköltséget von maga után. A gyártónak történő közvetlen feladás esetén a feladót terheli annak minden költsége, hogy a Termék eljusson a Szervizközpontba – ideértve többek között a csomagolási és szállítási költséget, valamint a vonatkozó adóterhet. Ehelyett forduljon a Termék vásárlásakor Ön által igénybe vett, általunk megjelölt kiskereskedelmi forgalmazóhoz vagy online elektronikus kereskedelmi platformhoz, amely a Terméket visszajuttatja cégünkhöz.

Szervizszolgáltatás igénybe vétele érdekében mellékelje a kifogásolt Termékhez a vásárlást igazoló eredeti nyugtát és a kitöltött javítási dokumentumot, amelyet ezen az oldalon talál. A Szervizközpont jogosult eldönteni, hogy az Eastpak® jótállása kiterjed-e a problémára. A jótállás hatálya alá tartozó minden javítás vagy csere költségét a gyártó viseli, ideértve a kijavított vagy kicserélt Termék Önnek történő visszaküldésével járó költséget is. Ha termékcsere esetén cseretermék nem áll rendelkezésre, cégünk az eredeti Terméket helyettesítő Eastpak® terméket bocsát az Ön rendelkezésére.

A jelen jótállás hatálya nem terjed ki a járulékos és közvetett kárra, valamint nem a Szervizközpont által végzett egyéb munka során keletkezett kárra és a felmerülő munkadíjra. A hatályos jogszabályok által megengedett mértékig valamennyi vélelmezett szavatossági igény kizárt. A jótállás a Termék értékének erejéig áll fenn. Fenntartjuk magunknak a jogot a gyártási előírások előzetes értesítés nélküli módosítására. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy néhány állam nem teszi lehetővé a járulékos vagy közvetett károk kizárását és korlátozását, továbbá a vélelmezett szavatossági igény időtartamának korlátozását, így lehetséges, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

Zárral ellátott útipoggyász termékeink esetében kiemeljük, hogy a zár a véletlenszerű felnyitódás ellen szolgál, és nem feltétlenül akadályozza meg a Termék vagy tartalma jogtalan eltulajdonítását, törését vagy a légitársaság és személyzete, valamint a hatóságok általi felnyitását. Ellenőrizze a Termék sértetlenségét, ha azt Önön kívül más kezelte! Ha szállítás alatt keletkezik kár a Termékben, igényével az érkezési helyen éljen a termékbiztosítással rendelkező szállítótársaságnál, lehetőleg a vámkezelés előtt.

A jelen jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek. Vélelmezett szavatossági igény, járulékos vagy közvetett kár, valamint a kijavítás és kicserélés esetében valamennyi többletjog államonként vagy országonként eltérhet. Ezért lehetséges, hogy a jelen jótállásban foglalt korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

ISRAEL

HOW DOES IT ALL WORK?

If you made your purchase on www.eastpak.com and your Product is faulty, go to the Track my delivery and returns page and follow the instructions to return your product; otherwise, please return the Product to the nominated EASTPAK® retailer where you bought it from. Or for any exceptions, please fill in and send the repair form (see top of page) together with a copy of your proof of purchase and the faulty Product to the address given on the form.

Make sure you return your faulty Product to us empty and clean as we will return any dirty bags we receive unrepaired at your expense. Please note that it can take up to 3 weeks from when we receive your Product to send it back to you.

WE’LL STILL FIX IT

Even if the damage is not (or no longer) covered by the warranty, you can still choose to have your Product repaired by our high-quality repair service at a reasonable price, providing we still stock the spare parts needed for the repair. You will find a price list for repairs not covered by our warranty at the top of this page.

If you have specific questions or need additional help, you can contact us by email: amir_dagan@vfc.com

Limited Global Warranty

At Eastpak®, we rigorously test all our products to ensure that they meet stringent standards. Therefore, if a problem occurs with an Eastpak® product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material or workmanship, we will, in our discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated here. This warranty applies only to the person who has purchased the Product or to the person who has received the Product as a gift.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for any warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of your original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Legal Warranty

This warranty covers only manufacturing and/or component defects, such as a faulty zipper, damaged buckles, coating peeling off and discoloration of the fabric. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Limited 30 Year Global Warranty

This warranty (covering from year three (3) to thirty (30), as indicated on the hangtag and the inside care label of the Product, covers only manufacturing defects, such as open seams or fabric that is cut too short. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak®, as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights, any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

JAPAN

保証はどのように利用できますか?

お客様が製品をwww.eastpak.comで購入し、その製品に欠陥があった場合 Track my delivery and returns(「配達および返品を追跡する」)ページを確認し、そこに示された返品方法の指示に従ってください。それ以外の場合は、お客様が製品を購入したEASTPAK®推奨小売店へお持ちいただくよう、お願いいたします。その他保証除外対象の場合は、修理フォーム(ページのトップを参照)に記入し、購入証明および欠陥製品とあわせて、そのフォームに記載された住所へ送付してください。

欠陥製品を返品する時は、必ずバッグの中身を空にして清潔な状態で返品するようにしてください。汚れたバッグを当社が受け取った場合は、修理をせず、お客様負担にてお手元に返送します。当社がお客様の製品を受け取ってからお手元にお届けするまで最大3週間かかります。

保証外でも修理いたします

損傷が保証でカバーされない(もしくは保証の期限が切れている)場合でも、修理に必要なスペアパーツを当社が保持している場合は、当社の高品質の修理サービスを適切な価格で受けていただくことが可能です。このページのトップに、保証対象外の修理の価格リストが記載されています。

特別な質問やこれ以外のヘルプが必要な場合は、次のメールアドレスまでお問合せください: fukuju-k@itochu.co.jp

Eastpak®限定グローバル保証

Eastpak®では、厳格な規格を満たすよう全製品を厳密にテストしています。そのため、 Eastpak®製品(以下「製品」)に問題が生じ、その問題が素材や製造技術などの製造上の欠陥に起因する場合、当社の自主的な判断によりここに述べられた保証条件に沿い、その製品の修理もしくは交換をいたします。この保証は本製品を購入されたお客様、または本製品を贈答品として受けとったお客様にのみ適用されます。

この保証は製造上の欠陥のみをカバーするものであり、誤った使用法(一般的ではないものを運ぶなど)、放置、事故、摩耗、極端な温度への露出、溶剤、酸、水によるダメージ、通常の使用による経年劣化、または輸送の際のダメージ(飛行機などによるもの)によるものはカバーしないものとします。お客様の製品の保証外のメンテナンスや修理につきましては、どの会社でも行うことが可能です。保証内の修理については当社のEastpak®保証センター(以下「保証センター」)でのみ受付いたします。不適切にあるいは誤ったメンテナンスもしくは修理が行われた場合、この保証は無効となります。各製品の正確な保証期間(2年もしくは30年)は、本製品のタグまたは取扱い表示ラベル内に常に記載されています。

お客様の製品を直接Eastpak®へ送付しないようお願いします。この場合、追加費用が発生します。直接送付をする場合には、本製品の当該保証センターへの発送にかかる梱包費、郵送費、適用税(ただしこの限りではない)などの費用は、すべてお客様の負担となります。当社が推奨する、お客様が本製品を購入した小売店またはオンラインeコマースプラットフォームを経由して、製品を返品してください。

保証センターでサービスを受けるには、お客様はレシート原紙のコピー、および修理証(本ページに記載)ににもれなく記載し、お客様の修理請求製品と共にに送る必要があります。保証センターでは、その問題が当社のEastpak®保証範囲内かどうかを判断します。当社の保証範囲内の場合、修理や交換の費用は修理完了品または代替え製品をお客様へ送り届ける費用も含め、当社が負担いたします。製品の交換が必要であるのに同じ製品がない場合は、同等のEastpak®製品をお客様のオリジナル製品の代用として交換させていただきます。

付随的または間接的なダメージ、また保証センターのスタッフではない人物によって行われたサービスに起因する人件費やダメージはこの保証ではカバーされません。適用法が認める範囲で、黙示的保証は除外されます。この保証は本製品の価格以内に制限されるものとします。製品規格は事前の通知なく変更となる場合があります。いくつかの国では付随的または間接的なダメージを除外または限定することが許可されていないため、上記の除外や制限はお客様に適用されない可能性があることにご注意ください。

当社の鍵付きのラゲージに関して:鍵はラゲージが予期せず開くのを防ぐことのみを意図しており、必ずしも本製品もしくは中身の盗難、こじ開け、航空会社、空港係員、政府当局による立ち入り検査を防ぐことを目的としていません。お客様以外の第三者が製品を扱った場合、直ちに製品を点検してください。輸送の際に損傷を受けた場合は、できれば税関を通る前に、到着地で輸送会社(お客様の製品を損傷保証対象としている)に請求を提出してください。

この保証はお客様に特定の法的権利を付与します。お客様が他に保持する可能性のある権利は、州や国ごとに異なる場合があります。黙示的保証、付随的または間接的ダメージおよび修理や交換の除外または適用がこれにあたります。そのため、この保証に含まれている特定の制限または除外は、お客様に当てはまらない場合があります。

限定2グローバル保証

本保証は、本製品のタグまたは取扱い表示ラベル内に記されている通り、欠陥ジッパー、バックルの破損、コーティング剥がれ、布の変色といった、製造上または構成材の欠陥のみをカバーします。この保証は誤った使用法(一般的ではないものを運ぶなど)、放置、事故、摩耗、極端な温度への露出、溶剤、酸、水によるダメージ、通常の使用による経年劣化、または輸送の際のダメージ(飛行機などによる)はカバーしないものとします。お客様の製品の保証外のメンテナンスや修理につきましては、どの会社でも行うことが可能です。保証内の修理については当社のEastpak®保証センター(以下「保証センター」)でのみ受付いたします。不適切にあるいは誤ったメンテナンスもしくは修理が行われた場合、この保証は無効となります。

お客様の製品を直接Eastpak®へ送付しないようお願いします。この場合、追加費用が発生します。直接送付をする場合には、本製品の当該保証センターへの発送にかかる梱包費、郵送費、適用税(ただしこの限りではない)などの費用は、すべてお客様の負担となります。当社が推奨する、お客様が本製品を購入した小売店またはオンラインeコマースプラットフォームを経由して、製品を返品してください。

保証センターでサービスを受けるには、お客様はレシート原紙のコピー、および修理証(本ページに記載)にもれなく記載し、お客様の修理請求製品と共に送る必要があります。保証センターでは、その問題が当社のEastpak®保証範囲内かどうかを判断します。当社の保証範囲内の場合、修理や交換の費用は修理完了品または代替え製品をお客様へ送り届ける費用も含め、当社が負担いたします。製品の交換が必要であるのに同じ製品がない場合は、同等のEastpak®製品をお客様のオリジナル製品の代用として交換させていただきます。

付随的または間接的なダメージ、また保証センターのスタッフではない人物によって行われたサービスに起因する人件費やダメージはこの保証ではカバーされません。適用法が認める範囲で、黙示的保証は除外されます。この保証は本製品の価格以内に制限されるものとします。製品規格は事前の通知なく変更となる場合があります。いくつかの国では付随的または間接的なダメージを除外または限定することが許可されていないため、上記の除外や限定はお客様に適用されない可能性があることにご注意ください。

当社の鍵付きのラゲージに関して:鍵はラゲージが予期せず開くのを防ぐことのみを意図しており、必ずしも本製品もしくは中身の盗難、こじ開け、航空会社、空港係員、政府当局による立ち入り検査を防ぐことを目的としていません。お客様以外の第三者が製品を扱った場合、直ちに製品を点検してください。輸送の際に損傷を受けた場合は、できれば税関を通る前に、到着地で輸送会社(お客様の製品を損傷保証対象としている)に請求を提出してください。

この保証はお客様に特定の法的権利を付与します。お客様が他に保持する可能性のある権利は、州や国ごとに異なる場合があります。黙示的保証、付随的または間接的ダメージおよび修理や交換の除外または適用がこれにあたります。そのため、この保証に含まれている特定の制限または除外は、お客様に当てはまらない場合があります。

 

限定30グローバル保証

この保証( 3年から30年の保証期間)は、本製品のタグまたは取扱い表示ラベル内に記されている通り、縫い目が開いている、布のカットサイズが小さすぎるといった製造欠陥のみをカバーします。この保証は誤った使用法(一般的ではないものを運ぶなど)、放置、事故、摩耗、極端な温度への露出、溶剤、酸、水によるダメージ、通常の使用による経年劣化、または輸送の際のダメージ(飛行機などによる)はカバーしないものとします。お客様の製品の保証外のメンテナンスや修理につきましては、どの会社でも行うことが可能です。保証内の修理については当社のEastpak®保証センター(以下「保証センター」)でのみ受付いたします。不適切にあるいは誤ったメンテナンスもしくは修理が行われた場合、この保証は無効となります。

お客様の製品を直接Eastpak®へ送付しないようお願いします。この場合、追加費用が発生します。直接送付をする場合には、本製品の当該保証センターへの発送にかかる梱包費、郵送費、適用税(ただしこの限りではない)などの費用は、すべてお客様の負担となります。当社が推奨する、お客様が本製品を購入した小売店またはオンラインeコマースプラットフォームを経由して、製品を返品してください。

保証センターでサービスを受けるには、お客様はレシート原紙のコピー、および修理証(本ページに記載)にもれなく記載し、お客様の修理請求製品と共に送る必要があります。保証センターでは、その問題が当社のEastpak®保証範囲内かどうかを判断します。当社の保証範囲内の場合、修理や交換の費用は修理完了品または代替え製品をお客様へ送り届ける費用も含め、当社が負担いたします。製品の交換が必要であるのに同じ製品がない場合は、同等のEastpak®製品をお客様のオリジナル製品の代用として交換させていただきます。

付随的または間接的なダメージ、また保証センターのスタッフではない人物によって行われたサービスに起因する人件費やダメージはこの保証ではカバーされません。適用法が認める範囲で、黙示的保証は除外されます。この保証は本製品の価格以内に制限されるものとします。製品規格は事前の通知なく変更となる場合があります。いくつかの国では付随的または間接的なダメージを除外または限定することが許可されていないため、上記の除外や限定はお客様に適用されない可能性があることにご注意ください。

当社の鍵付きのラゲージに関して:鍵はラゲージが予期せず開くのを防ぐことのみを意図しており、必ずしも本製品もしくは中身の盗難、こじ開け、航空会社、空港係員、政府当局による立ち入り検査を防ぐことを目的としていません。お客様以外の第三者が製品を扱った場合、直ちに製品を点検してください。輸送の際に損傷を受けた場合は、できれば税関を通る前に、到着地で輸送会社(お客様の製品を損傷保証対象としている)に請求を提出してください。

この保証はお客様に特定の法的権利を付与します。お客様が他に保持する可能性のある権利は、州や国ごとに異なる場合があります。黙示的保証、付随的または間接的ダメージおよび修理や交換の除外または適用がこれにあたります。そのため、この保証に含まれている特定の制限または除外は、お客様に当てはまらない場合があります。

 

保証の対象範囲を知るには、どうしたらよいですか?

お客様がEASTPAK®製品に対する正確な保証がわからない場合には、バッグ内の取扱い表示ラベルを確認してください。該当する保証期間が正しく記載されています。

本ページのトップに写真付きpdfファイルがあります。ファイル内にどの欠陥が保証範囲内かどうか、示してあります。


KOREA

전체 절차는 어떻게 됩니까?

www.eastpak.com에서 구매한 제품에 결함이 있는 경우 “배송 및 반품 조회” 페이지에서 반품 지침을 따르거나, 제품을 구매한 지정 EASTPAK® 매장에서 제품을 반품하십시오. 예외 사항이 있는 경우, 수리 요청 양식(페이지 상단 참조)을 작성하여 구매 영수증 사본 및 양식에서 언급된 결함 제품과 함께 보내주십시오.

당사에서는 지저분한 제품을 수리 없이 고객 비용 부담으로 반송하므로, 결함 제품 반품 시 제품이 비어있고 깨끗한 상태인지 확인하십시오. 당사에서 제품 수령 후 다시 배송해 드리기까지 최대 3주가 소요될 수 있습니다.

당사의 수리 서비스

(더 이상) 보증 대상이 아닌 손상 제품도, 당사의 우수한 수리 서비스를 통해 합당한 가격으로 수리를 받을 수 있습니다. 단, 당사가 수리에 필요한 예비 부분품을 보유한 경우에만 해당합니다.

이 페이지 상단에서 당사의 보증으로 보장되지 않는 수리에 대한 가격표를 확인할 수 있습니다.

문의 사항이 있거나 추가적인 도움이 필요한 경우 다음 이메일로 연락해 주십시오. ansupal@leenos.co.kr

Eastpak® 제한 국제 보증

Eastpak®에서는 엄격한 기준에 부합하기 위해 당사의 모든 제품에 철저한 테스트를 시행하고 있습니다. 따라서 Eastpak® 제품(이하 "제품")에 대한 문제가 발생하고 해당 문제가 제조상의 자재 또는 기술 결함에 의해 발생한 경우, 당사에서는 당사의 재량으로 본 문서에 기술된 보증 이용 약관에 따라 제품을 수리 혹은 교환합니다. 본 보증은 제품을 구매했거나 제품을 선물로 받은 개인에게만 적용됩니다.

본 보증은 제조상의 결함만 보장되며 오용(비정상적인 품목의 운송 등), 부주의, 사고, 마모, 극한 온도, 용액, 산성 용액, 물, 통상적인 파손 및 마모에 노출된 경우나 운송 중의 훼손(예: 항공사에 의해)으로 인한 손상은 해당하지 않습니다. 제품에 대한 보증이 적용되지 않는 유지보수 또는 수리는 어떤 회사에서도 수행할 수 있지만, 보증 수리의 경우 당사의 Eastpak® 보증 센터(“보증 센터”)만의 이용을 필요로 합니다. 유지보수 또는 수리가 부적절하거나 잘못 수행될 경우, 본 보증은 무효가 됩니다. 각 제품(2년 또는 30년)에 대한 올바른 보증 내용은 항상 제품 정보 태그 및 내부 관리 라벨에 명시되어 있습니다.

직접 배송에는 추가 비용 부담으로 이어지므로 제품을 Eastpak®으로 직접 보내지 마십시오. 직접 배송하는 경우, 보증 센터에 제품을 보내기 위해 발생하는 포장, 배송 및 해당 세금을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 비용을 본인이 부담해야 합니다. 그 대신 제품을 구매한 당사 지정 오프라인 매장이나 온라인 전자상거래 플랫폼을 이용하여 제품을 반품하십시오.

보증 센터에서 받은 모든 서비스에 대해 원본 구매 영수증 사본과 작성된 수리 요청서(본 페이지에서 확인)를 청구 대상 제품과 함께 보내주셔야 합니다. 보증 센터에서 해당 문제가 Eastpak® 보증의 적용 대상인지를 판단합니다. 당사의 보증으로 보장되는 수리 또는 교환의 경우, 수리 또는 교환된 제품을 반환하는 데 필요한 비용을 포함한 모든 비용을 당사에서 부담합니다. 제품을 교환해야 하지만 재고가 없는 경우 당사에서는 본래 제품에 상응하는 Eastpak® 제품으로 대체하여 교환해 드립니다.

부수적 혹은 간접적 손해는 물론, 보증 센터가 아닌 타인에 의한 작업에 따른 인건비나 손상에는 본 보증이 적용되지 않습니다. 이에 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 모든 묵시적인 보증은 제외됩니다. 본 보증은 제품의 가치에 한해 제한 적용됩니다. 제조 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다.  일부 지역에서는 부수적 혹은 간접적 손해에 대한 제외 또는 제한을 허용하지 않으며, 이 경우 상기의 제한 또는 제외 사항은 적용되지 않습니다.

잠금장치가 있는 당사의 수하물과 관련하여, 잠금장치는 단지 사고에 의한 열림을 예방하기 위한 것으로, 제품 또는 그 내용물의 도난, 파손 혹은 항공사나 공항 직원 또는 정부 당국의 통관 수속을 방지할 수 있는 것은 아닙니다. 본인 외 타인이 제품을 취급한 후에는 즉시 제품을 점검하십시오. 운송 중 손상된 경우에는 가능하면 세관 통과 전에 입국장에서 (제품 손상 보험에 가입한) 운송 회사에 청구서를 제출하십시오.

본 보증은 고객에게 특정한 법적 권리를 제공하며, 묵시적 보증, 부수적 혹은 간접적 손해, 수리 및 교환의 제외나 적용에 대해 보유할 수 있는 추가적인 권리는 지역 또는 국가마다 상이합니다. 결과적으로, 본 보증에 특별히 포함된 제한 또는 제외 사항은 해당 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

2년 제한 국제 보증

제품 정보 태그 또는 내부 관리 라벨에 명시된 본 보증은 잘못된 지퍼, 파손된 잠금장치, 벗겨진 코팅 원단의 변색과 같은 제조 및/또는 구성 요소 상의 결함만 보장합니다. 본 보증은 오용(비정상적인 품목의 운송 등), 부주의, 사고, 마모, 극한 온도, 용액, 산성 용액, 물, 통상적인 파손 및 마모에 노출된 경우나 운송 중의 훼손(예: 항공사에 의해)으로 인한 손상은 보장하지 않습니다. 제품에 대한 보증이 적용되지 않는 유지보수 또는 수리는 어떤 회사에서도 수행할 수 있지만, 보증 수리의 경우 당사의 Eastpak® 보증 센터(“보증 센터”)만의 이용을 필요로 합니다. 유지보수 또는 수리가 부적절하거나 잘못 수행될 경우, 본 보증은 무효가 됩니다.

직접 배송에는 추가 비용 부담으로 이어지므로 제품을 Eastpak®으로 직접 보내지 마십시오. 직접 배송하는 경우, 보증 센터에 제품을 보내기 위해 발생하는 포장, 배송 및 해당 세금을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 비용을 본인이 부담해야 합니다. 그 대신 제품을 구매한 당사 지정 오프라인 매장이나 온라인 전자상거래 플랫폼을 이용하여 제품을 반품하십시오.

보증 센터에서 받은 모든 서비스에 대해 원본 구매 영수증 사본과 작성된 수리 요청서(본 페이지에서 확인)를 청구 대상 제품과 함께 보내주셔야 합니다. 보증 센터에서 해당 문제가 Eastpak® 보증의 적용 대상인지를 판단합니다. 당사의 보증으로 보장되는 수리 또는 교환의 경우, 수리 또는 교환된 제품을 반환하는 데 필요한 비용을 포함한 모든 비용을 당사에서 부담합니다. 제품을 교환해야 하지만 재고가 없는 경우 당사에서는 본래 제품에 상응하는 Eastpak® 제품으로 대체하여 교환해 드립니다.

부수적 혹은 간접적 손해는 물론, 보증 센터가 아닌 타인에 의한 작업에 따른 인건비나 손상에는 본 보증이 적용되지 않습니다. 이에 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 모든 묵시적인 보증은 제외됩니다. 본 보증은 제품의 가치에 한해 제한 적용됩니다. 제조 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 일부 지역에서는 부수적 혹은 간접적 손해에 대한 제외 또는 제한, 묵시적 보증의 지속 기간 제한을 허용하지 않으며, 이 경우 상기의 제한 또는 제외 사항은 적용되지 않습니다.

잠금장치가 있는 당사의 수하물과 관련하여, 잠금장치는 단지 사고에 의한 열림을 예방하기 위한 것으로, 제품 또는 그 내용물의 도난, 파손 혹은 항공사나 공항 직원 또는 정부 당국의 통관 수속을 방지할 수 있는 것은 아닙니다. 본인 외 타인이 제품을 취급한 후에는 즉시 제품을 점검하십시오. 운송 중 손상된 경우에는 가능하면 세관 통과 전에 입국장에서 (제품 손상 보험에 가입한) 운송 회사에 청구서를 제출하십시오.

본 보증은 고객에게 특정한 법적 권리를 제공하며, 묵시적 보증, 부수적 혹은 간접적 손해, 수리 및 교환의 제외나 적용에 대해 보유할 수 있는 추가적인 권리는 지역 또는 국가마다 상이합니다. 결과적으로, 본 보증에 특별히 포함된 제한 또는 제외 사항은 해당 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

 

30년 제한 국제 보증

제품 정보 태그 또는 내부 관리 라벨에 명시된 본 보증(삼(3) 년에서 삼십(30) 년 보장)은 뜯어진 솔기나 너무 짧게 재단된 원단 등 제조상의 결함만 보장합니다. 본 보증은 오용(비정상적인 품목의 운송 등), 부주의, 사고, 마모, 극한 온도, 용액, 산성 용액, 물, 통상적인 파손 및 마모에 노출된 경우나 운송 중의 훼손(예: 항공사에 의해)으로 인한 손상은 보장하지 않습니다. 제품에 대한 보증이 적용되지 않는 유지보수 또는 수리는 어떤 회사에서도 수행할 수 있지만, 보증 수리의 경우 당사의 Eastpak® 보증 센터(“보증 센터”)만의 이용을 필요로 합니다. 유지보수 또는 수리가 부적절하거나 잘못 수행될 경우, 본 보증은 무효가 됩니다.

직접 배송에는 추가 비용 부담으로 이어지므로 제품을 Eastpak®으로 직접 보내지 마십시오. 직접 배송하는 경우, 보증 센터에 제품을 보내기 위해 발생하는 포장, 배송 및 해당 세금을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 비용을 본인이 부담해야 합니다. 그 대신 제품을 구매한 당사 지정 오프라인 매장이나 온라인 전자상거래 플랫폼을 이용하여 제품을 반품하십시오.

보증 센터에서 받은 모든 서비스에 대해 원본 구매 영수증 사본과 작성된 수리 요청서(본 페이지에서 확인)를 청구 대상 제품과 함께 보내주셔야 합니다. 보증 센터에서 해당 문제가 Eastpak® 보증의 적용 대상인지를 판단합니다. 당사의 보증으로 보장되는 수리 또는 교환의 경우, 수리 또는 교환된 제품을 반환하는 데 필요한 비용을 포함한 모든 비용을 당사에서 부담합니다. 제품을 교환해야 하지만 재고가 없는 경우 당사에서는 본래 제품에 상응하는 Eastpak® 제품으로 대체하여 교환해 드립니다.

부수적 혹은 간접적 손해는 물론, 보증 센터가 아닌 타인에 의한 작업에 따른 인건비나 손상에는 본 보증이 적용되지 않습니다. 이에 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 모든 묵시적인 보증은 제외됩니다. 본 보증은 제품의 가치에 한해 제한 적용됩니다. 제조 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 일부 지역에서는 부수적 혹은 간접적 손해에 대한 제외 또는 제한, 묵시적 보증의 지속 기간 제한을 허용하지 않으며, 이 경우 상기의 제한 또는 제외 사항은 적용되지 않습니다.

잠금장치가 있는 당사의 수하물과 관련하여, 잠금장치는 단지 사고에 의한 열림을 예방하기 위한 것으로, 제품 또는 그 내용물의 도난, 파손 혹은 항공사나 공항 직원 또는 정부 당국의 통관 수속을 방지할 수 있는 것은 아닙니다. 본인 외 타인이 제품을 취급한 후에는 즉시 제품을 점검하십시오. 운송 중 손상된 경우에는 가능하면 세관 통과 전에 입국장에서 (제품 손상 보험에 가입한) 운송 회사에 청구서를 제출하십시오.

본 보증은 고객에게 특정한 법적 권리를 제공하며, 묵시적 보증, 부수적 혹은 간접적 손해, 수리 및 교환의 제외나 적용에 대해 보유할 수 있는 추가적인 권리는 지역 또는 국가마다 상이합니다. 결과적으로, 본 보증에 특별히 포함된 제한 또는 제외 사항은 해당 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

 

보증이 적용되는 대상을 어떻게 알 수 있습니까?

고객님의 EASTPAK® 제품에 적합한 보증이 무엇인지 확실하지 않은 경우 가방 내부의 관리 라벨에 명확하게 명시된 관련 보증 기간을 확인하십시오.

이 페이지의 상단에 보장되거나 보장되지 않는 결함의 이미지가 포함된 PDF 파일이 있습니다.


 

 

KUWAIT

كيف يتم الأمر برمته؟

إذا قمت بالشراء من الموقع "www.eastpak.com" وكان المنتج الخاص بك معيبًا، اذهب إلى صفحة (تتبع التسليم الخاص بي والمرتجعات) "Track my delivery and returns واتبع التعليمات لإرجاع منتجك؛ أو بدلًا من ذلك، يُرجع إعادة المنتج إلى تاجر التجزئة المعتمد من إيست باك "®EASTPAK" الذي قمت بشرائه منه. أو لأي استثناءات، يُرجى ملء نموذج التصليح (انظر أعلى الصفحة) وإرساله مع نسخة من دليل إثبات الشراء والمنتج المعيب الخاص بك إلى العنوان الوارد في النموذج.

 تأكد من إرجاع المنتج المعيب الخاص بك إلينا فارغًا ونظيفًا، حيث أننا سنُعيد أي حقائب غير نظيفة دون تصليحها على نفقتك. يُرجى ملاحظة أن إعادة المنتج الخاص بك إليك قد تستغرق ما يصل إلى 3 أسابيع من تاريخ استلامنا له.

لا زال بوسعنا تصليحه.

إذا كان الضرر غير مغطى بالضمان (أم لم يعد كذلك)، لا يزال بإمكانك اختيار إتمام تصليح المنتج الخاص بك بواسطة خدمة التصليح عالية الجودة لدينا بسعر معقول شريطة أننا ما زلنا نخزن قطع الغيار اللازمة للتصليح.

ستجد قائمة أسعار التصليحات التي لا يغطيها الضمان في أعلى هذه الصفحة.

إذا كان لديك أسئلة محددة أو تحتاج مساعدة إضافية، يُمكنك الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني:

 agd@aaw.com

ضمان عالمي محدود من إيست باك"Eastpak®"

في إيست باك "®Eastpak"، نختبر جميع منتجاتنا بدقة للتأكد من أنها تلبي المعايير الصارمة. لذا، إذا حدثت مشكلة مع منتج إيست باك "®Eastpak" ("المنتج")، وكانت ناتجة عن عيوب تصنيع خاصة بالمادة أو بالمصنعية، سنقوم، وفقًا لتقديرنا، إما بتصليح المنتج أو استبداله وفقًا لأحكام وشروط الضمان المذكورة هنا. لا ينطبق هذا الضمان إلا على الشخص الذي قام بشراء المنتج أو الذي تلقى المنتج كهدية.

يغطي هذا الضمان عيوب التصنيع فقط، ولا يغطي أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو التضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا. ترد فترة الضمان الصحيحة لكل منتج (عامين أو 30 عامًا) دائمًا على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي الخاص بك فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

ضمان عالمي محدود لمدة عامين

كما هو مُبين على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج، لا يغطي هذا الضمان إلا عيوب التصنيع والمكونات أو أيهما مثل السحاب "الزمام المنزلق" المعيب والأبازيم التالفة وتقشير الطبقة الخارجية وتغيُّر لون القماش. لا يغطي هذا الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو الضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

 

ضمان عالمي محدود لمدة 30 عامًا

كما هو مُبين على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج، لا يغطي هذا الضمان (الساري من السنة الثالثة (3) إلى الثلاثين (30))، سوى عيوب التصنيع مثل خياطات مفتوحة أو قماش مقصوص قصيرًا للغاية. لا يغطي هذا الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو الضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

 

كيف أعرف ما الذي يغطيه الضمان؟

إذا لم تكن متأكدًا من معرفتك للضمان الذي يناسب منتج إيست باك "®EASTPAK" الخاص بك، يُرجى التحقق من رقعة العناية الموجودة داخل حقيبتك، والتي ستحدد بوضوح فترة الضمان ذات الصلة.

في الجزء العلوي من هذه الصفحة، ستجد ملف "pdf" مزود بصور تُظهر العيوب المشمولة وغير المشمولة بالضمان.


 

 

 

LATVIA

KĀ TAS DARBOJAS?

Ja esat veicis pirkumu vietnē www.eastpak.com un Produktam ir bojājumi, dodieties uz lapu “Preces piegādes un atpakaļnosūtīšanas izsekošana” un aizpildiet Produkta atpakaļnosūtīšanas norādījumus. No EASTPAK® mazumtirgotāja iegādātu Produktu nododiet atpakaļ šim konkrētajam mazumtirgotājam. Izņēmumu gadījumā, lūdzu, aizpildiet remonta veidlapu (sk. lapas augšdaļā) un kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju un defektīvo Produktu nosūtiet uz veidlapā norādīto adresi.

Pirms defektīvā Produkta nosūtīšanas pārliecinieties, vai tas ir tukšs un tīrs. Pretējā gadījumā netīrā soma ar neizlaboto bojājumu uz jūsu rēķina tiks nosūtīta jums atpakaļ. Ņemiet vērā, ka no Produkta nosūtīšanas līdz tā nosūtīšanai jums atpakaļ var paiet 3 nedēļas.

MĒS TO SALABOSIM JEBKURĀ GADĪJUMĀ

Pat ja garantija uz bojājumu neattiecas (vai vairs neattiecas), varat izvēlēties par saprātīgu cenu uzticēt Produkta remontēšanu mūsu augstas kvalitātes remontdarbnīcai, tikai ar nosacījumu, ka mūsu krājumos ir remontam nepieciešamie materiāli. Lapas augšdaļā ir sniegts to labojumu izcenojums, uz kuriem neattiecas mūsu garantija.

Lai uzdotu specifiskus jautājumus vai vērstos pēc papildu palīdzības, sazinieties ar mums pa e-pastu: Eastpakwarranty_general@vfc.com

Ierobežotā globālā garantija

Uzņēmums Eastpak® rūpīgi testē visus savus produktus, lai nodrošinātu to atbilstību stingriem standartiem. Tāpēc, ja ar Eastpak® produktu (turpmāk tekstā — “Produkts”) rodas problēma, kuras cēlonis ir materiāla vai apdares defekti, kas radušies ražošanas procesā, mēs pēc saviem ieskatiem salabosim vai aizstāsim Produktu saskaņā ar šeit norādītajiem garantijas noteikumiem un nosacījumiem. Šī garantija attiecas tikai uz personu, kas ir iegādājusies Produktu, vai personu, kurai Produkts ir uzdāvināts.

Šī garantija attiecas tikai uz ražošanas defektiem un neattiecas uz bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza lietošana (piemēram, nestandarta priekšmetu pārvadāšanā), nevērība, negadījumi, nobrāšana, pārāk augsta vai zema temperatūra, šķīdinātāji, skābes, ūdens, kā arī uz dabisko nodilumu vai bojājumiem, kas radušies transportēšanas rezultātā (piemēram, lidmašīnās). Lai gan ar garantiju nesaistītu Produkta apkopi vai remontu var veikt jebkurš uzņēmums, mēs pieprasām garantijas remonta veikšanu tikai Eastpak® garantijas centrā (turpmāk tekstā — “Garantijas centrs”). Nepiemērotas vai nepareizi veiktas apkopes vai remonta gadījumā šī garantija nav spēkā.

Lūdzu, nesūtiet Produktu tieši uzņēmumam Eastpak®, jo tas tikai radīs papildu izmaksas. Tieša sūtījuma gadījumā jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar Produkta nogādāšanu Garantijas centrā, ieskaitot (bet ne tikai) iepakošanas, piegādes un piemērojamo nodokļu izmaksas. Produkta nosūtīšanai atpakaļ izmantojiet mūsu norādītos mazumtirgotājus vai tiešsaistes e-komercijas platformas, kurās iegādājāties Produktu.

Lai izmantotu jebkuru Garantijas centrā pieejamo pakalpojumu, kopā ar konkrēto Produktu jums ir jānosūta arī oriģinālā čeka kopija un aizpildīts remonta dokuments (norādīts šajā lapā). Garantijas centrā tiks noskaidrots, vai uz bojājumu attiecas Eastpak® garantija. Ja uz remontu vai aizstāšanu attiecas mūsu garantija, minētās darbības tiek veiktas uz mūsu uzņēmuma rēķina, ieskaitot jebkuras izmaksas par saremontētā vai aizstātā Produkta nosūtīšanu jums. Ja Produkts ir jāaizstāj, taču tas vairs nav pieejams, mēs aizstāsim jūsu oriģinālo Produktu ar līdzvērtīgu Eastpak® produktu.

Šī garantija neattiecas uz nejaušiem un izrietošiem bojājumiem, kā arī uz izmaksām, kas saistītas ar citas puses, nevis Garantiju centra darbu, vai par bojājumiem, kas radušies citas puses, nevis Garantiju centra darbinieku dēļ. Ciktāl pieļauj atbilstošie tiesību akti, tiek izslēgtas jebkādas netiešās garantijas. Šī garantija sedz tikai Produkta vērtību. Ražošanas specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Ņemiet vērā, ka nejaušu vai izrietošu bojājumu izslēgšana no garantijas dažās valstīs nav atļauta, tāpēc iepriekš norādītie ierobežojumi vai izslēgšanas nosacījumi var uz jums neattiekties.

Par mūsu bagāžas produktiem ar slēdzenēm: slēdzenes ir paredzētas tikai nejaušas Produkta atvēršanās novēršanai, tās nevar nodrošināt Produkta vai tā satura aizsardzību pret zādzībām, kā arī aizsardzību pret Produkta atvēršanu, ko veic lidmašīnas un lidostas darbinieki vai valsts ierēdņi. Nekavējoties pārbaudiet Produktu, ja tas ir bijis kādas citas personas rīcībā. Ja Produkts tiek sabojāts pārvadāšanas laikā, nonākot galamērķī (ja iespējams, pirms muitošanas), iesniedziet prasību pārvadājumu uzņēmumā (kas ir apdrošināts pret jūsu Produkta sabojāšanu).

Šī garantija piešķir jums īpašas juridiskās tiesības; jebkuras citas tiesības, kādas jums var būt attiecībā uz netiešajām garantijām, nejaušu vai izrietošu bojājumu un remonta un aizstāšanas izslēgšanu vai piemērojamību, atšķiras atkarībā no štata vai valsts. Līdz ar to šajā garantijā īpaši iekļautie ierobežojumi vai izņēmumi var neattiekties uz jums.

Juridiskā garantija

Šī garantija attiecas tikai uz ražošanas un/vai detaļu defektiem, piemēram, defektīvu rāvējslēdzēju, bojātām sprādzēm, virsmas pārklājuma lobīšanos un auduma krāsas maiņu. Šī garantija neattiecas ne uz kādiem bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza lietošana (piemēram, nestandarta priekšmetu pārvadāšanā), nevērība, negadījumi, noberšana, pārāk augsta vai zema temperatūra, šķīdinātāji, skābes, ūdens, kā arī uz parasto nodilumu vai bojājumiem, kas radušies transportēšanas rezultātā (piemēram, lidmašīnās). Lai gan ar garantiju nesaistītu Produkta apkopi vai remontu var veikt jebkurš uzņēmums, mēs pieprasām garantijas remonta veikšanu tikai Eastpak® garantijas centrā (turpmāk tekstā — “Garantijas centrs”). Nepiemērotas vai nepareizi veiktas apkopes vai remonta gadījumā šī garantija nav spēkā.

Lūdzu, nesūtiet Produktu tieši uzņēmumam Eastpak®, jo tas tikai radīs papildu izmaksas. Tieša sūtījuma gadījumā jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar Produkta nogādāšanu Garantijas centrā, ieskaitot (bet ne tikai) iepakošanas, piegādes un piemērojamo nodokļu izmaksas. Produkta nosūtīšanai atpakaļ izmantojiet mūsu norādītos mazumtirgotājus vai tiešsaistes e-komercijas platformas, kurās iegādājāties Produktu.

Lai izmantotu jebkuru Garantijas centrā pieejamo pakalpojumu, kopā ar konkrēto Produktu jums ir jānosūta arī oriģinālā čeka kopija un aizpildīts remonta dokuments (norādīts šajā lapā). Garantijas centrā tiks noskaidrots, vai uz bojājumu attiecas Eastpak® garantija. Ja uz remontu vai aizstāšanu attiecas mūsu garantija, minētās darbības tiek veiktas uz mūsu uzņēmuma rēķina, ieskaitot jebkuras izmaksas par saremontētā vai aizstātā Produkta nosūtīšanu jums. Ja Produkts ir jāaizstāj, taču tas vairs nav pieejams, mēs aizstāsim jūsu oriģinālo Produktu ar līdzvērtīgu Eastpak® produktu.

Šī garantija neattiecas uz nejaušiem un izrietošiem bojājumiem, kā arī uz izmaksām, kas saistītas ar citas puses, nevis Garantiju centra darbu, vai par bojājumiem, kas radušies citas puses, nevis Garantiju centra darbinieku dēļ. Ciktāl pieļauj atbilstošie tiesību akti, tiek izslēgtas jebkādas netiešās garantijas. Šī garantija sedz tikai Produkta vērtību. Ražošanas specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Ņemiet vērā, ka nejaušu vai izrietošu bojājumu izslēgšana vai netiešo garantiju darbības ilguma ierobežojumi dažās valstīs nav atļauti, tāpēc iepriekš norādītie ierobežojumi vai izslēgšanas nosacījumi var uz jums neattiekties.

Par mūsu bagāžas produktiem ar slēdzenēm: slēdzenes ir paredzētas tikai nejaušas Produkta atvēršanās novēršanai, tās nevar nodrošināt Produkta vai tā satura aizsardzību pret zādzībām, kā arī aizsardzību pret Produkta atvēršanu, ko veic lidmašīnas un lidostas darbinieki vai valsts ierēdņi. Nekavējoties pārbaudiet Produktu, ja tas ir bijis kādas citas personas rīcībā. Ja Produkts tiek sabojāts pārvadāšanas laikā, nonākot galamērķī (ja iespējams, pirms muitošanas), iesniedziet prasību pārvadājumu uzņēmumā (kas ir apdrošināts pret jūsu Produkta sabojāšanu).

Šī garantija piešķir jums īpašas juridiskās tiesības; jebkuras citas tiesības, kādas jums var būt attiecībā uz netiešajām garantijām, nejaušu vai izrietošu bojājumu un remonta un aizstāšanas izslēgšanu vai piemērojamību, atšķiras atkarībā no štata vai valsts. Līdz ar to šajā garantijā īpaši iekļautie ierobežojumi vai izņēmumi var neattiekties uz jums.

Ierobežotā 30 gadu globālā garantija

Šī garantija (no trim (3) līdz trīsdesmit (30) gadiem), kā norādīts uz piekaramās etiķetes un Produkta iekšējās etiķetes ar kopšanas instrukcijām, attiecas tikai uz ražošanas defektiem, piemēram, vaļējām vīlēm vai pārāk īsi piegrieztu audumu. Šī garantija neattiecas ne uz kādiem bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza lietošana (piemēram, nestandarta priekšmetu pārvadāšanā), nevērība, negadījumi, noberšana, pārāk augsta vai zema temperatūra, šķīdinātāji, skābes, ūdens, kā arī uz parasto nodilumu vai bojājumiem, kas radušies transportēšanas rezultātā (piemēram, lidmašīnās). Lai gan ar garantiju nesaistītu Produkta apkopi vai remontu var veikt jebkurš uzņēmums, mēs pieprasām garantijas remonta veikšanu tikai Eastpak® garantijas centrā (turpmāk tekstā — “Garantijas centrs”). Nepiemērotas vai nepareizi veiktas apkopes vai remonta gadījumā šī garantija nav spēkā.

Lūdzu, nesūtiet Produktu tieši uzņēmumam Eastpak®, jo tas tikai radīs papildu izmaksas. Tieša sūtījuma gadījumā jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar Produkta nogādāšanu Garantijas centrā, ieskaitot (bet ne tikai) iepakošanas, piegādes un piemērojamo nodokļu izmaksas. Produkta nosūtīšanai atpakaļ izmantojiet mūsu norādītos mazumtirgotājus vai tiešsaistes e-komercijas platformas, kurās iegādājāties Produktu.

Lai izmantotu jebkuru Garantijas centrā pieejamo pakalpojumu, kopā ar konkrēto Produktu jums ir jānosūta arī oriģinālā čeka kopija un aizpildīts remonta dokuments (norādīts šajā lapā). Garantijas centrā tiks noskaidrots, vai uz bojājumu attiecas Eastpak® garantija. Ja uz remontu vai aizstāšanu attiecas mūsu garantija, minētās darbības tiek veiktas uz mūsu uzņēmuma rēķina, ieskaitot jebkuras izmaksas par saremontētā vai aizstātā Produkta nosūtīšanu jums. Ja Produkts ir jāaizstāj, taču tas vairs nav pieejams, mēs aizstāsim jūsu oriģinālo Produktu ar līdzvērtīgu Eastpak® produktu.

Šī garantija neattiecas uz nejaušiem un izrietošiem bojājumiem, kā arī uz izmaksām, kas saistītas ar citas puses, nevis Garantiju centra darbu, vai par bojājumiem, kas radušies citas puses, nevis Garantiju centra darbinieku dēļ. Ciktāl pieļauj atbilstošie tiesību akti, tiek izslēgtas jebkādas netiešās garantijas. Šī garantija sedz tikai Produkta vērtību. Ražošanas specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Ņemiet vērā, ka nejaušu vai izrietošu bojājumu izslēgšana vai netiešo garantiju darbības ilguma ierobežojumi dažās valstīs nav atļauti, tāpēc iepriekš norādītie ierobežojumi vai izslēgšanas nosacījumi var uz jums neattiekties.

Par mūsu bagāžas produktiem ar slēdzenēm: slēdzenes ir paredzētas tikai nejaušas Produkta atvēršanās novēršanai, tās nevar nodrošināt Produkta vai tā satura aizsardzību pret zādzībām, kā arī aizsardzību pret Produkta atvēršanu, ko veic lidmašīnas un lidostas darbinieki vai valsts ierēdņi. Nekavējoties pārbaudiet Produktu, ja tas ir bijis kādas citas personas rīcībā. Ja Produkts tiek sabojāts pārvadāšanas laikā, nonākot galamērķī (ja iespējams, pirms muitošanas), iesniedziet prasību pārvadājumu uzņēmumā (kas ir apdrošināts pret jūsu Produkta sabojāšanu).

Šī garantija piešķir jums īpašas juridiskās tiesības; jebkuras citas tiesības, kādas jums var būt attiecībā uz netiešajām garantijām, nejaušu vai izrietošu bojājumu un remonta un aizstāšanas izslēgšanu vai piemērojamību, atšķiras atkarībā no štata vai valsts. Līdz ar to šajā garantijā īpaši iekļautie ierobežojumi vai izņēmumi var neattiekties uz jums.

LEBANON

كيف يتم الأمر برمته؟

إذا قمت بالشراء من الموقع "www.eastpak.com" وكان المنتج الخاص بك معيبًا، اذهب إلى صفحة (تتبع التسليم الخاص بي والمرتجعات) "Track my delivery and returns واتبع التعليمات لإرجاع منتجك؛ أو بدلًا من ذلك، يُرجع إعادة المنتج إلى تاجر التجزئة المعتمد من إيست باك "®EASTPAK" الذي قمت بشرائه منه. أو لأي استثناءات، يُرجى ملء نموذج التصليح (انظر أعلى الصفحة) وإرساله مع نسخة من دليل إثبات الشراء والمنتج المعيب الخاص بك إلى العنوان الوارد في النموذج.

 تأكد من إرجاع المنتج المعيب الخاص بك إلينا فارغًا ونظيفًا، حيث أننا سنُعيد أي حقائب غير نظيفة دون تصليحها على نفقتك. يُرجى ملاحظة أن إعادة المنتج الخاص بك إليك قد تستغرق ما يصل إلى 3 أسابيع من تاريخ استلامنا له.

لا زال بوسعنا تصليحه.

إذا كان الضرر غير مغطى بالضمان (أم لم يعد كذلك)، لا يزال بإمكانك اختيار إتمام تصليح المنتج الخاص بك بواسطة خدمة التصليح عالية الجودة لدينا بسعر معقول شريطة أننا ما زلنا نخزن قطع الغيار اللازمة للتصليح.

ستجد قائمة أسعار التصليحات التي لا يغطيها الضمان في أعلى هذه الصفحة.

إذا كان لديك أسئلة محددة أو تحتاج مساعدة إضافية، يُمكنك الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني:

daniel.chehade@fattal.com.lb

ضمان عالمي محدود من إيست باك "Eastpak®"

 في إيست باك "®Eastpak"، نختبر جميع منتجاتنا بدقة للتأكد من أنها تلبي المعايير الصارمة. لذا، إذا حدثت مشكلة مع منتج إيست باك "®Eastpak" ("المنتج")، وكانت ناتجة عن عيوب تصنيع خاصة بالمادة أو بالمصنعية، سنقوم، وفقًا لتقديرنا، إما بتصليح المنتج أو استبداله وفقًا لأحكام وشروط الضمان المذكورة هنا. لا ينطبق هذا الضمان إلا على الشخص الذي قام بشراء المنتج أو الذي تلقى المنتج كهدية.

يغطي هذا الضمان عيوب التصنيع فقط، ولا يغطي أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو التضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا. ترد فترة الضمان الصحيحة لكل منتج (عامين أو 30 عامًا) دائمًا على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي الخاص بك فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

ضمان عالمي محدود لمدة عامين

كما هو مُبين على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج، لا يغطي هذا الضمان إلا عيوب التصنيع والمكونات أو أيهما مثل السحاب "الزمام المنزلق" المعيب والأبازيم التالفة وتقشير الطبقة الخارجية وتغيُّر لون القماش. لا يغطي هذا الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو الضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

 

ضمان عالمي محدود لمدة 30 عامًا

كما هو مُبين على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج، لا يغطي هذا الضمان (الساري من السنة الثالثة (3) إلى الثلاثين (30))، سوى عيوب التصنيع مثل خياطات مفتوحة أو قماش مقصوص قصيرًا للغاية. لا يغطي هذا الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو الضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

 

كيف أعرف ما الذي يغطيه الضمان؟

إذا لم تكن متأكدًا من معرفتك للضمان الذي يناسب منتج إيست باك "®EASTPAK" الخاص بك، يُرجى التحقق من رقعة العناية الموجودة داخل حقيبتك، والتي ستحدد بوضوح فترة الضمان ذات الصلة.

في الجزء العلوي من هذه الصفحة، ستجد ملف "pdf" مزود بصور تُظهر العيوب المشمولة وغير المشمولة بالضمان.

LITHUANIA

KAIP VEIKIA GARANTIJA?

Jei Produktą įsigijote iš www.eastpak.com ir jis yra su defektais, apsilankykite puslapyje „Sekti mano pristatymus ir grąžinimus” ir vykdykite produkto grąžinimo nurodymus. Kitu atveju grąžinkite Produktą paskirtam EASTPAK® pardavėjui, iš kurio įsigijote Produktą. Įvykus kokių nors išimčių, užpildykite remonto formą (žr. Puslapio viršuje) ir išsiųskite ją kartu su pirkimo kvito kopija bei Produktu su defektais formoje nurodytu adresu.

Įsitikinkite, kad Produktas su defektais yra tuščias ir švarus, nes nešvarius krepšius grąžiname neremontuotus ir jūsų sąskaita. Atminkite, kad nuo Produkto gavimo iki jo išsiuntimo jums gali praeiti iki 3 savaičių.

VIS TIEK SUTAISYSIME

Jei Produkto pažeidimui netaikoma (arba jau nebetaikoma) garantija, vis tiek galite pasirinkti remontuoti savo Produktą mūsų kvalifikuotose remonto dirbtuvėse už pagrįstą kainą, nes mes vis dar turime remontui reikalingų atsarginių dalių. Remonto paslaugų, kurios neįtrauktos į garantiją, kainų sąrašą rasite šio puslapio viršuje.

Jei turite konkrečių klausimų ar jums reikia papildomos pagalbos, susisiekite su mumis el. paštu Eastpakwarranty_general@vfc.com

Ribota pasaulinė garantija

„Eastpak®“ griežtai išbando visus savo produktus, kad jie atitiktų privalomus standartus. Todėl kilus „Eastpak®“ produkto (toliau – Produkto) problemų dėl medžiagos ar darbo defektų gamybos metu, savo nuožiūra suremontuosime produktą arba pakeisime jį pagal čia išdėstytas garantijos sąlygas. Ši garantija taikoma tik Produktą įsigijusiam asmeniui arba asmeniui, kuris gavo Produktą kaip dovaną.

Ši garantija taikoma tik nustačius gamybos defektus, tačiau netaikoma atsiradus nuostoliams dėl netinkamo naudojimo (pvz., neįprastų prekių transportavimo), nepriežiūros, nelaimingų atsitikimų, ekstremalios temperatūros poveikio, tirpiklių, rūgščių poveikio, taip pat dėl įprasto nusidėvėjimo, plėšymo ar transportavimo (pvz., gabenant oro transportu. Produkto negarantinė priežiūra ar remontas gali būti atliekamas bet kurioje įmonėje, tačiau prireikus bet kokio garantinio remonto reikalaujame kreiptis tik į „Eastpak®“ garantijos centrą („Garantijos centrą“). Dėl netinkamos ar neteisingai atliktos priežiūros ar remonto ši garantija negalios.

Nesiųskite Produkto tiesiai į „Eastpak®“, nes turėsite tik papildomų išlaidų. Siųsdami tiesiogiai būsite atsakingi už visas išlaidas, susijusias su Produkto pristatymų į bet kurį Garantijos centrą, įskaitant (bet neapsiribojant) pakavimo, siuntimo išlaidas ir taikomus mokesčius. Norėdami grąžinti Produktą, geriau naudokitės paskirtų pardavėjų paslaugomis arba internetine el. prekybos platformą, kurioje įsigijote Produktą.

Norėdami pasinaudoti kuria nors Garantijos centro paslauga, kartu su susijusiu Produktu turėsite išsiųsti originalaus pirkimo kvito kopiją, taip pat užpildytą remonto dokumentą (rasite šiame puslapyje). Garantijos centre bus nustatyta, ar problemai spręsti taikoma „Eastpak®“ garantija, ar ne. Pagal mūsų garantiją pritaikytas bet koks remontas ar pakeitimas atliekamas jūsų sąskaita, įskaitant išlaidas, susijusias su sutaisyto ar pakeisto Produkto gražinimu jums. Jei Produktą reikia pakeisti, tačiau jo jau nebėra, jūsų originalų Produktą pakeisime panašiu „Eastpak®“ Produktu.

Ši garantija netaikoma atsitiktiniams ir pasekminiams nuotoliams padengti, taip pat užmokesčiui už kito asmens (ne Garantijos centro darbuotojo) darbą ar darbui priskiriamiems nuostoliams padengti. Tiek, kiek leidžia taikomas įstatymas, visos kitos nenurodytos garantijos yra netaikomos. Ši garantija apribota pagal Produkto vertę. Gamybos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo. Atminkite, kad kai kuriose šalyse draudžiama neįtraukti arba riboti atsitiktinių arba pasekminių nuostolių, todėl anksčiau minėtas apribojimas arba netaikymas jums gali būti neaktualus.

Dėl lagaminų su užraktais: užraktai yra skirti tik apsisaugoti nuo atsitiktinio atidarymo ir jie negali apsaugoti nuo Produkto ar jo turinio vagysčių, įsilaužimo ar atidarymo, kurį atlieka oro linijų, oro transporto personalas art valstybinių institucijų darbuotojai. Patikrinkite Produktą iš karto vos atgavę jį iš kito asmens. Jei jis buvo pažeistas pervežimo metu, atvykimo vietoje prieš pereidami muitinės patikrą (jei įmanoma)) pateikite pretenziją pervežimo įmonei (apdraudusią jūsų Produktą nuo pažeidimų).

Ši garantija suteikia jums konkrečias įstatymines teises. Papildomos jūsų teisės gali skirtis pagal valstiją arba šalį atsižvelgiant į nenurodytų garantijų, garantijų dėl atsitiktinių ir pasekminių nuostolių, remonto ir pakeitimo taikymą arba netaikymą. Taigi, jums gali būti netaikomi apribojimai ar netaikymai, konkrečiai nurodyti šioje garantijoje.

Teisinė garantija

Ši garantija taikoma gamybos ir (arba) dalių defektams, pvz., kai sugenda užtrauktukas, pažeidžiamos sagtys, atsilupa sluoksnis arba pakinta medžiagos spalva. Ši garantija netaikoma atsiradus nuostoliams dėl netinkamo naudojimo (pvz., neįprastų prekių transportavimo), nepriežiūros, nelaimingų atsitikimų, ekstremalios temperatūros poveikio, tirpiklių, rūgščių poveikio, taip pat dėl įprasto nusidėvėjimo, plėšymo ar transportavimo (pvz., gabenant oro transportu. Produkto negarantinė priežiūra ar remontas gali būti atliekamas bet kurioje įmonėje, tačiau prireikus garantinio remonto reikalaujame kreiptis tik į „Eastpak®“ garantijos centrą („Garantijos centrą“). Dėl netinkamos ar neteisingai atliktos priežiūros ar remonto ši garantija negalios.

Nesiųskite Produkto tiesiai į „Eastpak®“, nes turėsite tik papildomų išlaidų. Siųsdami tiesiogiai būsite atsakingi už visas išlaidas, susijusias su Produkto pristatymų į bet kurį Garantijos centrą, įskaitant (bet neapsiribojant) pakavimo, siuntimo išlaidas ir taikomus mokesčius. Norėdami grąžinti Produktą, geriau naudokitės paskirtų pardavėjų paslaugomis arba internetine el. prekybos platformą, kurioje įsigijote Produktą.

Norėdami pasinaudoti kuria nors Garantijos centro paslauga, kartu su susijusiu Produktu turėsite išsiųsti originalaus pirkimo kvito kopiją, taip pat užpildytą remonto dokumentą (rasite šiame puslapyje). Garantijos centre bus nustatyta, ar problemai spręsti taikoma „Eastpak®“ garantija, ar ne. Pagal mūsų garantiją pritaikytas bet koks remontas ar pakeitimas atliekamas jūsų sąskaita, įskaitant išlaidas, susijusias su sutaisyto ar pakeisto Produkto gražinimu jums. Jei Produktą reikia pakeisti, tačiau jo jau nebėra, jūsų originalų Produktą pakeisime panašiu „Eastpak®“ Produktu.

Ši garantija netaikoma atsitiktiniams ir pasekminiams nuotoliams padengti, taip pat užmokesčiui už kito asmens (ne Garantijos centro darbuotojo) darbą ar darbui priskiriamiems nuostoliams padengti. Tiek, kiek leidžia taikomas įstatymas, visos kitos nenurodytos garantijos yra netaikomos. Ši garantija apribota pagal Produkto vertę. Gamybos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo. Atminkite, kad kai kuriose šalyse draudžiama neįtraukti arba riboti atsitiktinių arba pasekminių nuostolių ar riboti, kiek ilgai trunka nenurodytos garantijos, todėl anksčiau minėtas apribojimas arba netaikymas jums gali būti neaktualus.

Dėl lagaminų su užraktais: užraktai yra skirti tik apsisaugoti nuo atsitiktinio atidarymo ir jie negali apsaugoti nuo Produkto ar jo turinio vagysčių, įsilaužimo ar atidarymo, kurį atlieka oro linijų, oro transporto personalas art valstybinių institucijų darbuotojai. Patikrinkite Produktą iš karto vos atgavę jį iš kito asmens. Jei jis buvo pažeistas pervežimo metu, atvykimo vietoje prieš pereidami muitinės patikrą (jei įmanoma)) pateikite pretenziją pervežimo įmonei (apdraudusią jūsų Produktą nuo pažeidimų).

Ši garantija suteikia jums konkrečias įstatymines teises. Papildomos jūsų teisės gali skirtis pagal valstiją arba šalį atsižvelgiant į nenurodytų garantijų, garantijų dėl atsitiktinių ir pasekminių nuostolių, remonto ir pakeitimo taikymą arba netaikymą. Taigi, jums gali būti netaikomi apribojimai ar netaikymai, konkrečiai nurodyti šioje garantijoje.

30 metų ribota pasaulinė garantija

Kaip nurodyta Produkto prikabinamoje etiketėje ir vidinėje priežiūros etiketėje, ši garantija (nuo trijų (3) iki trisdešimties (30) metų) taikoma tik nustačius gamybos defektus, pvz., prairus siūlėms ar per trumpai nukirpus medžiagą. Ši garantija netaikoma atsiradus nuostoliams dėl netinkamo naudojimo (pvz., neįprastų prekių transportavimo), nepriežiūros, nelaimingų atsitikimų, ekstremalios temperatūros poveikio, tirpiklių, rūgščių poveikio, taip pat dėl įprasto nusidėvėjimo, plėšymo ar transportavimo (pvz., gabenant oro transportu. Produkto negarantinė priežiūra ar remontas gali būti atliekamas bet kurioje įmonėje, tačiau prireikus garantinio remonto reikalaujame kreiptis tik į „Eastpak®“ garantijos centrą („Garantijos centrą“). Dėl netinkamos ar neteisingai atliktos priežiūros ar remonto ši garantija negalios.

Nesiųskite Produkto tiesiai į „Eastpak®“, nes turėsite tik papildomų išlaidų. Siųsdami tiesiogiai būsite atsakingi už visas išlaidas, susijusias su Produkto pristatymų į bet kurį Garantijos centrą, įskaitant (bet neapsiribojant) pakavimo, siuntimo išlaidas ir taikomus mokesčius. Norėdami grąžinti Produktą, geriau naudokitės paskirtų pardavėjų paslaugomis arba internetine el. prekybos platformą, kurioje įsigijote Produktą.

Norėdami pasinaudoti kuria nors Garantijos centro paslauga, kartu su susijusiu Produktu turėsite išsiųsti originalaus pirkimo kvito kopiją, taip pat užpildytą remonto dokumentą (rasite šiame puslapyje). Garantijos centre bus nustatyta, ar problemai spręsti taikoma „Eastpak®“ garantija, ar ne. Pagal mūsų garantiją pritaikytas bet koks remontas ar pakeitimas atliekamas jūsų sąskaita, įskaitant išlaidas, susijusias su sutaisyto ar pakeisto Produkto gražinimu jums. Jei Produktą reikia pakeisti, tačiau jo jau nebėra, jūsų originalų Produktą pakeisime panašiu „Eastpak®“ Produktu.

Ši garantija netaikoma atsitiktiniams ir pasekminiams nuotoliams padengti, taip pat užmokesčiui už kito asmens (ne Garantijos centro darbuotojo) darbą ar darbui priskiriamiems nuostoliams padengti. Tiek, kiek leidžia taikomas įstatymas, visos kitos nenurodytos garantijos yra netaikomos. Ši garantija apribota pagal Produkto vertę. Gamybos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo. Atminkite, kad kai kuriose šalyse draudžiama neįtraukti arba riboti atsitiktinių arba pasekminių nuostolių ar riboti, kiek ilgai trunka nenurodytos garantijos, todėl anksčiau minėtas apribojimas arba netaikymas jums gali būti neaktualus.

Dėl lagaminų su užraktais: užraktai yra skirti tik apsisaugoti nuo atsitiktinio atidarymo ir jie negali apsaugoti nuo Produkto ar jo turinio vagysčių, įsilaužimo ar atidarymo, kurį atlieka oro linijų, oro transporto personalas art valstybinių institucijų darbuotojai. Patikrinkite Produktą iš karto vos atgavę jį iš kito asmens. Jei jis buvo pažeistas pervežimo metu, atvykimo vietoje prieš pereidami muitinės patikrą (jei įmanoma)) pateikite pretenziją pervežimo įmonei (apdraudusią jūsų Produktą nuo pažeidimų).

Ši garantija suteikia jums konkrečias įstatymines teises. Papildomos jūsų teisės gali skirtis pagal valstiją arba šalį atsižvelgiant į nenurodytų garantijų, garantijų dėl atsitiktinių ir pasekminių nuostolių, remonto ir pakeitimo taikymą arba netaikymą. Taigi, jums gali būti netaikomi apribojimai ar netaikymai, konkrečiai nurodyti šioje garantijoje.


LUXEMBOURG DE

WIE LÄUFT DIES ALLES IN DER PRAXIS?

Wenn Sie Ihren Kauf auf www.eastpak.com getätigt haben und Ihr Produkt mangelhaft ist, gehen Sie bitte auf die Seite Meine Lieferungen und Rücksendungen verfolgen und folgen den Anweisungen für die Rücksendung Ihres Produkts; ansonsten geben Sie das Produkt an den EASTPAK®-Fachhändler zurück, bei dem Sie es gekauft haben. In allen anderen Fällen, können Sie alternativ das Reparaturformular (siehe oben) ausfüllen und zusammen mit einer Kopie Ihres Kaufbelegs und dem mangelhaften Produkt an die auf dem Formular angegebene Adresse schicken.

Sie müssen das mangelhafte Produkt gereinigt und leer an uns zurückschicken, sonst wird das schmutzige Produkt unrepariert auf Ihre Kosten zurückgeschickt. Bitte beachten Sie, dass ab dem Erhalt Ihres zurückgeschickten Produkts bis zu 3 Wochen vergehen können, bis wir es an Sie zurücksenden.

WIR REPARIEREN ES TROTZDEM

Selbst falls der Fehler nicht (oder nicht mehr) von der Garantie abgedeckt ist, können Sie Ihr Produkt von unserem Qualitäts-Reparaturdienst zu günstigen Preisen reparieren lassen, sofern die für die Reparatur benötigten Ersatzteile bei uns noch im Lager vorhanden sind. Sie finden oben auf dieser Seite eine Preisliste für Reparaturen, die nicht durch unsere Garantie abgedeckt sind.

Bei weiteren speziellen Fragen, oder wenn Sie zusätzliche Unterstützung brauchen, können Sie uns per E-Mail erreichen: Eastpakwarranty_belgium@vfc.com

Weltweite Beschränkte Garantie

Bei Eastpak® unterziehen wir all unsere Produkte gründlichen Tests, um zu gewährleisten, dass sie strengen Standards genügen. Sollte bei einem Produkt von Eastpak® (das „Produkt“) ein Problem auftreten und dieses Problem auf Material- und Verarbeitungsfehler zurückzuführen sein, so werden wir nach eigenem Ermessen das Produkt gemäß den hier angeführten Garantiebedingungen entweder reparieren oder ersetzen. Diese Garantie gilt nur für den ersten Käufer oder Geschenkempfänger des Produkts.

Diese Garantie deckt lediglich Verarbeitungsfehler, jedoch keine durch unsachgemäßen Gebrauch (wie Transport ungewöhnlicher Gegenstände), Vernachlässigung, Unfälle, Abrieb, extreme Temperaturen, Lösungsmittel, Säuren, Wasser, normalen Verschleiß oder unsachgemäßen Transport (beispielsweise durch Fluglinien) verursachten Schäden. Nicht von der Garantie berührte Wartungsarbeiten oder Reparaturen an Ihrem Produkt können durch jede beliebige Firma durchgeführt werden, doch wir verlangen, dass Sie mit Reparaturen im Rahmen der Garantie nur unser Eastpak® Garantie-Center („Garantie-Center“) beauftragen. Bei nicht fachgerecht ausgeführten Wartungsarbeiten oder Reparaturen erlischt diese Garantie.

Bitte senden Sie Ihr Produkt nicht direkt an Eastpak®, da dies lediglich zu zusätzlichen Kosten führt. Im Falle von Direktsendungen müssen Sie für alle Kosten aufkommen, die entstehen, damit das Produkt in ein solches Garantie-Center gelangt, einschließlich aber nicht beschränkt auf Verpackungs- und Versandkosten sowie anfallende Gebühren. Nutzen Sie stattdessen für die Rückgabe des Produkts unsere ernannten Einzelhändler oder die Online-E-Commerce-Plattformen, über die Sie das Produkt gekauft haben.

Für alle Dienstleistungen bei einem Garantie-Center müssen Sie zusammen mit Ihrem beanstandeten Produkt eine Kopie Ihres Originalkaufbelegs sowie das ausgefüllte Reparaturformular (abrufbar auf dieser Seite) einsenden. Das Garantie-Center wird entscheiden, ob das Problem durch unsere Eastpak®-Garantie abgedeckt ist, oder nicht. Die Kosten einer solchen Reparatur oder eines solchen Ersatzes tragen wir, einschließlich etwaiger Kosten, die entstehen, um das reparierte oder ersetzte Produkt an Sie zurückzusenden. Soll das Produkt ersetzt werden und dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich, ersetzen wir Ihr Produkt durch ein vergleichbares Eastpak®-Produkt.

Beiläufige oder Folgeschäden werden durch diese Garantie nicht gedeckt, ebenso wenig wie Arbeitskosten oder Schäden, die einer anderweitig und nicht von einem Garantie-Center ausgeführten Arbeit zuzuschreiben sind. In dem durch geltendes Recht zulässigen Maße werden hierdurch alle stillschweigend zugesicherten Garantien ausgeschlossen. Die hierin gewährte Garantie ist auf den Wert des Produktes begrenzt. Herstellungsmerkmale können ohne Mitteilung geändert werden. Einige Staaten schließen den Ausschluss oder die Beschränkung für beiläufige Schäden oder Folgeschäden aus, so dass die obige Beschränkung und der Ausschluss auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bezüglich von Gepäckstücken mit Schlössern: Schlösser schützen lediglich vor dem unbeabsichtigten Öffnen des Produkts, können aber den Diebstahl des Produkts oder dessen Inhalts, das Aufbrechen oder den Zugang durch Fluglinien- oder Flughafenpersonal oder Regierungsbehörden nicht verhindern. Untersuchen Sie Ihr Produkt unmittelbar, nachdem Sie es anderen zeitweilig zur Transportabwicklung überlassen haben. Wenn das Produkt während des Transits beschädigt wurde, reklamieren Sie dies bei der Transitgesellschaft (die gegen eine Beschädigung Ihres Produkts versichert ist) am Ankunftsort, wenn möglich noch vor dem Verzollen von Waren.

Diese Garantie gewährt Ihnen spezifische legale Rechte; zusätzlich zu den hier beschriebenen Rechten können Sie auch andere Rechte haben, die je nach Staat oder Land verschieden sind und sich auf den Ausschluss oder die Anwendung stillschweigender Mängelhaftung, Schadenersatz für beiläufige Schäden und Folgeschäden sowie Reparatur und Ersatz beziehen. Folglich kann es sein, dass die in der vorliegenden Garantie enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zutreffen.

Gesetzliche Gewährleistung

Diese Garantie deckt gemäß wie einen fehlerhaften Reißverschluss, beschädigte Schnallen, eine abblätternde Beschichtung oder Farbveränderung des Stoffes. Diese Garantie deckt jedoch keine durch unsachgemäßen Gebrauch (wie Transport ungewöhnlicher Gegenstände), Vernachlässigung, Unfälle, Abrieb, extreme Temperaturen, Lösungsmittel, Säuren, Wasser, normalen Verschleiß oder unsachgemäßen Transport (beispielsweise durch Fluglinien) verursachten Schäden. Nicht von der Garantie berührte Wartungsarbeiten oder Reparaturen an Ihrem Produkt können durch jede beliebige Firma durchgeführt werden, doch wir verlangen, dass Sie mit Reparaturen im Rahmen der Garantie nur unser Eastpak® Garantie-Center („Garantie-Center“) beauftragen. Bei nicht fachgerecht ausgeführten Wartungsarbeiten oder Reparaturen erlischt diese Garantie.

Bitte senden Sie Ihr Produkt nicht direkt an Eastpak®, da dies lediglich zu zusätzlichen Kosten führt. Im Falle von Direktsendungen müssen Sie für alle Kosten aufkommen, die entstehen, damit das Produkt in ein solches Garantie-Center gelangt, einschließlich aber nicht beschränkt auf Verpackungs- und Versandkosten sowie anfallende Gebühren. Nutzen Sie stattdessen für die Rückgabe des Produkts unsere ernannten Einzelhändler oder die Online-E-Commerce-Plattformen, über die Sie das Produkt gekauft haben.

Für alle Dienstleistungen bei einem Garantie-Center müssen Sie zusammen mit Ihrem beanstandeten Produkt eine Kopie Ihres Originalkaufbelegs sowie das ausgefüllte Reparaturformular (abrufbar auf dieser Seite) einsenden. Das Garantie-Center wird entscheiden, ob das Problem durch unsere Eastpak®-Garantie abgedeckt ist, oder nicht. Die Kosten einer solchen Reparatur oder eines solchen Ersatzes tragen wir, einschließlich etwaiger Kosten, die entstehen, um das reparierte oder ersetzte Produkt an Sie zurückzusenden. Soll das Produkt ersetzt werden und dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich, ersetzen wir Ihr Produkt durch ein vergleichbares Eastpak®-Produkt.

Beiläufige oder Folgeschäden werden durch diese Garantie nicht gedeckt, ebenso wenig wie Arbeitskosten oder Schäden, die einer anderweitig und nicht von einem Garantie-Center ausgeführten Arbeit zuzuschreiben sind. In dem durch geltendes Recht zulässigen Maße werden hierdurch alle stillschweigend zugesicherten Garantien ausgeschlossen. Die hierin gewährte Garantie ist auf den Wert des Produktes begrenzt. Herstellungsmerkmale können ohne Mitteilung geändert werden. Einige Staaten schließen den Ausschluss oder die Beschränkung für beiläufige Schäden oder Folgeschäden bzw. zeitliche Beschränkungen der Gültigkeit einer stillschweigend zugesicherten Garantie aus, so dass die obige Beschränkung und der Ausschluss auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bezüglich von Gepäckstücken mit Schlössern: Schlösser schützen lediglich vor dem unbeabsichtigten Öffnen des Produkts, können aber den Diebstahl des Produkts oder dessen Inhalts, das Aufbrechen oder den Zugang durch Fluglinien- oder Flughafenpersonal oder Regierungsbehörden nicht verhindern. Untersuchen Sie Ihr Produkt unmittelbar, nachdem Sie es anderen zeitweilig zur Transportabwicklung überlassen haben. Wenn das Produkt während des Transits beschädigt wurde, reklamieren Sie dies bei der Transitgesellschaft (die gegen eine Beschädigung Ihres Produkts versichert ist) am Ankunftsort, wenn möglich noch vor dem Verzollen von Waren.

Diese Garantie gewährt Ihnen spezifische legale Rechte; zusätzlich zu den hier beschriebenen Rechten können Sie auch andere Rechte haben, die je nach Staat oder Land verschieden sind und sich auf den Ausschluss oder die Anwendung stillschweigender Mängelhaftung, Schadenersatz für beiläufige Schäden und Folgeschäden sowie Reparatur und Ersatz beziehen. Folglich kann es sein, dass die in der vorliegenden Garantie enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zutreffen.

Weltweite Beschränkte 30-Jahres-Garantie

Diese Garantie (die je nach Angabe auf dem Hängeetikett und dem Pflegeetikett auf der Innenseite des Produkts ab dem dritten (3.) bis zum dreißigsten (30.) Jahr gilt) deckt nur Herstellungsfehler wie offene Nähte oder zu kurz geschnittene Gewebe ab. Diese Garantie deckt jedoch keine durch unsachgemäßen Gebrauch (wie Transport ungewöhnlicher Gegenstände), Vernachlässigung, Unfälle, Abrieb, extreme Temperaturen, Lösungsmittel, Säuren, Wasser, normalen Verschleiß oder unsachgemäßen Transport (beispielsweise durch Fluglinien) verursachten Schäden. Nicht von der Garantie berührte Wartungsarbeiten oder Reparaturen an Ihrem Produkt können durch jede beliebige Firma durchgeführt werden, doch wir verlangen, dass Sie mit Reparaturen im Rahmen der Garantie nur unser Eastpak® Garantie-Center („Garantie-Center“) beauftragen. Bei nicht fachgerecht ausgeführten Wartungsarbeiten oder Reparaturen erlischt diese Garantie.

Bitte senden Sie Ihr Produkt nicht direkt an Eastpak®, da dies lediglich zu zusätzlichen Kosten führt. Im Falle von Direktsendungen müssen Sie für alle Kosten aufkommen, die entstehen, damit das Produkt in ein solches Garantie-Center gelangt, einschließlich aber nicht beschränkt auf Verpackungs- und Versandkosten sowie anfallende Gebühren. Nutzen Sie stattdessen für die Rückgabe des Produkts unsere ernannten Einzelhändler oder die Online-E-Commerce-Plattformen, über die Sie das Produkt gekauft haben.

Für alle Dienstleistungen bei einem Garantie-Center müssen Sie zusammen mit Ihrem beanstandeten Produkt eine Kopie Ihres Originalkaufbelegs sowie das ausgefüllte Reparaturformular (abrufbar auf dieser Seite) einsenden. Das Garantie-Center wird entscheiden, ob das Problem durch unsere Eastpak®-Garantie abgedeckt ist, oder nicht. Die Kosten einer solchen Reparatur oder eines solchen Ersatzes tragen wir, einschließlich etwaiger Kosten, die entstehen, um das reparierte oder ersetzte Produkt an Sie zurückzusenden. Soll das Produkt ersetzt werden und dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich, ersetzen wir Ihr Produkt durch ein vergleichbares Eastpak®-Produkt.

Beiläufige oder Folgeschäden werden durch diese Garantie nicht gedeckt, ebenso wenig wie Arbeitskosten oder Schäden, die einer anderweitig und nicht von einem Garantie-Center ausgeführten Arbeit zuzuschreiben sind. In dem durch geltendes Recht zulässigen Maße werden hierdurch alle stillschweigend zugesicherten Garantien ausgeschlossen. Die hierin gewährte Garantie ist auf den Wert des Produktes begrenzt. Herstellungsmerkmale können ohne Mitteilung geändert werden. Einige Staaten schließen den Ausschluss oder die Beschränkung für beiläufige Schäden oder Folgeschäden bzw. zeitliche Beschränkungen der Gültigkeit einer stillschweigend zugesicherten Garantie aus, so dass obige Beschränkung und Ausschluss auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bezüglich von Gepäckstücken mit Schlössern: Schlösser schützen lediglich vor dem unbeabsichtigten Öffnen des Produkts, können aber den Diebstahl des Produkts oder dessen Inhalts, das Aufbrechen oder den Zugang durch Fluglinien- oder Flughafenpersonal oder Regierungsbehörden nicht verhindern. Untersuchen Sie Ihr Produkt unmittelbar, nachdem Sie es anderen zeitweilig zur Transportabwicklung überlassen haben. Wenn das Produkt während des Transits beschädigt wurde, reklamieren Sie dies bei der Transitgesellschaft (die gegen eine Beschädigung Ihres Produkts versichert ist) am Ankunftsort, wenn möglich noch vor dem Verzollen von Waren.

Diese Garantie gewährt Ihnen spezifische legale Rechte; zusätzlich zu den hier beschriebenen Rechten können Sie auch andere Rechte haben, die je nach Staat oder Land verschieden sind und sich auf den Ausschluss oder die Anwendung stillschweigender Mängelhaftung, Schadenersatz für beiläufige Schäden und Folgeschäden sowie Reparatur und Ersatz beziehen. Folglich kann es sein, dass die in der vorliegenden Garantie enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zutreffen.


LUXEMBOURG FR

COMMENT ÇA MARCHE ?

Si vous avez acheté votre Produit sur www.eastpak.com et qu’il est défectueux, rendez-vous sur la page « Suivi de ma livraison et retours » puis suivez les instructions concernant les retours de produit. Sinon, veuillez retourner le produit auprès du détaillant EASTPAK® agréé où vous l’avez acheté. Pour tout autre cas, veuillez remplir et envoyer le formulaire de réparation (cf. haut de la page) accompagné d’une copie de votre preuve d’achat et du Produit défectueux à l’adresse figurant sur le formulaire.

Assurez-vous de bien retourner le Produit défectueux propre et vide : nous renverrons à l’expéditeur, à ses frais, tout sac sale sans le réparer. Veuillez noter qu’un délai pouvant aller jusqu’à 3 semaines peut s’écouler entre le moment où nous recevons votre Produit et son renvoi.

NOUS LE RÉPARERONS QUAND MÊME

Même si le dommage n’est pas (ou plus) couvert par la garantie, vous pouvez toujours décider de faire réparer votre Produit par notre service de réparation haut de gamme à un prix raisonnable (à condition que nous ayons encore en stock les pièces de rechange nécessaires à la réparation). Vous trouverez les tarifs des réparations non couvertes par notre garantie en haut de cette page.

AVEZ-VOUS BESOIN D’AUTRES INFORMATIONS ?

Pour tous les renseignements supplémentaires concernant les retours des produits défectueux, achetés sur Eastpak.com, contactez : eastpakwarranty_belgium@vfc.com

Garantie mondiale limitée

Eastpak® teste rigoureusement tous ses produits afin de garantir qu’ils répondent aux normes les plus strictes. Par conséquent, si un problème survient sur un produit Eastpak® (le « Produit ») et que ce problème est imputable à des défauts de fabrication afférents à la matière ou à la confection, nous nous chargerons, à notre entière discrétion, de réparer ou de remplacer le Produit conformément aux présentes conditions générales de garantie. Seule la personne ayant acheté le Produit ou l’ayant reçu en cadeau peut bénéficier de cette garantie.

Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication. Elle exclut tous les dommages causés par une mauvaise utilisation (notamment transport d’objets inhabituels), une négligence, des accidents, une abrasion, une exposition à des températures extrêmes, à des solvants, à des acides, à l’eau ou occasionnés par l’usure ordinaire ou lors de transports (par les compagnies aériennes par exemple). Alors que vous pouvez confier l’entretien ou la réparation hors garantie de votre Produit à n’importe quelle entreprise, vous êtes tenu de vous adresser uniquement au Centre de garantie Eastpak® (le « Centre de garantie ») pour toute réparation sous garantie. Toutes les réparations ou tous les entretiens inadéquats ou mal effectués annuleront cette garantie.

Veuillez ne pas envoyer votre Produit directement à Eastpak®: cela ne ferait qu’entraîner des coûts supplémentaires. Concernant les envois directs, tous les frais nécessaires pour que le Produit arrive au Centre de garantie seront à votre charge, notamment et sans s’y limiter, le coût de l’emballage, les frais de port et les taxes applicables. Pour le retour du Produit, adressez-vous plutôt à nos détaillants physiques agréés ou aux plateformes de commerce en ligne qui vous l’ont vendu.

Quel que soit le service demandé au Centre de garantie, vous aurez besoin d’envoyer, avec le Produit faisant l’objet de la réclamation, une copie de votre reçu d’achat original ainsi que le formulaire de réparation (que vous trouverez sur cette page) dûment rempli. Le Centre de garantie déterminera si le problème est couvert ou non par notre garantie Eastpak®. Toute réparation ou tout remplacement couvert(e) par notre garantie se fera à nos frais et inclura également tous les éventuels frais nécessaires au renvoi, à votre intention, du Produit réparé ou remplacé. Si le Produit nécessite un remplacement mais n’est plus disponible, nous remplacerons votre Produit d’origine par un Produit Eastpak® comparable.

Cette garantie ne couvre ni les dommages indirects ou accessoires ni les frais de main-d’œuvre ou les dommages imputables à des travaux effectués par un intervenant autre qu’un Centre de garantie. Dans les limites autorisées par la loi en vigueur, toutes les garanties implicites sont par conséquent exclues. Cette garantie est limitée au prix du Produit. Les spécifications de fabrication sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez noter que certains pays n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, les limitations ou exclusions susmentionnées pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas.

Concernant les bagages dotés de verrous : les verrous n’ont pour but que d’empêcher l’ouverture accidentelle du Produit et n’évitent donc pas nécessairement son vol ou le vol de son contenu, son endommagement ou son ouverture par le personnel de la compagnie aérienne, de l’aéroport ou par les forces de l’ordre. Vérifiez immédiatement votre Produit s’il a été manipulé par une autre personne. S’il a été endommagé durant un trajet, adressez une réclamation à la compagnie de transport (qui est assurée en cas d'endommagement de votre Produit) dès le lieu d’arrivée, si possible avant de passer la douane.

Cette garantie vous reconnaît des droits légaux spécifiques. Tout droit supplémentaire dont vous pourriez bénéficier variera d’état à état ou de pays à pays en ce qui concerne l’exclusion ou l’application des garanties implicites, des dommages indirects ou accessoires et des réparations ou remplacements. Les limitations ou exclusions expressément prévues dans cette garantie pourraient par conséquent ne pas s’appliquer à votre cas.

Garantie légale

Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication et/ou des composants, comme les fermetures éclair défectueuses, les boucles cassées, les revêtements écaillés ou les décolorations de tissu. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation (notamment transport d’objets inhabituels), une négligence, des accidents, une abrasion, une exposition à des températures extrêmes, à des solvants, à des acides, à l’eau ou occasionnés par l’usure ordinaire ou lors de transports (par les compagnies aériennes par exemple). Alors que vous pouvez confier l’entretien ou la réparation hors garantie de votre Produit à n’importe quelle entreprise, vous êtes tenu de vous adresser uniquement au Centre de garantie Eastpak® (le « Centre de garantie ») pour les réparations sous garantie. Toutes les réparations ou tous les entretiens inadéquats ou mal effectués annuleront cette garantie.

Veuillez ne pas envoyer votre Produit directement à Eastpak® : cela ne ferait qu’entraîner des coûts supplémentaires. Concernant les envois directs, tous les frais nécessaires pour que le Produit arrive au Centre de garantie seront à votre charge, notamment et sans s’y limiter, le coût de l’emballage, les frais de port et les taxes applicables. Pour le retour du Produit, adressez-vous plutôt à nos détaillants physiques agréés ou aux plateformes de commerce en ligne qui vous l’ont vendu.

Quel que soit le service demandé au Centre de garantie, vous aurez besoin d’envoyer, avec le Produit faisant l’objet de la réclamation, une copie de votre reçu d’achat original ainsi que le formulaire de réparation (que vous trouverez sur cette page) dûment rempli. Le Centre de garantie déterminera si le problème est couvert ou non par notre garantie Eastpak®. Toute réparation ou tout remplacement couvert(e) par notre garantie se fera à nos frais et inclura également tous les éventuels frais nécessaires au renvoi, à votre intention, du Produit réparé ou remplacé. Si le Produit nécessite un remplacement mais n’est plus disponible, nous remplacerons votre Produit d’origine par un Produit Eastpak® comparable.

Cette garantie ne couvre ni les dommages indirects ou accessoires ni les frais de main-d’œuvre ou les dommages imputables à des travaux effectués par un intervenant autre qu’un Centre de garantie. Dans les limites autorisées par la loi en vigueur, toutes les garanties implicites sont par conséquent exclues. Cette garantie est limitée au prix du Produit. Les spécifications de fabrication sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez noter que certains pays n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires/indirects ou les limitations sur la durée des garanties implicites, les limitations ou exclusions susmentionnées pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas.

Concernant les bagages dotés de verrous : les verrous n’ont pour but que d’empêcher l’ouverture accidentelle du Produit et n’évitent donc pas nécessairement son vol ou le vol de son contenu, son endommagement ou son ouverture par le personnel de la compagnie aérienne, de l’aéroport ou par les forces de l’ordre. Vérifiez immédiatement votre Produit s’il a été manipulé par une autre personne. S’il a été endommagé durant un trajet, adressez une réclamation à la compagnie de transport (qui est assurée en cas d'endommagement de votre Produit) dès le lieu d’arrivée, si possible avant de passer la douane.

Cette garantie vous reconnaît des droits légaux spécifiques. Tout droit supplémentaire dont vous pourriez bénéficier variera d’État à État ou de pays à pays en ce qui concerne l’exclusion ou l’application des garanties implicites, des dommages indirects ou accessoires et des réparations ou remplacements. Les limitations ou exclusions expressément prévues dans cette garantie pourraient par conséquent ne pas s’appliquer à votre cas.

Garantie mondiale limitée 30 ans

Cette garantie (s’appliquant de la troisième (3) année jusqu’à la trentième (30)), comme l’indiquent l’étiquette volante et l’étiquette d’entretien intérieure, ne couvre que les défauts de fabrication comme les coutures ouvertes ou les tissus coupés trop courts. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation (notamment transport d’objets inhabituels), une négligence, des accidents, une abrasion, une exposition à des températures extrêmes, à des solvants, à des acides, à l’eau ou occasionnés par l’usure ordinaire ou lors de transports (par les compagnies aériennes par exemple). Alors que vous pouvez confier l’entretien ou la réparation hors garantie de votre Produit à n’importe quelle entreprise, vous êtes tenu de vous adresser uniquement au Centre de garantie Eastpak® (le « Centre de garantie ») pour les réparations sous garantie. Toutes les réparations ou tous les entretiens inadéquats ou mal effectués annuleront cette garantie.

Veuillez ne pas envoyer votre Produit directement à Eastpak® : cela ne ferait qu’entraîner des coûts supplémentaires. Concernant les envois directs, tous les frais nécessaires pour que le Produit arrive au Centre de garantie seront à votre charge, notamment et sans s’y limiter, le coût de l’emballage, les frais de port et les taxes applicables. Pour le retour du Produit, adressez-vous plutôt à nos détaillants physiques agréés ou aux plateformes de commerce en ligne qui vous l’ont vendu.

Quel que soit le service demandé au Centre de garantie, vous aurez besoin d’envoyer, avec le Produit faisant l’objet de la réclamation, une copie de votre reçu d’achat original ainsi que le formulaire de réparation (que vous trouverez sur cette page) dûment rempli. Le Centre de garantie déterminera si le problème est couvert ou non par notre garantie Eastpak®. Toute réparation ou tout remplacement couvert(e) par notre garantie se fera à nos frais et inclura également tous les éventuels frais nécessaires au renvoi, à votre intention, du Produit réparé ou remplacé. Si le Produit nécessite un remplacement mais n’est plus disponible, nous remplacerons votre Produit d’origine par un Produit Eastpak® comparable.

Cette garantie ne couvre ni les dommages indirects ou accessoires ni les frais de main-d’œuvre ou les dommages imputables à des travaux effectués par un intervenant autre qu’un Centre de garantie. Dans les limites autorisées par la loi en vigueur, toutes les garanties implicites sont par conséquent exclues. Cette garantie est limitée au prix du Produit. Les spécifications de fabrication sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez noter que certains pays n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires/indirects ou les limitations sur la durée des garanties implicites, les limitations ou exclusions susmentionnées pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas.

Concernant les bagages dotés de verrous : les verrous n’ont pour but que d’empêcher l’ouverture accidentelle du Produit et n’évitent donc pas nécessairement son vol ou le vol de son contenu, son endommagement ou son ouverture par le personnel de la compagnie aérienne, de l’aéroport ou par les forces de l’ordre. Vérifiez immédiatement votre Produit s’il a été manipulé par une autre personne. S’il a été endommagé durant un trajet, adressez une réclamation à la compagnie de transport (qui est assurée en cas d’endommagement de votre Produit) dès le lieu d’arrivée, si possible avant de passer la douane.

Cette garantie vous reconnaît des droits légaux spécifiques. Tout droit supplémentaire dont vous pourriez bénéficier variera d’État à État ou de pays à pays en ce qui concerne l’exclusion ou l’application des garanties implicites, des dommages indirects ou accessoires et des réparations ou remplacements. Les limitations ou exclusions expressément prévues dans cette garantie pourraient par conséquent ne pas s’appliquer à votre cas.

MALAYSIA

HOW DOES IT ALL WORK?

If you made your purchase on www.eastpak.com and your Product is faulty, go to the Track my delivery and returns page and follow the instructions to return your product; otherwise, please return the Product to the nominated EASTPAK® retailer where you bought it from. Or for any exceptions, please fill in and send the repair form (see top of page) together with a copy of your proof of purchase and the faulty Product to the address given on the form.

Make sure you return your faulty Product to us empty and clean as we will return any dirty bags we receive unrepaired at your expense. Please note that it can take up to 3 weeks from when we receive your Product to send it back to you.

WE’LL STILL FIX IT

Even if the damage is not (or no longer) covered by the warranty, you can still choose to have your Product repaired by our high-quality repair service at a reasonable price, providing we still stock the spare parts needed for the repair. You will find a price list for repairs not covered by our warranty at the top of this page.

If you have specific questions or need additional help, you can contact us by email: cornise.lau@wos.com.my

Limited Global Warranty

At Eastpak®, we rigorously test all our products to ensure that they meet stringent standards. Therefore, if a problem occurs with an Eastpak® product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material or workmanship, we will, in our discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated here. This warranty applies only to the person who has purchased the Product or to the person who has received the Product as a gift.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for any warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of your original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Legal Warranty

This warranty covers only manufacturing and/or component defects, such as a faulty zipper, damaged buckles, coating peeling off and discoloration of the fabric. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Limited 30 Year Global Warranty

This warranty (covering from year three (3) to thirty (30), as indicated on the hangtag and the inside care label of the Product, covers only manufacturing defects, such as open seams or fabric that is cut too short. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak®, as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights, any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

MALTA

HOW DOES IT ALL WORK?

If you made your purchase on www.eastpak.com and your Product is faulty, go to the Track my delivery and returns page and follow the instructions to return your product; otherwise, please return the Product to the nominated EASTPAK® retailer where you bought it from. Or for any exceptions, please fill in and send the repair form (see top of page) together with a copy of your proof of purchase and the faulty Product to the address given on the form.

Make sure you return your faulty Product to us empty and clean as we will return any dirty bags we receive unrepaired at your expense. Please note that it can take up to 3 weeks from when we receive your Product to send it back to you.

WE’LL STILL FIX IT

Even if the damage is not (or no longer) covered by the warranty, you can still choose to have your Product repaired by our high-quality repair service at a reasonable price, providing we still stock the spare parts needed for the repair. You will find a price list for repairs not covered by our warranty at the top of this page.

If you have specific questions or need additional help, you can contact us by email:  felice.ilacqua@time.com.mt

Limited Global Warranty

At Eastpak®, we rigorously test all our products to ensure that they meet stringent standards. Therefore, if a problem occurs with an Eastpak® product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material or workmanship, we will, in our discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated here. This warranty applies only to the person who has purchased the Product or to the person who has received the Product as a gift.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for any warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of your original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Legal Warranty

This warranty covers only manufacturing and/or component defects, such as a faulty zipper, damaged buckles, coating peeling off and discoloration of the fabric. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Limited 30 Year Global Warranty

This warranty (covering from year three (3) to thirty (30), as indicated on the hangtag and the inside care label of the Product, covers only manufacturing defects, such as open seams or fabric that is cut too short. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak®, as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights, any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

MIDDLE-EAST

كيف يتم الأمر برمته؟

إذا قمت بالشراء من الموقع "www.eastpak.com" وكان المنتج الخاص بك معيبًا، اذهب إلى صفحة (تتبع التسليم الخاص بي والمرتجعات) "Track my delivery and returns واتبع التعليمات لإرجاع منتجك؛ أو بدلًا من ذلك، يُرجع إعادة المنتج إلى تاجر التجزئة المعتمد من إيست باك "®EASTPAK" الذي قمت بشرائه منه. أو لأي استثناءات، يُرجى ملء نموذج التصليح (انظر أعلى الصفحة) وإرساله مع نسخة من دليل إثبات الشراء والمنتج المعيب الخاص بك إلى العنوان الوارد في النموذج.

 تأكد من إرجاع المنتج المعيب الخاص بك إلينا فارغًا ونظيفًا، حيث أننا سنُعيد أي حقائب غير نظيفة دون تصليحها على نفقتك. يُرجى ملاحظة أن إعادة المنتج الخاص بك إليك قد تستغرق ما يصل إلى 3 أسابيع من تاريخ استلامنا له.

لا زال بوسعنا تصليحه.

إذا كان الضرر غير مغطى بالضمان (أم لم يعد كذلك)، لا يزال بإمكانك اختيار إتمام تصليح المنتج الخاص بك بواسطة خدمة التصليح عالية الجودة لدينا بسعر معقول شريطة أننا ما زلنا نخزن قطع الغيار اللازمة للتصليح.

ستجد قائمة أسعار التصليحات التي لا يغطيها الضمان في أعلى هذه الصفحة.

إذا كان لديك أسئلة محددة أو تحتاج مساعدة إضافية، يُمكنك الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني:

eastpakwarranty_general@vfc.com

ضمان عالمي محدود من إيست باك "Eastpak®"

في إيست باك "®Eastpak"، نختبر جميع منتجاتنا بدقة للتأكد من أنها تلبي المعايير الصارمة. لذا، إذا حدثت مشكلة مع منتج إيست باك "®Eastpak" ("المنتج")، وكانت ناتجة عن عيوب تصنيع خاصة بالمادة أو بالمصنعية، سنقوم، وفقًا لتقديرنا، إما بتصليح المنتج أو استبداله وفقًا لأحكام وشروط الضمان المذكورة هنا. لا ينطبق هذا الضمان إلا على الشخص الذي قام بشراء المنتج أو الذي تلقى المنتج كهدية.

يغطي هذا الضمان عيوب التصنيع فقط، ولا يغطي أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو التضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا. ترد فترة الضمان الصحيحة لكل منتج (عامين أو 30 عامًا) دائمًا على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي الخاص بك فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

ضمان عالمي محدود لمدة عامين

كما هو مُبين على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج، لا يغطي هذا الضمان إلا عيوب التصنيع والمكونات أو أيهما مثل السحاب "الزمام المنزلق" المعيب والأبازيم التالفة وتقشير الطبقة الخارجية وتغيُّر لون القماش. لا يغطي هذا الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو الضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

 

ضمان عالمي محدود لمدة 30 عامًا

كما هو مُبين على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج، لا يغطي هذا الضمان (الساري من السنة الثالثة (3) إلى الثلاثين (30))، سوى عيوب التصنيع مثل خياطات مفتوحة أو قماش مقصوص قصيرًا للغاية. لا يغطي هذا الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو الضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

 

كيف أعرف ما الذي يغطيه الضمان؟

إذا لم تكن متأكدًا من معرفتك للضمان الذي يناسب منتج إيست باك "®EASTPAK" الخاص بك، يُرجى التحقق من رقعة العناية الموجودة داخل حقيبتك، والتي ستحدد بوضوح فترة الضمان ذات الصلة.

في الجزء العلوي من هذه الصفحة، ستجد ملف "pdf" مزود بصور تُظهر العيوب المشمولة وغير المشمولة بالضمان.


 

POLAND

JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE?

Proszę zwróć wadliwy produkt do sprzedawcy EASTPAK, u którego zakupiłeś swój EASTPAK, lub pobierz formularz naprawy (patrz na górę strony), wypełnij go i wyślij wraz z wadliwym produktem na adres podany na formularzu. Bardzo prosimy zwrócić uwagę, czy wysyłany produkt jest czysty, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni odesłać go nienaprawiony na Twój koszt. Prosimy wziąć pod uwagę, że czas całej procedury wynosi około 3 tygodni.

NADAL TO NAPRAWIMY

Nawet jeśli uszkodzenie nie jest (lub już nie jest) objęte gwarancją, klienci mogą nadal wybrać naprawę swojego produktu korzystając z wysokiej jakości usługi naprawy w bardzo rozsądnych cenach. Oczywiście, pod warunkiem, że nadal mamy na stanie potrzebne części zamienne do naprawy.

Cennik napraw nieobjętych naszą gwarancją możesz znaleźć w załączniku (patrz na górę strony).

Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy, możesz zawsze skontaktować się z nami na adres e-mail: eastpakwarranty_general@vfc.com

Ogólnoświatowa ograniczona gwarancja

Firma Eastpak® przeprowadza dokładne testy wszystkich swoich produktów, aby mieć pewność, że będą one spełniać najbardziej rygorystyczne normy. Jeśli w produkcie Eastpak® (”Produkt”) wystąpi problem i będzie on spowodowany wadami fabrycznymi (tj. wadami materiałowymi lub wadami wykonawstwa), firma dokona naprawy lub wymiany Produktu (według własnego uznania) zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do osoby, która nabyła Produkt lub osoby, która otrzymała Produkt w prezencie.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne i nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (np. przenoszeniem nietypowych przedmiotów), zaniedbaniem, wypadkiem, przetarciem, wystawieniem na działanie skrajnej temperatury, rozpuszczalników, kwasów, wody, normalnym zużyciem lub uszkodzeniem w czasie transportu (np. przez linie lotnicze). Chociaż konserwacja i naprawy Produktu nieobjęte gwarancją mogą być wykonane przez dowolną firmę, Eastpak® wymaga, aby naprawy gwarancyjne wykonywane były wyłącznie w Centrum Gwarancyjnym Eastpak® („Centrum Gwarancyjne”). Niewłaściwie lub nieprawidłowo wykonane prace konserwacyjne lub naprawcze spowodują utratę gwarancji.

Nie należy przesyłać Produktu bezpośrednio do firmy Eastpak®, ponieważ pociągnie to jedynie za sobą dodatkowe koszty. W przypadku wysyłek bezpośrednich klient zostanie obciążony wszystkimi kosztami dostawy Produktu do Centrum Gwarancyjnego, w tym m.in. kosztami opakowania, wysyłki i należnych podatków. Produkt należy zwrócić do wskazanego sklepu stacjonarnego lub internetowego, w którym Produkt został zakupiony.

Aby skorzystać z usług Centrum Gwarancyjnego, klient musi przesłać reklamowany Produkt z załączoną kopią oryginalnego dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji (dostępnym na tej stronie). Centrum Gwarancyjne ustali, czy wada Produktu jest objęta gwarancją Eastpak®. Firma pokryje koszty naprawy lub wymiany Produktu objętego gwarancją, w tym koszty zwrotu naprawionego lub wymienionego Produktu do klienta. W przypadku konieczności wymiany Produktu, który nie jest już dostępny w sprzedaży, firma wymieni oryginalny Produkt na porównywalny Produkt Eastpak®.

Szkody uboczne i wynikowe jak również koszty robocizny lub roszczenia związane z pracą wykonaną przez inne podmioty niż Centrum Gwarancyjne nie są objęte niniejszą gwarancją W związku z tym gwarancja dorozumiana jest wyłączona w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacje fabryczne mogą zmienić się bez uprzedzenia. Należy zauważyć, że w niektórych stanach wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych i wynikowych z zakresu gwarancji jest niedozwolone, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do poszczególnych klientów.

W odniesieniu do bagażu wyposażonego w zamki: zamki służą wyłącznie zapobieżeniu przypadkowemu otwarciu bagażu, a niekoniecznie zapobieżeniu kradzieży Produktu lub jego zawartości, włamaniu lub otwarciu przez personel linii lotniczych, personel lotniskowy lub organy rządowe. Klient powinien sprawdzić Produkt natychmiast po tym, gdy zostanie mu przekazany z rąk innej osoby. Jeśli Produkt ulegnie uszkodzeniu podczas przewozu, klient powinien złożyć reklamację u przewoźnika (który posiada ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia Produktu) w miejscu docelowym, najlepiej jeszcze przed dokonaniem odprawy celnej

Niniejsza gwarancja udziela klientowi konkretnych praw. W różnych stanach i państwach klientowi mogą przysługiwać dodatkowe, odmienne prawa dotyczące wyłączenia lub stosowania gwarancji dorozumianych, gwarancji z tytułu szkód ubocznych lub wynikowych oraz naprawy i wymiany Produktu. W związku z powyższym ograniczenia lub wyłączenia określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych klientów.

Gwarancja prawna

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne i/lub wady elementów Produktu takich jak uszkodzony zamek, uszkodzona klamra, złuszczanie się farby lub odbarwienia materiału. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (np. przenoszeniem nietypowych przedmiotów), zaniedbaniem, wypadkiem, przetarciem, wystawieniem na działanie skrajnej temperatury, rozpuszczalników, kwasów, wody, normalnym zużyciem lub uszkodzeniem w czasie transportu (np. przez linie lotnicze). Chociaż konserwacja i naprawy Produktu nieobjęte gwarancją mogą być wykonane przez dowolną firmę, Eastpak® wymaga, aby naprawy gwarancyjne wykonywane były wyłącznie w Centrum Gwarancyjnym Eastpak® („Centrum Gwarancyjne”). Niewłaściwie lub nieprawidłowo wykonane prace konserwacyjne lub naprawcze spowodują utratę gwarancji.

Nie należy przesyłać Produktu bezpośrednio do firmy Eastpak®, ponieważ pociągnie to jedynie za sobą dodatkowe koszty. W przypadku wysyłek bezpośrednich klient zostanie obciążony wszystkimi kosztami dostawy Produktu do Centrum Gwarancyjnego, w tym m.in. kosztami opakowania, wysyłki i należnych podatków. Produkt należy zwrócić do wskazanego sklepu stacjonarnego lub internetowego, w którym Produkt został zakupiony.

Aby skorzystać z usług Centrum Gwarancyjnego, klient musi przesłać reklamowany Produkt z załączoną kopią oryginalnego dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji (dostępnym na tej stronie). Centrum Gwarancyjne ustali, czy wada Produktu jest objęta gwarancją Eastpak®. Firma pokryje koszty naprawy lub wymiany Produktu objętego gwarancją, w tym koszty zwrotu naprawionego lub wymienionego Produktu do klienta. W przypadku konieczności wymiany Produktu, który nie jest już dostępny w sprzedaży, firma wymieni oryginalny Produkt na porównywalny Produkt Eastpak®.

Szkody uboczne i wynikowe jak również koszty robocizny lub roszczenia związane z pracą wykonaną przez inne podmioty niż Centrum Gwarancyjne nie są objęte niniejszą gwarancją W związku z tym gwarancja dorozumiana jest wyłączona w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacje fabryczne mogą zmienić się bez uprzedzenia. Należy zauważyć, że w niektórych stanach wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych i wynikowych lub ograniczenie okresu gwarancji dorozumianej jest niedozwolone, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

W odniesieniu do bagażu wyposażonego w zamki: zamki służą wyłącznie zapobieżeniu przypadkowemu otwarciu bagażu, a niekoniecznie zapobieżeniu kradzieży Produktu lub jego zawartości, włamaniu lub otwarciu przez personel linii lotniczych, personel lotniskowy lub organy rządowe. Klient powinien sprawdzić Produkt natychmiast po tym, gdy zostanie mu przekazany z rąk innej osoby. Jeśli Produkt ulegnie uszkodzeniu podczas przewozu, klient powinien złożyć reklamację u przewoźnika (który posiada ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia Produktu) w miejscu docelowym, najlepiej jeszcze przed dokonaniem odprawy celnej

Niniejsza gwarancja udziela klientowi konkretnych praw. W różnych stanach i państwach klientowi mogą przysługiwać dodatkowe, odmienne prawa dotyczące wyłączenia lub stosowania gwarancji dorozumianych, gwarancji z tytułu szkód ubocznych lub wynikowych oraz naprawy i wymiany Produktu. W związku z powyższym ograniczenia lub wyłączenia określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych klientów.

30-letnia ogólnoświatowa ograniczona gwarancja

Niniejsza gwarancja (ważna przez okres od trzech (3) do trzydziestu (30) lat, co wskazano na zawieszce lub wszywce wewnętrznej z informacją o sposobie pielęgnacji Produktu) obejmuje wyłącznie wady fabryczne np. niedoszyty szew czy zbyt krótko przycięty materiał. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (np. przenoszeniem nietypowych przedmiotów), zaniedbaniem, wypadkiem, przetarciem, wystawieniem na działanie skrajnej temperatury, rozpuszczalników, kwasów, wody, normalnym zużyciem lub uszkodzeniem w czasie transportu (np. przez linie lotnicze). Chociaż konserwacja i naprawy Produktu nieobjęte gwarancją mogą być wykonane przez dowolną firmę, Eastpak® wymaga, aby naprawy gwarancyjne wykonywane były wyłącznie w Centrum Gwarancyjnym Eastpak® („Centrum Gwarancyjne”). Niewłaściwie lub nieprawidłowo wykonane prace konserwacyjne lub naprawcze spowodują utratę gwarancji.

Nie należy przesyłać Produktu bezpośrednio do firmy Eastpak®, ponieważ pociągnie to jedynie za sobą dodatkowe koszty. W przypadku wysyłek bezpośrednich klient zostanie obciążony wszystkimi kosztami dostawy Produktu do Centrum Gwarancyjnego, w tym m.in. kosztami opakowania, wysyłki i należnych podatków. Produkt należy zwrócić do wskazanego sklepu stacjonarnego lub internetowego, w którym Produkt został zakupiony.

Aby skorzystać z usług Centrum Gwarancyjnego, klient musi przesłać reklamowany Produkt z załączoną kopią oryginalnego dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji (dostępnym na tej stronie). Centrum Gwarancyjne ustali, czy wada Produktu jest objęta gwarancją Eastpak®. Firma pokryje koszty naprawy lub wymiany Produktu objętego gwarancją, w tym koszty zwrotu naprawionego lub wymienionego Produktu do klienta. W przypadku konieczności wymiany Produktu, który nie jest już dostępny w sprzedaży, firma wymieni oryginalny Produkt na porównywalny Produkt Eastpak®.

Szkody uboczne i wynikowe jak również koszty robocizny lub roszczenia związane z pracą wykonaną przez inne podmioty niż Centrum Gwarancyjne nie są objęte niniejszą gwarancją W związku z tym gwarancja dorozumiana jest wyłączona w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacje fabryczne mogą zmienić się bez uprzedzenia. Należy zauważyć, że w niektórych stanach wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych i wynikowych lub ograniczenie okresu gwarancji dorozumianej jest niedozwolone, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

W odniesieniu do bagażu wyposażonego w zamki: zamki służą wyłącznie zapobieżeniu przypadkowemu otwarciu bagażu, a niekoniecznie zapobieżeniu kradzieży Produktu lub jego zawartości, włamaniu lub otwarciu przez personel linii lotniczych, personel lotniskowy lub organy rządowe. Klient powinien sprawdzić Produkt natychmiast po tym, gdy zostanie mu przekazany z rąk innej osoby. Jeśli Produkt ulegnie uszkodzeniu podczas przewozu, klient powinien złożyć reklamację u przewoźnika (który posiada ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia Produktu) w miejscu docelowym, najlepiej jeszcze przed dokonaniem odprawy celnej

Niniejsza gwarancja udziela klientowi konkretnych praw. W różnych stanach i państwach klientowi mogą przysługiwać dodatkowe, odmienne prawa dotyczące wyłączenia lub stosowania gwarancji dorozumianych, gwarancji z tytułu szkód ubocznych lub wynikowych oraz naprawy i wymiany Produktu. W związku z powyższym ograniczenia lub wyłączenia określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych klientów.

ROMANIA

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Dacă ați făcut achiziția de pe www.eastpak.com și Produsul dvs. este deteriorat, accesați pagina Track my delivery and returns” (Urmăriți livrarea și retururile) și urmați instrucțiunile pentru a returna produsul; în caz contrar, returnați Produsul la distribuitorul EASTPAK® nominalizat de la care l-ați achiziționat. Pentru orice excepții, completați și trimiteți formularul de reparare (în partea de sus a paginii), împreună cu o copie a chitanței și cu Produsul deteriorat la adresa indicată pe formular.

Aveți grijă ca Produsul returnat să fie gol și curat, deoarece toate valizele murdare vă vor fi returnate nereparate, pe cheltuiala dvs. Rețineți că pot fi necesare 3 săptămâni din momentul în care primim Produsul pentru a vi-l trimite înapoi.

ÎL REPARĂM ORICUM

Chiar dacă daunele nu (mai) sunt acoperite de garanție, puteți alege ca Produsul dvs. să fie reparat de către serviciul nostru de reparații de înaltă calitate, la un preț rezonabil, cu condiția să deținem piesele necesare pentru reparație. Veți găsi lista de prețuri pentru reparațiile neacoperite de garanție în partea de sus a acestei pagini.

Dacă aveți anumite întrebări sau dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, ne puteți contacta prin e-mail la: key_diffusion@datacom.bg

Garanție globală limitată

La Eastpak®, testăm riguros toate produsele, pentru a ne asigura că ele îndeplinesc un set strict de standarde. De aceea, dacă apare o problemă cu un produs Eastpak® („Produsul”) și ea este cauzată de defecte de producție legate de material sau de manoperă, la discreția noastră, vom repara sau vom înlocui Produsul, în conformitate cu termenii și condițiile de garanție de aici. Această garanție se aplică numai persoanei care a cumpărat Produsul sau celei care a primit Produsul în dar.

Această garanție acoperă doar defectele de producție și nu acoperă daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare (precum transportarea unor articole neobișnuite), neglijență, accidente, abraziune, expunerea la temperaturi extreme, solvenți, acizi, apă, uzură normală sau deteriorare în timpul transportului (de exemplu, de către companii aeriene). Deși activitățile de întreținere și reparare neacoperite de garanție pot fi efectuate de orice companie, este obligatoriu să utilizați doar Centrul de garanție Eastpak® (Centrul de garanție) pentru orice reparații din cadrul garanției. Întreținerea și reparațiile necorespunzătoare sau incorect efectuate vor anula această garanție.

Nu trimiteți Produsul direct la Eastpak®, deoarece acest lucru va duce la costuri suplimentare. Pentru livrări directe, dvs. veți fi responsabil de toate costurile pentru trimiterea Produsului la un Centru de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la costul de ambalare, livrare și taxele aplicabile. În schimb, utilizați distribuitorii fizici nominalizați sau platformele de comerț electronic online de la care ați cumpărat Produsul pentru a-l returna.

Pentru orice serviciu oferit la un Centru de garanție, va trebui să trimiteți o copie a chitanței originale și documentul de reparare completat (de pe această pagină) împreună cu Produsul respectiv. Centrul de garanție va determina dacă problema este acoperită de garanția Eastpak® sau nu. Orice reparație sau înlocuire acoperită de garanție se va face pe cheltuiala noastră, inclusiv costurile necesare pentru a vă returna Produsul reparat sau înlocuitor. Dacă Produsul trebuie înlocuit, dar nu mai este disponibil, vă vom înlocui Produsul original cu un produs Eastpak® comparabil.

Daunele incidentale și pe cale de consecință nu sunt acoperite de această garanție, la fel ca daunele legate de muncă sau de manevrarea de către alte companii decât Centrele de garanție. În măsura permisă de legea aplicabilă, toate garanțiile implicate sunt excluse. Această garanție este limitată la valoarea Produsului. Specificațiile de producție pot fi modificate fără notificare prealabilă. Rețineți că unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau pe cale de consecință, așa că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu vi se aplice.

În ce privește valizele cu sisteme de blocare: acestea sunt menite doar să prevină deschiderea accidentală și nu pot preveni furtul Produsului sau al conținutului acestuia, spargerea sau deschiderea de către personalul aeroportului sau al aeronavei ori de către autoritățile guvernamentale. Inspectați Produsul imediat după ce a fost manevrat de altcineva decât dvs. Dacă este deteriorat în tranzit, remiteți o solicitare la compania de transport (care este asigurată împotriva deteriorării Produsului dvs.) la locul sosirii, dacă este posibil, înainte de a trece de vamă.

Această garanție vă oferă anumite drepturi; orice drepturi suplimentare variază de la stat la stat sau de la țară la țară în ce privește excluderea sau aplicarea garanțiilor implicite, a daunelor incidentale și pe cale de consecință, repararea și înlocuirea. În consecință, limitările sau excluderile incluse explicit de această garanție pot să nu vi se aplice.

Garantie legala

Această garanție acoperă doar defectele de producție și/sau cele legate de piese, precum fermoarele stricate, cataramele deteriorate, învelișul care se cojește și decolorarea materialului. Această garanție nu acoperă daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare (precum transportarea unor articole neobișnuite), neglijare, accidente, abraziune, expunerea la temperaturi extreme, solvenți, acizi, apă, uzură normală sau deteriorare în timpul transportului (de exemplu, de către companii aeriene). Deși activitățile de întreținere și reparare neacoperite de garanție pot fi efectuate de orice companie, este obligatoriu să utilizați doar Centrul de garanție Eastpak® (Centrul de garanție) pentru reparațiile din cadrul garanției. Întreținerea și reparațiile necorespunzătoare sau incorect efectuate vor anula această garanție.

Nu trimiteți Produsul direct la Eastpak®, deoarece acest lucru va duce la costuri suplimentare. Pentru livrări directe, dvs. veți fi responsabil de toate costurile pentru trimiterea Produsului la un Centru de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la costul de ambalare, livrare și taxele aplicabile. În schimb, utilizați distribuitorii fizici nominalizați sau platformele de comerț electronic online de la care ați cumpărat Produsul pentru a-l returna.

Pentru orice serviciu oferit la un Centru de garanție, va trebui să trimiteți o copie a chitanței originale și documentul de reparare completat (de pe această pagină) împreună cu Produsul respectiv. Centrul de garanție va determina dacă problema este acoperită de garanția Eastpak® sau nu. Orice reparație sau înlocuire acoperită de garanție se va face pe cheltuiala noastră, inclusiv costurile necesare pentru a vă returna Produsul reparat sau înlocuitor. Dacă Produsul trebuie înlocuit, dar nu mai este disponibil, vă vom înlocui Produsul original cu un produs Eastpak® comparabil.

Daunele incidentale și pe cale de consecință nu sunt acoperite de această garanție, la fel ca daunele legate de muncă sau de manevrarea de către alte companii decât Centrele de garanție. În măsura permisă de legea aplicabilă, toate garanțiile implicate sunt excluse. Această garanție este limitată la valoarea Produsului. Specificațiile de producție pot fi modificate fără notificare prealabilă. Rețineți că unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau pe cale de consecință și limitarea duratei unei garanții implicite, așa că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu vi se aplice.

În ce privește valizele cu sisteme de blocare: acestea sunt menite doar să prevină deschiderea accidentală și nu pot preveni furtul Produsului sau al conținutului acestuia, spargerea sau deschiderea de către personalul aeroportului sau al aeronavei ori de către autoritățile guvernamentale. Inspectați Produsul imediat după ce a fost manevrat de altcineva decât dvs. Dacă este deteriorat în tranzit, remiteți o solicitare la compania de transport (care este asigurată împotriva deteriorării Produsului dvs.) la locul sosirii, dacă este posibil, înainte de a trece de vamă.

Această garanție vă oferă anumite drepturi; orice drepturi suplimentare variază de la stat la stat sau de la țară la țară în ce privește excluderea sau aplicarea garanțiilor implicite, a daunelor incidentale și pe cale de consecință, repararea și înlocuirea. În consecință, limitările sau excluderile incluse explicit de această garanție pot să nu vi se aplice.

Garanție globală limitată pentru 30 ani

Această garanție (care începe în anul al treilea (30) și se încheie în anul al treizecilea (30)), indicată pe eticheta exterioară și pe eticheta interioară a Produsului, acoperă doar defectele de producție, cum ar fi cusăturile expuse sau materialul insuficient. Această garanție nu acoperă daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare (precum transportarea unor articole neobișnuite), neglijare, accidente, abraziune, expunerea la temperaturi extreme, solvenți, acizi, apă, uzură normală sau deteriorare în timpul transportului (de exemplu, de către companii aeriene). Deși activitățile de întreținere și reparare neacoperite de garanție pot fi efectuate de orice companie, este obligatoriu să utilizați doar Centrul de garanție Eastpak® (Centrul de garanție) pentru reparațiile din cadrul garanției. Întreținerea și reparațiile necorespunzătoare sau incorect efectuate vor anula această garanție.

Nu trimiteți Produsul direct la Eastpak®, deoarece acest lucru va duce la costuri suplimentare. Pentru livrări directe, dvs. veți fi responsabil de toate costurile pentru trimiterea Produsului la un Centru de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la costul de ambalare, livrare și taxele aplicabile. În schimb, utilizați distribuitorii fizici nominalizați sau platformele de comerț electronic online de la care ați cumpărat Produsul pentru a-l returna.

Pentru orice serviciu oferit la un Centru de garanție, va trebui să trimiteți o copie a chitanței originale și documentul de reparare completat (de pe această pagină) împreună cu Produsul respectiv. Centrul de garanție va determina dacă problema este acoperită de garanția Eastpak® sau nu. Orice reparație sau înlocuire acoperită de garanție se va face pe cheltuiala noastră, inclusiv costurile necesare pentru a vă returna Produsul reparat sau înlocuitor. Dacă Produsul trebuie înlocuit, dar nu mai este disponibil, vă vom înlocui Produsul original cu un produs Eastpak® comparabil.

Daunele incidentale și pe cale de consecință nu sunt acoperite de această garanție, la fel ca daunele legate de muncă sau de manevrarea de către alte companii decât Centrele de garanție. În măsura permisă de legea aplicabilă, toate garanțiile implicate sunt excluse. Această garanție este limitată la valoarea Produsului. Specificațiile de producție pot fi modificate fără notificare prealabilă. Rețineți că unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau pe cale de consecință și limitarea duratei unei garanții implicite, așa că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu vi se aplice.

În ce privește valizele cu sisteme de blocare: acestea sunt menite doar să prevină deschiderea accidentală și nu pot preveni furtul Produsului sau al conținutului acestuia, spargerea sau deschiderea de către personalul aeroportului sau al aeronavei ori de către autoritățile guvernamentale. Inspectați Produsul imediat după ce a fost manevrat de altcineva decât dvs. Dacă este deteriorat în tranzit, remiteți o solicitare la compania de transport (care este asigurată împotriva deteriorării Produsului dvs.) la locul sosirii, dacă este posibil, înainte de a trece de vamă.

Această garanție vă oferă anumite drepturi; orice drepturi suplimentare variază de la stat la stat sau de la țară la țară în ce privește excluderea sau aplicarea garanțiilor implicite, a daunelor incidentale și pe cale de consecință, repararea și înlocuirea. În consecință, limitările sau excluderile incluse explicit de această garanție pot să nu vi se aplice.

RUSSIA

КАКОВ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ?

Если вы совершили покупку на www.eastpak.com и ваше Изделие имеет недостатки, перейдите на страницу “Отследить доставку и возврат” и следуйте указаниям по возврату товара; в противном случае верните Изделие в официальный розничный магазин EASTPAK®, где вы его приобрели. В случае любых исключений, пожалуйста, заполните и отправьте заявку на ремонт (см. в верхней части страницы) вместе с копией вашего чека и дефектным Изделием по адресу, указанному на бланке.

Удостоверьтесь, что вы возвращаете нам дефектный продукт пустым и чистым, поскольку если мы получим грязные сумки, то мы вернем вам их неотремонтированными за ваш счет. Обратите внимание, что с момента получения вашего Изделия до возврата его вам может пройти до 3 недель.

МЫ МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ РЕМОНТ

Даже если повреждение не покрывается (или больше не покрывается) гарантией, вы по-прежнему можете решить выполнить ремонт вашего изделия в нашем высокоспециализированном сервисном центре по разумной цене при условии, что мы располагаем запасными частями, необходимыми для ремонта. Цены на ремонт, который не покрывается гарантией, указаны в верхней части страницы.

Если у вас есть конкретные вопросы или вам нужна дополнительная помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: Eastpakwarranty_general@vfc.com

Всемирная ограниченная гарантия

В компании Eastpak® мы подвергаем всю нашу продукцию тщательным испытаниям, чтобы обеспечить ее соответствие строгим стандартам. Поэтому, если с изделием Eastpak® («Изделие») возникнет проблема, вызванная производственными дефектами в материале или изготовлении, мы по своему усмотрению либо отремонтируем, либо заменим Изделие в соответствии с условиями гарантии и условиями, изложенными здесь. Настоящая гарантия распространяется только на лицо, которое приобрело Изделие, либо на лицо, получившее Изделие в подарок.

Настоящая гарантия покрывает только производственные дефекты и не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием (например, транспортировкой необычных предметов), небрежностью, несчастными случаями, трением, воздействием экстремальных температур, растворителями, кислотами, водой, обычным износом или порчей при транспортировке (например, при авиаперевозке). В то время, как негарантийное обслуживание или ремонт вашего Изделия может выполнять любая компания, необходимо, чтобы любой ремонт по гарантии производился только в нашем центре гарантийного обслуживания Eastpak® («Центр гарантийного обслуживания»). Ненадлежащие или неправильно выполненные техническое обслуживание или ремонт приводят к аннулированию настоящей гарантии.

Не отправляйте, пожалуйста, ваше Изделие непосредственно по адресу компании Eastpak®, поскольку это приведет только к дополнительным расходам. В случае отправки Изделия вы будете нести все расходы по доставке Изделия в любой Центр гарантийного обслуживания, включая, помимо прочего, стоимость упаковки, отправки и применимые налоги. Вместо этого обращайтесь к нашим официальным розничным дистрибьюторам или на онлайн-платформы электронной торговли, где вы приобрели Изделие, чтобы вернуть Изделие.

Для получения любого обслуживания в Центре гарантийного обслуживания вам необходимо будет отправить копию оригинального чека, а также заполненную заявку на ремонт (которую вы найдете на этой странице) вместе с заявленным изделием. Центр гарантийного обслуживания определит, покрывается ли данная проблема нашей гарантией Eastpak® или нет. Любой ремонт или замена, покрываемые нашей гарантией, будут выполнены за наш счет, включая любые расходы, необходимые для возврата отремонтированного или замененного Изделия вам. Если Изделие нуждается в замене, но его больше нет в наличии, мы заменим ваше оригинальное Изделие на сопоставимое Изделие Eastpak®.

Случайные и косвенные убытки не покрываются настоящей гарантией, как и расходы на рабочую силу или убытки, связанные с работой, выполненной кем-либо, кроме Центра гарантийного обслуживания. В той мере, в какой это допускается применимым законодательством, любые подразумеваемые гарантии исключены. Настоящая гарантия ограничивается стоимостью Изделия. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Обратите внимание, что в некоторых странах не допускается исключение или ограничение случайного или косвенного ущерба, поэтому указанное ограничение или исключение могут не применяться в вашем случае.

В том, что касается наших дорожных сумок с замками: замки предназначены только для предотвращения случайного открытия и не обязательно смогут предотвратить кражу Изделия или его содержимого, поломку или вскрытие персоналом авиакомпании или аэропорта или государственными органами. Осмотрите ваше Изделие сразу же после того, как оно побывало в руках у кого-либо, кроме вас. Если Изделие было повреждено при транспортировке, то подайте заявку в транспортную компанию (которая застрахована от повреждения вашего Изделия) в месте прибытия, если возможно, до прохождения таможни.

Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные законные права; любые дополнительные права будут варьироваться в зависимости от страны в отношении исключения или применения подразумеваемых гарантий, покрытия случайных и косвенных убытков, ремонта и замены. Следовательно, ограничения или исключения, указанные в настоящей гарантии, могут быть неприменимы в вашем случае.

Юридическая гарантия

Данная гарантия такие как неисправная застежка-молния, поврежденные пряжки, отслаивание покрытия и обесцвечивание ткани. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием (например, транспортировкой необычных предметов), небрежностью, несчастными случаями, трением, воздействием экстремальных температур, растворителями, кислотами, водой, обычным износом или порчей при транспортировке (например, при авиаперевозке). В то время, как негарантийное обслуживание или ремонт вашего Изделия может выполнять любая компания, необходимо, чтобы ремонт по гарантии производился только в нашем центре гарантийного обслуживания Eastpak® («Центр гарантийного обслуживания»). Ненадлежащие или неправильно выполненные техническое обслуживание или ремонт приводят к аннулированию настоящей гарантии.

Не отправляйте, пожалуйста, ваше Изделие непосредственно по адресу компании Eastpak®, поскольку это приведет только к дополнительным расходам. В случае отправки Изделия вы будете нести все расходы по доставке Изделия в любой Центр гарантийного обслуживания, включая, помимо прочего, стоимость упаковки, отправки и применимые налоги. Вместо этого обращайтесь к нашим официальным розничным дистрибьюторам или на онлайн-платформы электронной торговли, где вы приобрели Изделие, чтобы вернуть Изделие.

Для получения любого обслуживания в Центре гарантийного обслуживания вам необходимо будет отправить копию оригинального чека, а также заполненную заявку на ремонт (которую вы найдете на этой странице) вместе с заявленным изделием. Центр гарантийного обслуживания определит, покрывается ли данная проблема нашей гарантией Eastpak® или нет. Любой ремонт или замена, покрываемые нашей гарантией, будут выполнены за наш счет, включая любые расходы, необходимые для возврата отремонтированного или замененного Изделия вам. Если Изделие нуждается в замене, но его больше нет в наличии, мы заменим ваше оригинальное Изделие на сопоставимое Изделие Eastpak®.

Случайные и косвенные убытки не покрываются настоящей гарантией, как и расходы на рабочую силу или убытки, связанные с работой, выполненной кем-либо, кроме Центра гарантийного обслуживания. В той мере, в какой это допускается применимым законодательством, любые подразумеваемые гарантии исключены. Настоящая гарантия ограничивается стоимостью Изделия. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Обратите внимание, что в некоторых странах не допускается исключение или ограничение случайного или косвенного ущерба, а также ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанное ограничение или исключение могут не применяться в вашем случае.

В том, что касается наших дорожных сумок с замками: замки предназначены только для предотвращения случайного открытия и не обязательно смогут предотвратить кражу Изделия или его содержимого, поломку или вскрытие персоналом авиакомпании или аэропорта или государственными органами. Осмотрите ваше Изделие сразу же после того, как оно побывало в руках у кого-либо, кроме вас. Если Изделие было повреждено при транспортировке, то подайте заявку в транспортную компанию (которая застрахована от повреждения вашего Изделия) в месте прибытия, если возможно, до прохождения таможни.

Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные законные права; любые дополнительные права будут варьироваться в зависимости от страны в отношении исключения или применения подразумеваемых гарантий, покрытия случайных и косвенных убытков, ремонта и замены. Следовательно, ограничения или исключения, указанные в настоящей гарантии, могут быть неприменимы в вашем случае.

Всемирная ограниченная гарантия на 30 лет

Настоящая гарантия, действующая с третьего (3) до тридцатого (30) года, как указано на ярлыке и на внутренней этикетке Изделия, покрывает только производственные дефекты, такие как расхождение швов или слишком коротко отрезанная ткань. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием (например, транспортировкой необычных предметов), небрежностью, несчастными случаями, трением, воздействием экстремальных температур, растворителями, кислотами, водой, обычным износом или порчей при транспортировке (например, при авиаперевозке). В то время, как негарантийное обслуживание или ремонт вашего Изделия может выполнять любая компания, необходимо, чтобы ремонт по гарантии производился только в нашем центре гарантийного обслуживания Eastpak® («Центр гарантийного обслуживания»). Ненадлежащие или неправильно выполненные техническое обслуживание или ремонт приводят к аннулированию настоящей гарантии.

Не отправляйте, пожалуйста, ваше Изделие непосредственно по адресу компании Eastpak®, поскольку это приведет только к дополнительным расходам. В случае отправки Изделия вы будете нести все расходы по доставке Изделия в любой Центр гарантийного обслуживания, включая, помимо прочего, стоимость упаковки, отправки и применимые налоги. Вместо этого обращайтесь к нашим официальным розничным дистрибьюторам или на онлайн-платформы электронной торговли, где вы приобрели Изделие, чтобы вернуть Изделие.

Для получения любого обслуживания в Центре гарантийного обслуживания вам необходимо будет отправить копию оригинального чека, а также заполненную заявку на ремонт (которую вы найдете на этой странице) вместе с заявленным изделием. Центр гарантийного обслуживания определит, покрывается ли данная проблема нашей гарантией Eastpak® или нет. Любой ремонт или замена, покрываемые нашей гарантией, будут выполнены за наш счет, включая любые расходы, необходимые для возврата отремонтированного или замененного Изделия вам. Если Изделие нуждается в замене, но его больше нет в наличии, мы заменим ваше оригинальное Изделие на сопоставимое Изделие Eastpak®.

Случайные и косвенные убытки не покрываются настоящей гарантией, как и расходы на рабочую силу или убытки, связанные с работой, выполненной кем-либо, кроме Центра гарантийного обслуживания. В той мере, в какой это допускается применимым законодательством, любые подразумеваемые гарантии исключены. Настоящая гарантия ограничивается стоимостью Изделия. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Обратите внимание, что в некоторых странах не допускается исключение или ограничение случайного или косвенного ущерба, а также ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанное ограничение или исключение могут не применяться в вашем случае.

В том, что касается наших дорожных сумок с замками: замки предназначены только для предотвращения случайного открытия и не обязательно смогут предотвратить кражу Изделия или его содержимого, поломку или вскрытие персоналом авиакомпании или аэропорта или государственными органами. Осмотрите ваше Изделие сразу же после того, как оно побывало в руках у кого-либо, кроме вас. Если Изделие было повреждено при транспортировке, то подайте заявку в транспортную компанию (которая застрахована от повреждения вашего Изделия) в месте прибытия, если возможно, до прохождения таможни.

Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные законные права, любые дополнительные права будут варьироваться в зависимости от страны в отношении исключения или применения подразумеваемых гарантий, покрытия случайных и косвенных убытков, ремонта и замены. Следовательно, ограничения или исключения, указанные в настоящей гарантии, могут быть неприменимы в вашем случае.

SAUDI ARABIA

كيف يتم الأمر برمته؟

إذا قمت بالشراء من الموقع "www.eastpak.com" وكان المنتج الخاص بك معيبًا، اذهب إلى صفحة (تتبع التسليم الخاص بي والمرتجعات) "Track my delivery and returns واتبع التعليمات لإرجاع منتجك؛ أو بدلًا من ذلك، يُرجع إعادة المنتج إلى تاجر التجزئة المعتمد من إيست باك "®EASTPAK" الذي قمت بشرائه منه. أو لأي استثناءات، يُرجى ملء نموذج التصليح (انظر أعلى الصفحة) وإرساله مع نسخة من دليل إثبات الشراء والمنتج المعيب الخاص بك إلى العنوان الوارد في النموذج.

 تأكد من إرجاع المنتج المعيب الخاص بك إلينا فارغًا ونظيفًا، حيث أننا سنُعيد أي حقائب غير نظيفة دون تصليحها على نفقتك. يُرجى ملاحظة أن إعادة المنتج الخاص بك إليك قد تستغرق ما يصل إلى 3 أسابيع من تاريخ استلامنا له.

لا زال بوسعنا تصليحه.

إذا كان الضرر غير مغطى بالضمان (أم لم يعد كذلك)، لا يزال بإمكانك اختيار إتمام تصليح المنتج الخاص بك بواسطة خدمة التصليح عالية الجودة لدينا بسعر معقول شريطة أننا ما زلنا نخزن قطع الغيار اللازمة للتصليح.

ستجد قائمة أسعار التصليحات التي لا يغطيها الضمان في أعلى هذه الصفحة.

إذا كان لديك أسئلة محددة أو تحتاج مساعدة إضافية، يُمكنك الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني:

hamayun@jumairah.com.sa

ضمان عالمي محدود من إيست باك "Eastpak®"

في إيست باك "®Eastpak"، نختبر جميع منتجاتنا بدقة للتأكد من أنها تلبي المعايير الصارمة. لذا، إذا حدثت مشكلة مع منتج إيست باك "®Eastpak" ("المنتج")، وكانت ناتجة عن عيوب تصنيع خاصة بالمادة أو بالمصنعية، سنقوم، وفقًا لتقديرنا، إما بتصليح المنتج أو استبداله وفقًا لأحكام وشروط الضمان المذكورة هنا. لا ينطبق هذا الضمان إلا على الشخص الذي قام بشراء المنتج أو الذي تلقى المنتج كهدية.

يغطي هذا الضمان عيوب التصنيع فقط، ولا يغطي أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو التضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا. ترد فترة الضمان الصحيحة لكل منتج (عامين أو 30 عامًا) دائمًا على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي الخاص بك فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

ضمان عالمي محدود لمدة عامين

كما هو مُبين على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج، لا يغطي هذا الضمان إلا عيوب التصنيع والمكونات أو أيهما مثل السحاب "الزمام المنزلق" المعيب والأبازيم التالفة وتقشير الطبقة الخارجية وتغيُّر لون القماش. لا يغطي هذا الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو الضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

 

ضمان عالمي محدود لمدة 30 عامًا

كما هو مُبين على البطاقة المُعلَّقة ورقعة العناية الداخلية للمنتج، لا يغطي هذا الضمان (الساري من السنة الثالثة (3) إلى الثلاثين (30))، سوى عيوب التصنيع مثل خياطات مفتوحة أو قماش مقصوص قصيرًا للغاية. لا يغطي هذا الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام (مثل نقل أغراض غير عادية)، أو الإهمال، أو الحوادث، أو الكشط، أو التعرض لدرجات حرارة قصوى أو للمذيبات أو للأحماض أو للمياه، أو البلي والتلف العادي، أو الضرر عند النقل (عبر خطوط الطيران على سبيل المثال). في حين أنه يُمكن لأي شركة أن تُجرى صيانة أو تصليحات خارج الضمان للمنتج الخاص بك، إلا أننا نطلب أن تستعين بمركز ضمان إيست باك "®Eastpak" ("مركز الضمان) لأي تصليحات مشمولة بالضمان. في حالة إجراء صيانة أو تصليحات بشكل غير سليمة أو غير صحيحة، يُعد هذا الضمان لاغيًا.

يُرجى عدم إرسال المنتج الخاص بك مباشرة إلى إيست باك "®Eastpak"، حيث لن ينتج عن ذلك سوى تكاليف إضافية. بالنسبة للشحنات المباشرة، ستتحمل جميع تكاليف وصول المنتج إلى أي مركز ضمان من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة التعبئة والتغليف، والشحن، والضرائب المُطبَّقة. بدلًا من ذلك، استعن بتجار التجزئة المعتمدين التقليديين أو منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت الخاصة بنا، حيثما اشتريت المنتج، لإعادته.

 للحصول على أي خدمة لدى مركز الضمان، ستحتاج إلى إرسال نسخة من إيصال الشراء الأصلي فضلًا عن وثيقة التصليح المكتملة (الموجودة في هذه الصفحة) مرفقين مع المنتج المعني الخاص بك. سيُحدد مركز الضمان ما إذا كانت المشكلة مشمولة بضمان إيست باك "®Eastpak" الخاص بنا أم لا. سنتحمل مصاريف أي تصليح أو استبدال يغطيه الضمان المُقدم من قِبلنا بما في ذلك أي تكاليف مطلوبة لإعادة المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله إليك. إذا كان المنتج في حاجة إلى استبدال، ولكنه لم يعد متوفرًا، سنُبدِّل المنتج الأصلي الخاص بك بمنتج إيست باك "®Eastpak" مماثل.

لا يغطي هذا الضمان الأضرار العرضية والتبعية، ولا الأعباء العمالية، ولا الأضرار التي تعزى إلى العمل الذي يؤديه أي شخص عدا مركز الضمان. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم بالتالي استثناء أي ضمانات ضمنية. يقتصر هذا الضمان على قيمة المنتج. مواصفات التصنيع عرضة للتغيير دون إشعار. يُرجى ملاحظة أن بعض الدول لا تتيح استثناء أو حصر الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك القيد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

فيما يتعلق بحقائبنا المزودة بأقفال، يتمثل الغرض من الأقفال فقط في تجنُّب الفتح العرضي، ولا يُمكنها أن تمنع بالضرورة سرقة المنتج أو محتوياته، أو الكسر أو الفتح بواسطة خط الطيران أو موظفي المطار أو السلطات الحكومية. افحص المنتج الخاص بك فورًا بعد مناولته من قِبل أي شخص غيرك. إذا تضرر المنتج أثناء النقل، قم بتقديم مطالبة إلى شركة النقل (المؤمنة ضد إتلاف المنتج الخاص بك) في مكان الوصول، إذا كان ذلك مُمكنًا، قبل التخليص الجمركي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونيةً مُحددةً، وأي حقوق إضافية قد تتمتع بها ستختلف من دولة إلى أُخرى أو من بلد إلى آخر فيما يتعلق باستثناء أو تطبيق الضمانات الضمنية والأضرار العرضية والتبعية والتصليح والاستبدال. بالتالي، قد لا تكون القيود أو الاستثناءات الواردة تحديدًا في هذا الضمان قابلة للتطبيق عليك.

 

كيف أعرف ما الذي يغطيه الضمان؟

إذا لم تكن متأكدًا من معرفتك للضمان الذي يناسب منتج إيست باك "®EASTPAK" الخاص بك، يُرجى التحقق من رقعة العناية الموجودة داخل حقيبتك، والتي ستحدد بوضوح فترة الضمان ذات الصلة.

في الجزء العلوي من هذه الصفحة، ستجد ملف "pdf" مزود بصور تُظهر العيوب المشمولة وغير المشمولة بالضمان.


 

SINGAPORE

HOW DOES IT ALL WORK?

If you made your purchase on www.eastpak.com and your Product is faulty, go to the Track my delivery and returns page and follow the instructions to return your product; otherwise, please return the Product to the nominated EASTPAK® retailer where you bought it from. Or for any exceptions, please fill in and send the repair form (see top of page) together with a copy of your proof of purchase and the faulty Product to the address given on the form.

Make sure you return your faulty Product to us empty and clean as we will return any dirty bags we receive unrepaired at your expense. Please note that it can take up to 3 weeks from when we receive your Product to send it back to you.

WE’LL STILL FIX IT

Even if the damage is not (or no longer) covered by the warranty, you can still choose to have your Product repaired by our high-quality repair service at a reasonable price, providing we still stock the spare parts needed for the repair.

You will find a price list for repairs not covered by our warranty at the top of this page.

Limited Global Warranty

At Eastpak®, we rigorously test all our products to ensure that they meet stringent standards. Therefore, if a problem occurs with an Eastpak® product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material or workmanship, we will, in our discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated here. This warranty applies only to the person who has purchased the Product or to the person who has received the Product as a gift.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for any warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of your original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Legal Warranty

This warranty covers only manufacturing and/or component defects, such as a faulty zipper, damaged buckles, coating peeling off and discoloration of the fabric. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Limited 30 Year Global Warranty

This warranty (covering from year three (3) to thirty (30), as indicated on the hangtag and the inside care label of the Product, covers only manufacturing defects, such as open seams or fabric that is cut too short. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak®, as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights, any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

SLOVAKIA

AKO CELÝ PROCES FUNGUJE?

Ak ste kúpili výrobok na lokalite www.eastpak.com a je chybný, navštívte stránku Sledovať moje doručenie a vrátenia a postupujte podľa pokynov na vrátenie výrobku. V opačnom prípade zašlite výrobok stanovenému predajcovi značky EASTPAK®, u ktorého ste si ho kúpili. Alebo v prípade akýchkoľvek výnimiek vyplňte a odošlite formulár opráv (pozrite si hornú časť stránky) spolu s kópiou vášho dokladu o kúpe a chybným výrobkom na adresu uvedenú vo formulári.

Uistite sa, že nám chybný výrobok vraciate prázdny a čistý, pretože doručené znečistené batohy vrátime neopravené na vaše náklady. Upozorňujeme, že spätné odoslanie môže trvať 3 týždne od dňa, keď nám bol výrobok doručený.

STÁLE HO OPRAVÍME

Aj v prípade, že sa na poškodenie nevzťahuje (alebo už nevzťahuje) záruka, si stále môžete vybrať možnosť, že vám výrobok opraví náš vysoko kvalitný servis opráv za primeranú cenu, ak ešte máme na sklade náhradné diely potrebné na opravu. Cenník opráv, na ktoré sa nevzťahuje naša záruka, nájdete v hornej časti tejto stránky.

Ak máte konkrétne otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@eastpakbags.sk

Celosvetová obmedzená záruka

V spoločnosti Eastpak® dôsledne testujeme všetky naše výrobky, aby sme zaistili ich súlad s prísnymi normami. A preto, ak vyskytne problém s výrobkom spoločnosti Eastpak® (ďalej len „výrobok“), ktorý spôsobili chyby vo výrobe materiálu alebo pri vyhotovení, výrobok podľa vlastného uváženia opravíme alebo vymeníme v súlade s podmienkami záruky uvedenými v tomto dokumente. Táto záruka sa vzťahuje len na osobu, ktorá si výrobok kúpila, prípadne na osobu, ktorá výrobok dostala ako dar.

Táto záruka sa vzťahuje iba na chyby výroby a nevzťahuje sa na žiadne poškodenie spôsobené nesprávnym používaním (ako je preprava nezvyčajných predmetov), zanedbaním, nehodami, opotrebovaním, vystavením extrémnym teplotám, rozpúšťadlám, kyselinám, vode, bežným opotrebovaním alebo škodou pri preprave (napríklad leteckými spoločnosťami). Údržbu či opravy mimo záruky na vašom výrobku môže vykonávať ktorákoľvek spoločnosť, v prípade záručných opráv však vyžadujeme, aby ste využívali iba naše Záručné centrum spoločnosti Eastpak® („záručné centrum“). Nevhodná alebo nesprávna údržba alebo opravy spôsobia, že táto záruka bude neplatná.

Svoj výrobok neposielajte priamo spoločnosti Eastpak®, pretože to povedie iba k vzniku ďalších nákladov. V prípade priamych zásielok budete niesť zodpovednosť za všetky náklady potrebné na prepravu výrobku do niektorého zo záručných centier vrátane, okrem iného, nákladov na zabalenie, odoslanie a príslušných daní. Na vrátenie výrobku využite namiesto toho našich určených fyzických predajcov alebo online platformy elektronického obchodu, kde ste si výrobok kúpili.

V prípade akejkoľvek služby v záručnom centre budete musieť odoslať kópiu originálneho dokladu o kúpe, ako aj vyplnený dokument o oprave (ktorý nájdete na tejto stránke) spolu s výrobkom, ktorý reklamujete. Záručné centrum určí, či sa na problém vzťahuje záruka spoločnosti Eastpak® alebo nie. Každú opravu alebo výmenu, na ktoré sa naša záruka vzťahuje, vrátane prípadných nákladov požadovaných na spätné doručenie opraveného alebo vymeneného výrobku k vám uhradí naša spoločnosť. Ak je potrebné výrobok vymeniť, no už nie je k dispozícii, nahradíme váš pôvodný výrobok porovnateľným výrobkom spoločnosti Eastpak®.

Na náhodné a následné škody sa táto záruka nevzťahuje. To isté platí o poplatkoch za prácu či škody pripísateľné práci, ktorú vykonali iné subjekty než záručné centrum. V rozsahu, v akom to povoľujú príslušné zákony, sú preto vylúčené akékoľvek predpokladané záruky. Táto záruka je obmedzená na hodnotu výrobku. Parametre výroby sa môžu zmeniť bez udania dôvodu. Upozorňujeme, že niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, prípadne následných škôd, preto sa vyššie uvedené obmedzenie alebo výnimka nemusia vzťahovať na vás.

V súvislosti s našimi batožinovými výrobkami so zámkami: zámky sú určené iba na zamedzenie náhodnému otvoreniu a nedokážu nevyhnutne zabrániť krádeži výrobku alebo jeho obsahu, rozbitiu alebo otvoreniu personálom leteckej spoločnosti alebo letiska alebo štátnymi orgánmi. Ak s výrobkom manipuloval niekto iný než vy, ihneď ho skontrolujte. Ak bol poškodený počas prepravy, odošlite reklamáciu pred opustením colnej oblasti prepravnej spoločnosti (ktorá je poistená proti poškodeniu vášho výrobku) v mieste príjazdu, ak je to možné.

Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva. Všetky ďalšie práva, ktoré môžete mať, sa líšia v závislosti od štátu alebo krajiny s ohľadom na vylúčenie alebo uplatnenie predpokladaných záruk, náhodných a následných škôd, opravy a výmeny. V dôsledku toho platí, že obmedzenia alebo vylúčenia výslovne uvedené v tejto záruke sa nemusia vzťahovať na vás.

Zákonná záruka

Výrobku sa táto záruka vzťahuje iba na chyby výroby a/alebo súčastí, ako je napríklad chybný zips, poškodené pracky, odlupovanie povrchovej vrstvy a zmena sfarbenia látky. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie spôsobené nesprávnym používaním (ako je preprava nezvyčajných predmetov), zanedbaním, nehodami, opotrebovaním, vystavením extrémnym teplotám, rozpúšťadlám, kyselinám, vode, bežným opotrebovaním alebo škodou pri preprave (napríklad leteckými spoločnosťami). Údržbu či opravy mimo záruky na vašom výrobku môže vykonávať ktorákoľvek spoločnosť, v prípade záručných opráv však vyžadujeme, aby ste využívali iba naše Záručné centrum spoločnosti Eastpak® („záručné centrum“). Nevhodná alebo nesprávna údržba alebo opravy spôsobia, že táto záruka bude neplatná.

Svoj výrobok neposielajte priamo spoločnosti Eastpak®, pretože to povedie iba k vzniku ďalších nákladov. V prípade priamych zásielok budete niesť zodpovednosť za všetky náklady potrebné na prepravu výrobku do niektorého zo záručných centier vrátane, okrem iného, nákladov na zabalenie, odoslanie a príslušných daní. Na vrátenie výrobku využite namiesto toho našich určených fyzických predajcov alebo online platformy elektronického obchodu, kde ste si výrobok kúpili.

V prípade akejkoľvek služby v záručnom centre budete musieť odoslať kópiu originálneho dokladu o kúpe, ako aj vyplnený dokument o oprave (ktorý nájdete na tejto stránke) spolu s výrobkom, ktorý reklamujete. Záručné centrum určí, či sa na problém vzťahuje záruka spoločnosti Eastpak® alebo nie. Každú opravu alebo výmenu, na ktoré sa naša záruka vzťahuje, vrátane prípadných nákladov požadovaných na spätné doručenie opraveného alebo vymeneného výrobku k vám uhradí naša spoločnosť. Ak je potrebné výrobok vymeniť, no už nie je k dispozícii, nahradíme váš pôvodný výrobok porovnateľným výrobkom spoločnosti Eastpak®.

Na náhodné a následné škody sa táto záruka nevzťahuje. To isté platí o poplatkoch za prácu či škody pripísateľné práci, ktorú vykonali iné subjekty než záručné centrum. V rozsahu, v akom to povoľujú príslušné zákony, sú preto vylúčené akékoľvek predpokladané záruky. Táto záruka je obmedzená na hodnotu výrobku. Parametre výroby sa môžu zmeniť bez udania dôvodu. Upozorňujeme, že niektoré štáty neumožňujú vylúčenie ani obmedzenie náhodných alebo následných škôd ani obmedzenia týkajúce sa dĺžky trvania predpokladanej záruky, preto sa vyššie uvedené obmedzenie alebo výnimka nemusia vzťahovať na vás.

V súvislosti s našimi batožinovými výrobkami so zámkami: zámky sú určené iba na zamedzenie náhodnému otvoreniu a nedokážu nevyhnutne zabrániť krádeži výrobku alebo jeho obsahu, rozbitiu alebo otvoreniu personálom leteckej spoločnosti alebo letiska alebo štátnymi orgánmi. Ak s výrobkom manipuloval niekto iný než vy, ihneď ho skontrolujte. Ak bol poškodený počas prepravy, odošlite reklamáciu pred opustením colnej oblasti prepravnej spoločnosti (ktorá je poistená proti poškodeniu vášho výrobku) v mieste príjazdu, ak je to možné.

Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva. Všetky ďalšie práva, ktoré môžete mať, sa líšia v závislosti od štátu alebo krajiny s ohľadom na vylúčenie alebo uplatnenie predpokladaných záruk, náhodných a následných škôd, opravy a výmeny. V dôsledku toho platí, že obmedzenia alebo vylúčenia výslovne uvedené v tejto záruke sa nemusia vzťahovať na vás.

30-ročná celosvetová obmedzená záruka

Táto záruka (platná od tretieho (3.) do tridsiateho (30.) roka podľa štítka a vnútorného štítka s informáciami o starostlivosti na výrobku sa vzťahuje iba na chyby výroby, ako sú otvorené švy alebo látka, ktorá je príliš krátka. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie spôsobené nesprávnym používaním (ako je preprava nezvyčajných predmetov), zanedbaním, nehodami, opotrebovaním, vystavením extrémnym teplotám, rozpúšťadlám, kyselinám, vode, bežným opotrebovaním alebo škodou pri preprave (napríklad leteckými spoločnosťami). Údržbu či opravy mimo záruky na vašom výrobku môže vykonávať ktorákoľvek spoločnosť, v prípade záručných opráv však vyžadujeme, aby ste využívali iba naše Záručné centrum spoločnosti Eastpak® („záručné centrum“). Nevhodná alebo nesprávna údržba alebo opravy spôsobia, že táto záruka bude neplatná.

Svoj výrobok neposielajte priamo spoločnosti Eastpak®, pretože to povedie iba k vzniku ďalších nákladov. V prípade priamych zásielok budete niesť zodpovednosť za všetky náklady potrebné na prepravu výrobku do niektorého zo záručných centier vrátane, okrem iného, nákladov na zabalenie, odoslanie a príslušných daní. Na vrátenie výrobku využite namiesto toho našich určených fyzických predajcov alebo online platformy elektronického obchodu, kde ste si výrobok kúpili.

V prípade akejkoľvek služby v záručnom centre budete musieť odoslať kópiu originálneho dokladu o kúpe, ako aj vyplnený dokument o oprave (ktorý nájdete na tejto stránke) spolu s výrobkom, ktorý reklamujete. Záručné centrum určí, či sa na problém vzťahuje záruka spoločnosti Eastpak® alebo nie. Každú opravu alebo výmenu, na ktoré sa naša záruka vzťahuje, vrátane prípadných nákladov požadovaných na spätné doručenie opraveného alebo vymeneného výrobku k vám uhradí naša spoločnosť. Ak je potrebné výrobok vymeniť, no už nie je k dispozícii, nahradíme váš pôvodný výrobok porovnateľným výrobkom spoločnosti Eastpak®.

Na náhodné a následné škody sa táto záruka nevzťahuje. To isté platí o poplatkoch za prácu či škody pripísateľné práci, ktorú vykonali iné subjekty než záručné centrum. V rozsahu, v akom to povoľujú príslušné zákony, sú preto vylúčené akékoľvek predpokladané záruky. Táto záruka je obmedzená na hodnotu výrobku. Parametre výroby sa môžu zmeniť bez udania dôvodu. Upozorňujeme, že niektoré štáty neumožňujú vylúčenie ani obmedzenie náhodných alebo následných škôd ani obmedzenia týkajúce sa dĺžky trvania predpokladanej záruky, preto sa vyššie uvedené obmedzenie alebo výnimka nemusia vzťahovať na vás.

V súvislosti s našimi batožinovými výrobkami so zámkami: zámky sú určené iba na zamedzenie náhodnému otvoreniu a nedokážu nevyhnutne zabrániť krádeži výrobku alebo jeho obsahu, rozbitiu alebo otvoreniu personálom leteckej spoločnosti alebo letiska alebo štátnymi orgánmi. Ak s výrobkom manipuloval niekto iný než vy, ihneď ho skontrolujte. Ak bol poškodený počas prepravy, odošlite reklamáciu pred opustením colnej oblasti prepravnej spoločnosti (ktorá je poistená proti poškodeniu vášho výrobku) v mieste príjazdu, ak je to možné.

Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva. Všetky ďalšie práva, ktoré môžete mať, sa líšia v závislosti od štátu alebo krajiny s ohľadom na vylúčenie alebo uplatnenie predpokladaných záruk, náhodných a následných škôd a opravy a výmeny. V dôsledku toho platí, že obmedzenia alebo vylúčenia výslovne uvedené v tejto záruke sa nemusia vzťahovať na vás.

SLOVENIA

KAKŠEN JE POSTOPEK?

Če ste izdelek kupili na www.eastpak.com in je z napako, pojdite na stran Moji dostavljeni izdelki in vračila in sledite navodilom za vračilo vašega izdelka; izdelek lahko vrnete tudi trgovcu z izdelki EASTPAK® , pri katerem ste svoj izdelek kupili. Prosimo vas, da v vsakem primeru izpolnite in priložite obrazec za popravila (glej stran zgoraj) skupaj s kopijo dokazila o nakupu izdelku z napako in pošljete na naslov, ki je na obrazcu.

Prosimo vas, da nam vrnete prazen in čist izdelek z napako, saj umazanega izdelka ne bomo popravili, vrnili pa vam ga bomo na vaše stroške. Opozarjamo vas, da lahko traja tudi do 3 tedne, da mi izdelek prejmemo in vam ga nato pošljemo.

VSE LAHKO POPRAVIMO

Čeprav škode ne (ali ne več) krije veljavna garancija, se lahko odločite za popravilo svojega izdelka v našem visokokakovostnem servisu za razumno ceno, če imamo še na zalogi nadomestne dele za popravilo.Cenik za popravila, ki niso všteta v garancijo, je na tej strani zgoraj.

Za dodatna vprašanja ali pomoč nas kontaktirajte na naslednji elektronski naslov: katja.pokerznik@acron-trgovina.si

Omejena globalna garancija Eastpak®

V našem podjetju Eastpak® natančno preverimo vse izdelke, da zagotovo ustrezajo strogim standardom. Če se na izdelku znamke Eastpak® (v nadaljevanju: izdelek) pojavi težava, ki je nastala zaradi napake v proizvodnji materiala ali zaradi napake v izdelavi, bomo po lastni presoji izdelek popravili ali ga zamenjali z novim v skladu z garancijskimi pogoji, ki so opisani v nadaljevanju. Garancija velja samo za osebo, ki je izdelek kupila ali za osebo, ki je izdelek prejela kot darilo.  

Garancija krije samo napake v proizvodnji in ne krije poškodb, ki bi nastale zaradi napačne uporabe  (kot je na primer prenašanje neobičajnih predmetov), zanemarjanja, nezgod, prask, izpostavljenosti ekstremnim temperaturam, razredčilom, kislinam, zaradi običajne obrabe ali transporta (na primer v letalu). Vzdrževalna dela ali popravila vašega izdelka brez garancijskega jamstva lahko izvaja katerokoli podjetje, popravila v okviru garancijskega jamstva pa sme izvajati samo garancijski center Eastpak® (v nadaljevanju: garancijski center). Posledica neustreznih ali nepravilnih posegov ali popravil je prenehanje veljavnosti garancije. Ustrezno garancijsko jamstvo vsakega izdelka (2 leti ali 30 let) je vedno navedeno na izvesku in na notranji etiketi izdelka.

Prosimo vas, da izdelka ne pošiljate neposredno podjetju Eastpak®, ker bodo pri tem samo nastali dodatni stroški. V primeru takšnih pošiljk boste odgovorni za vse stroške, ki bodo nastali, da boste izdelek poslali garancijskemu centru, vključno, vendar ne omejeno na stroške embalaže, pošiljanja in pristojbin. Izdelek vrnite fizičnemu trgovcu ali spletni trgovini ali platformi z našega seznama, kjer ste ga kupili.

Za vse storitve v garancijskem centru boste morali izdelku, za katerega uveljavljate garancijo, priložiti tudi kopijo originalnega računa, ki ste ga prejeli ob nakupu, ter izpolnjen dokument o popravilu (ki ga najdete na tej strani). Garancijski center bo odločil, ali napaka sodi v garancijsko jamstvo Eastpak® ali ne. Vsa popravila ali menjave, ki jih krije garancijsko jamstvo, bomo izvedli na naše stroške, vključno s stroški vračila popravljenega ali zamenjanega izdelka kupcu. Če bi vam morali izdelek zamenjati z novim, pa to ni mogoče, ker novega izdelka ni več na voljo, vam bomo vaš originalni izdelek nadomestili s primerljivim izdelkom Eastpak® .

To garancijsko jamstvo pa ne krije škode zaradi nesreč ali posledične škode, ravno tako ne krije stroškov dela ali škode za popravila, ki bi jih opravili drugje kot v garancijskem centru. Garancija velja v okviru zakonsko določenega jamstva, vsaka drugačna garancija je izključena. Garancija je omejena na vrednost izdelka. Brez predhodnega obveščanja si pridržujemo pravico do sprememb v proizvodnji.  Upoštevajte, da v nekaterih državah izključitev garancije za nesreče in posledično škodo ni dovoljena, zato zgoraj omenjena izključitev za vas morda ne velja.

Naše potovalke in kovčki s ključavnico: ključavnice so namenjene preprečevanju neželenega odpiranja potovalke in ne preprečevanju kraje izdelka ali njegove vsebine, osebje na letališču ali organi oblasti potovalko kljub ključavnici lahko odprejo. Če je vaš izdelek imela druga oseba, ga takoj po prejemu dobro preglejte. Če se je izdelek poškodoval med prevozom, zahtevajte odškodnino pri prevozniku (ki je zavarovan za primer poškodb vaše prtljage) ob prihodu, če je le mogoče še pred carinjenjem blaga.

S to garancijo so vam zagotovljene določene pravne pravice; vaše dodatne pravice pa se lahko razlikujejo od države do države ob upoštevanju izključitve ali veljavnosti implicitnega jamstva, jamstva v primeru nesreč in posledične škode ter popravilo in menjava. Zato morda omejitve in izključitve iz te garancije za vas ne veljajo.

Omejena 2-letna globalna garancija

Garancija, ki je navedena na izvesku in na etiketi v izdelku, krije samo napake v proizvodnji in/ali napake komponent, kot je na primer napaka na zadrgi, zaponki, luščenje zunanje plasti, obarvanje materiala. Garancija ne krije škode, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe (kot je na primer prenašanje neobičajnih stvari), zanemarjanja, nezgode, prask, izpostavljenosti ekstremnim temperaturam, razredčilom, kislinam, vodi, zaradi običajne obrabe ali transporta (na primer v letalu).  Vzdrževalna dela ali popravila vašega izdelka brez garancijskega jamstva lahko izvaja katerokoli podjetje, popravila v okviru garancijskega jamstva pa sme izvajati samo garancijski center Eastpak® (v nadaljevanju: garancijski center). Posledica neustreznih ali nepravilnih posegov ali popravil je prenehanje veljavnosti garancije.

Prosimo vas, da izdelka ne pošiljate neposredno podjetju Eastpak®, ker bodo pri tem samo nastali dodatni stroški. V primeru takšnih pošiljk boste odgovorni za vse stroške, ki bodo nastali, da boste izdelek poslali garancijskemu centru, vključno, vendar ne omejeno na, stroške embalaže, pošiljanja in pristojbin. Izdelek vrnite fizičnemu trgovcu ali spletni trgovini ali platformi z našega seznama, kjer ste ga kupili.

Za vse storitve v garancijskem centru boste morali izdelku, za katerega uveljavljate garancijo, priložiti tudi kopijo originalnega računa, ki ste ga prejeli ob nakupu, ter izpolnjen dokument o popravilu (ki ga najdete na tej strani). Garancijski center bo odločil, ali napaka sodi v garancijsko jamstvo Eastpak® ali ne. Vsa popravila ali menjave, ki jih krije garancijsko jamstvo, bomo izvedli na naše stroške, vključno s stroški vračila popravljenega ali zamenjanega izdelka kupcu. Če bi vam morali izdelek zamenjati z novim, pa to ni mogoče, ker novega izdelka ni več na voljo, vam bomo vaš originalni izdelek nadomestili s primerljivim izdelkom Eastpak® .

To garancijsko jamstvo pa ne krije škode zaradi nesreč ali posledične škode, ravno tako ne krije stroškov dela ali škode za popravila, ki bi jih opravili drugje kot v garancijskem centru. Garancija velja v okviru zakonsko določenega jamstva, vsaka drugačna garancija je izključena. Garancija je omejena na vrednost izdelka. Brez predhodnega obveščanja si pridržujemo pravico do sprememb v proizvodnji.  Upoštevajte, da v nekaterih državah izključitev garancije za nesreče in posledično škodo ni dovoljena, zato zgoraj omenjena izključitev za vas morda ne velja.

Naše potovalke in kovčki s ključavnico: ključavnice so namenjene preprečevanju neželenega odpiranja potovalke in ne preprečevanju kraje izdelka ali njegove vsebine, osebje na letališču ali organi oblasti potovalko kljub ključavnici lahko odprejo. Če je vaš izdelek imela druga oseba, ga takoj po prejemu dobro preglejte. Če se je izdelek poškodoval med prevozom, zahtevajte odškodnino pri prevozniku (ki je zavarovan za primer poškodb vaše prtljage) ob prihodu, če je le mogoče še pred carinjenjem blaga.

S to garancijo so vam zagotovljene določene pravne pravice; vaše dodatne pravice pa se lahko razlikujejo od države do države ob upoštevanju izključitve ali veljavnosti implicitnega jamstva, jamstva v primeru nesreč in posledične škode ter popravilo in menjava. Zato morda omejitve in izključitve iz te garancije za vas ne veljajo.

 

Omejena 30-letna globalna garancija

Garancija, ki velja od treh (3) do trideset (30) let in je navedena na izvesku in na etiketi v izdelku, krije samo napake v proizvodnji, kot so odprti šivi ali prekratek material. Garancija ne krije škode, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe (kot je na primer prenašanje neobičajnih stvari), zanemarjanja, nezgode, prask, izpostavljenosti ekstremnim temperaturam, razredčilom, kislinam, vodi, zaradi običajne obrabe ali transporta (na primer v letalu).  Vzdrževalna dela ali popravila vašega izdelka brez garancijskega jamstva lahko izvaja katerokoli podjetje, popravila v okviru garancijskega jamstva pa sme izvajati samo garancijski center Eastpak® (v nadaljevanju: garancijski center). Posledica neustreznih ali nepravilnih posegov ali popravil je prenehanje veljavnosti garancije.

Prosimo vas, da izdelka ne pošiljate neposredno podjetju Eastpak®, ker bodo pri tem samo nastali dodatni stroški. V primeru takšnih pošiljk boste odgovorni za vse stroške, ki bodo nastali, da boste izdelek poslali garancijskemu centru, vključno, vendar ne omejeno na, stroške embalaže, pošiljanja in pristojbin. Izdelek vrnite fizičnemu trgovcu ali spletni trgovini ali platformi z našega seznama, kjer ste ga kupili. 

Za vse storitve v garancijskem centru boste morali izdelku, za katerega uveljavljate garancijo, priložiti tudi kopijo originalnega računa, ki ste ga prejeli ob nakupu, ter izpolnjen dokument o popravilu (ki ga najdete na tej strani). Garancijski center bo odločil, ali napaka sodi v garancijsko jamstvo Eastpak® ali ne. Vsa popravila ali menjave, ki jih krije garancijsko jamstvo, bomo izvedli na naše stroške, vključno s stroški vračila popravljenega ali zamenjanega izdelka kupcu. Če bi vam morali izdelek zamenjati z novim, pa to ni mogoče, ker novega izdelka ni več na voljo, vam bomo vaš originalni izdelek nadomestili s primerljivim izdelkom Eastpak® .

To garancijsko jamstvo pa ne krije škode zaradi nesreč ali posledične škode, ravno tako ne krije stroškov dela ali škode za popravila, ki bi jih opravili drugje kot v garancijskem centru. Garancija velja v okviru zakonsko določenega jamstva, vsaka drugačna garancija je izključena. Garancija je omejena na vrednost izdelka. Brez predhodnega obveščanja si pridržujemo pravico do sprememb v proizvodnji.  Upoštevajte, da v nekaterih državah izključitev ali omejitev garancije za nesreče in posledično škodo ali za omejitve veljavnosti določenega jamstva ni dovoljena, zato zgoraj omenjena izključitev za vas morda ne velja.

Naše potovalke in kovčki s ključavnico: ključavnice so namenjene preprečevanju neželenega odpiranja potovalke in ne preprečevanju kraje izdelka ali njegove vsebine, osebje na letališču ali organi oblasti potovalko kljub ključavnici lahko odprejo. Če je vaš izdelek imela druga oseba, ga takoj po prejemu dobro preglejte. Če se je izdelek poškodoval med prevozom, zahtevajte odškodnino pri prevozniku (ki je zavarovan za primer poškodb vaše prtljage) ob prihodu, če je le mogoče še pred carinjenjem blaga.

S to garancijo so vam zagotovljene določene pravne pravice; vaše dodatne pravice pa se lahko razlikujejo od države do države ob upoštevanju izključitve ali veljavnosti implicitnega jamstva, jamstva v primeru nesreč in posledične škode ter popravilo in menjava. Zato morda omejitve in izključitve iz te garancije za vas ne veljajo.

KAKO VEM, KAJ KRIJE GARANCIJA?

Če ne veste, katera garancija velja za vaš izdelek EASTPAK®, vas prosimo, da preverite etiketo v notranjosti vaše torbe, kjer je napisan veljavni garancijski rok.

Na vrhu te strani je datoteka v formatu pdf, kjer je slikovna predstavitev napak, ki so vključene v garancijsko jamstvo in napak, ki niso vključene v garancijsko jamstvo.


 

SWEDEN

HUR GÅR DET TILL?

Om du har köpt en produkt på www.eastpak.com och din produkt är felaktig går du till sidan Spåra mina leveranser och returer och följer anvisningarna för att returnera Produkten. I annat fall returnerar du Produkten till den Eastpak®-återförsäljare som du köpte den av. Vid eventuella undantag fyller du i och skickar reparationsformuläret (se högst upp på sidan) tillsammans med en kopia av inköpsbeviset och den felaktiga Produkten till den adress som anges i formuläret.

Tänk på att den felaktiga Produkten ska vara tom och ren när du returnerar den, eftersom vi skickar tillbaka alla smutsiga väskor utan att reparera dem på din bekostnad. Observera att det kan ta upp till tre veckor från det att vi får din Produkt tills vi skickar tillbaka den till dig.

VI GENOMFÖR REPARATIONER I VILKET FALL

Även om skadan inte (eller inte längre) omfattas av garantin kan du fortfarande välja att få Produkten reparerad av vår högkvalitativa reparationsservice till ett rimligt pris, förutsatt att vi fortfarande har de reservdelar som behövs för reparationen i lager. Du hittar en prislista för reparationer som inte omfattas av garantin högst upp på sidan.

Om du har frågor eller behöver mer hjälp kan du kontakt oss via e-post: Eastpakwarranty_sweden@vfc.com

Begränsad global garanti

På Eastpak® testar vi noggrant alla våra produkter för att säkerställa att de uppfyller stränga standarder. Därför kommer vi att, om ett problem uppstår med en Eastpak®-produkt (”Produkten”) och problemet har orsakats av ett tillverkningsfel i material eller utförande, efter eget omdöme, antingen åtgärda eller ersätta produkten enligt de villkor som denna garanti omfattar och som anges häri. Denna garanti gäller enbart för den person som har köpt Produkten eller fått Produkten som gåva.

Garantin omfattar endast tillverkningsfel och täcker inte någon skada som uppstått till följd av felaktig användning (till exempel transport av ovanliga objekt), försummelse, olyckor, nötning, exponering för extrema temperaturer, lösningsmedel, syror, vatten, normalt slitage eller transport (t.ex. under flygresor). Underhåll eller reparationer av Produkten som inte omfattas av garantin kan utföras av andra företag, men vi kräver att du enbart använder dig av våra Eastpak®-garanticenter (”Garanticenter”) för reparationer som omfattas av garantin. Olämpliga eller felaktigt utförda reparationer eller underhållsåtgärder gör att garantin anses vara ogiltig.

Skicka inte din produkt direkt till Eastpak®, eftersom detta endast medför ytterligare kostnader. Vid direkta försändelser ansvarar du för samtliga kostnader som krävs för att Produkten ska kunna skickas till Garanticentret, inklusive, men inte begränsat till, kostnaden för förpackning, transport och tillämpliga skatter. Använd istället våra utsedda fysiska återförsäljare eller onlineplattformar för e-handel där du köpte Produkten, när du ska returnera Produkten.

Vid eventuell service vid ett Garanticenter måste du skicka in en kopia av det ursprungliga inköpskvittot samt det ifyllda reparationsdokumentet (finns på den här sidan) tillsammans med Produkten. Garanticentret avgör om problemet omfattas av vår Eastpak®-garanti eller inte. Eventuella reparationer eller utbyten som omfattas av garantin genomförs på vår bekostnad, inklusive eventuella kostnader som krävs för att skicka tillbaka reparerade eller utbytta Produkter till dig. Om Produkten behöver bytas ut men inte längre är tillgänglig kommer vi att byta ut din ursprungliga Produkt mot en likvärdig Eastpak®-produkt.

Tillfälliga och indirekta skador omfattas inte av garantin, detta gäller även för arbetskostnader eller skador som kan härledas till arbete som utförts av någon annan än ett Garanticenter. Till följd av detta är eventuella underförstådda garantier uteslutna, i den omfattning detta tillåts enligt gällande lagstiftning. Garantins omfattning är begränsad till Produktens värde. Tillverkningsspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Observera att vissa stater inte godkänner exkludering eller begränsning av direkta eller indirekta skador, vilket gör att ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig.

Följande gäller för våra bagageobjekt med lås: låsen är endast avsedda att undvika oavsiktligt öppnande och förhindrar inte nödvändigtvis stöld av Produkten eller dess innehåll, uppbrytningar eller intrång genomförda av flygbolag eller flygplatspersonal eller statliga myndigheter. Kontrollera omedelbart Produkten om någon annan än du själv har hanterat den. Om Produkten skadas under transport skickar du en förfrågan till transportföretaget (som är försäkrat mot vållande av skador på Produkten) vid ankomstorten innan du passerar igenom tullen, om möjligt.

Garantin ger dig specifika juridiska rättigheter. Eventuella ytterligare rättigheter som du kan ha varierar från stat till stat eller land till land med avseende på exkludering eller tillämpning av underförstådda garantier, direkta och indirekta skador samt reparation och utbyte. Därför kan de begränsningar eller undantag som ingår i denna garanti eventuellt inte tillämpas i ditt fall.

Laglig garanti

Omfattar garantin endast defekter som uppstått under tillverkning och/eller komponentdefekter, t.ex. en felaktig dragkedja, skadade spännen, ytbehandling som har slipats av och missfärgning av tyget. Garantin täcker inte någon skada som uppstått till följd av felaktig användning (till exempel transport av ovanliga objekt), försummelse, olyckor, nötning, exponering för extrema temperaturer, lösningsmedel, syror, vatten, normalt slitage eller transport (t.ex. under flygresor). Underhåll eller reparationer av Produkten som inte omfattas av garantin kan utföras av andra företag, men vi kräver att du enbart använder dig av våra Eastpak®-garanticenter (”Garanticenter”) för reparationer som omfattas av garantin. Olämpliga eller felaktigt utförda reparationer eller underhållsåtgärder gör att garantin anses vara ogiltig.

Skicka inte din produkt direkt till Eastpak®, eftersom detta endast medför ytterligare kostnader. Vid direkta försändelser ansvarar du för samtliga kostnader som krävs för att Produkten ska kunna skickas till Garanticentret, inklusive, men inte begränsat till, kostnaden för förpackning, transport och tillämpliga skatter. Använd istället våra utsedda fysiska återförsäljare eller onlineplattformar för e-handel där du köpte Produkten, när du ska returnera Produkten.

Vid eventuell service vid ett Garanticenter måste du skicka in en kopia av det ursprungliga inköpskvittot samt det ifyllda reparationsdokumentet (finns på den här sidan) tillsammans med Produkten. Garanticentret avgör om problemet omfattas av vår Eastpak®-garanti eller inte. Eventuella reparationer eller utbyten som omfattas av garantin genomförs på vår bekostnad, inklusive eventuella kostnader som krävs för att skicka tillbaka den reparerade eller utbytta Produkten till dig. Om Produkten behöver bytas ut men inte längre är tillgänglig kommer vi att byta ut din ursprungliga Produkt mot en likvärdig Eastpak®-produkt.

Tillfälliga och indirekta skador omfattas inte av garantin, detta gäller även för arbetskostnader eller skador som kan härledas till arbete som utförts av någon annan än ett Garanticenter. Till följd av detta är eventuella underförstådda garantier uteslutna, i den omfattning detta tillåts enligt gällande lagstiftning. Garantins omfattning är begränsad till Produktens värde. Tillverkningsspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Observera att vissa stater inte godkänner exkludering eller begränsning av direkta eller indirekta skador, eller begränsningar av hur länge en tillämplig garanti gäller, vilket gör att ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig.

Följande gäller för våra bagageobjekt med lås: låsen är endast avsedda att undvika oavsiktligt öppnande och förhindrar inte nödvändigtvis stöld av Produkten eller dess innehåll, uppbrytningar eller intrång genomförda av flygbolag eller flygplatspersonal eller statliga myndigheter. Kontrollera omedelbart Produkten om någon annan än du själv har hanterat den. Om Produkten skadas under transport skickar du en förfrågan till transportföretaget (som är försäkrat mot vållande av skador på Produkten) vid ankomstorten innan du passerar igenom tullen, om möjligt.

Garantin ger dig specifika juridiska rättigheter. Eventuella ytterligare rättigheter som du kan ha varierar från stat till stat eller land till land med avseende på exkludering eller tillämpning av underförstådda garantier, direkta och indirekta skador samt reparation och utbyte. Därför kan de begränsningar eller undantag som ingår i denna garanti eventuellt inte tillämpas i ditt fall.

Begränsad global garanti på 30 år

Denna garanti (som tillämpas från år tre (3) till år trettio (30)), som anges på lappen som hänger utanpå produkten, och på underhållsetiketten på insidan av produkten, omfattar endast tillverkningsfel, till exempel öppna sömmar eller tyg som har klippts för kort. Garantin täcker inte någon skada som uppstått till följd av felaktig användning (till exempel transport av ovanliga objekt), försummelse, olyckor, nötning, exponering för extrema temperaturer, lösningsmedel, syror, vatten, normalt slitage eller transport (t.ex. under flygresor). Underhåll eller reparationer av Produkten som inte omfattas av garantin kan utföras av andra företag, men vi kräver att du enbart använder dig av våra Eastpak®-garanticenter (”Garanticenter”) för reparationer som omfattas av garantin. Olämpliga eller felaktigt utförda reparationer eller underhållsåtgärder gör att garantin anses vara ogiltig.

Skicka inte din Produkt direkt till Eastpak®, eftersom detta endast medför ytterligare kostnader. Vid direkta försändelser ansvarar du för samtliga kostnader som krävs för att Produkten ska kunna skickas till Garanticentret, inklusive, men inte begränsat till, kostnaden för förpackning, transport och tillämpliga skatter. Använd istället våra utsedda fysiska återförsäljare eller onlineplattformar för e-handel där du köpte Produkten, när du ska returnera Produkten.

Vid eventuell service vid ett Garanticenter måste du skicka in en kopia av det ursprungliga inköpskvittot samt det ifyllda reparationsdokumentet (finns på den här sidan) tillsammans med Produkten. Garanticentret avgör om problemet omfattas av vår Eastpak®-garanti eller inte. Eventuella reparationer eller utbyten som omfattas av garantin genomförs på vår bekostnad, inklusive eventuella kostnader som krävs för att skicka tillbaka reparerade eller utbytta Produkter till dig. Om Produkten behöver bytas ut men inte längre är tillgänglig kommer vi att byta ut din ursprungliga Produkt mot en likvärdig Eastpak®-produkt.

Tillfälliga och indirekta skador omfattas inte av garantin, detta gäller även för arbetskostnader eller skador som kan härledas till arbete som utförts av någon annan än ett Garanticenter. Till följd av detta är eventuella underförstådda garantier uteslutna, i den omfattning detta tillåts enligt gällande lagstiftning. Garantins omfattning är begränsad till Produktens värde. Tillverkningsspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Observera att vissa stater inte godkänner exkludering eller begränsning av direkta eller indirekta skador, eller begränsningar av hur länge en tillämplig garanti gäller, vilket gör att ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig.

Följande gäller för våra bagageobjekt med lås: låsen är endast avsedda att undvika oavsiktligt öppnande och förhindrar inte nödvändigtvis stöld av Produkten eller dess innehåll, uppbrytningar eller intrång genomförda av flygbolag eller flygplatspersonal eller statliga myndigheter. Kontrollera omedelbart Produkten om någon annan än du själv har hanterat den. Om Produkten skadas under transport skickar du en förfrågan till transportföretaget (som är försäkrat mot vållande av skador på Produkten) vid ankomstorten innan du passerar igenom tullen, om möjligt.

Garantin ger dig specifika juridiska rättigheter. Eventuella ytterligare rättigheter som du kan ha varierar från stat till stat eller land till land med avseende på exkludering eller tillämpning av underförstådda garantier, direkta och indirekta skador samt reparation och utbyte. Därför kan de begränsningar eller undantag som ingår i denna garanti eventuellt inte tillämpas i ditt fall.

TAIWAN

它如何發揮作用?

如果您在 www.eastpak.com 上購買產品並且您的產品出現故障,請前往追蹤我的送貨和退貨」頁面,並按照說明退回您的產品;否則,請將產品退回給您購買產品的指定 EASTPAK® 零售商。對於任何例外情況,請填寫此維修表格(見頁面頂部),並將其連同您的購買證明副本以及故障產品發送到表格所列的地址。

請確保您退給我們的缺陷產品空無一物且乾淨,因為我們不會維修收到的任何髒包,我們會將其退還給您,而且費用由您承擔。請注意,自我們收到您退回的產品後,可能需要 3 周時間才能將其返還給您。

我們提供有價維修服務

即使損壞不由(或不再由)本保修條款承保,您仍然可以透過我們價格合理的高品質維修服務維修您的產品,同時我們會提供儲備的維修所需備件。

您可在本頁頂部找到我們的保修條款不承保的維修服務價目表。

如果您有具體問題或需要更多幫助,可以透過電子郵件與我們聯繫:sapphire@ifconcept.com.tw

Eastpak® 限制性全球保修條款

在 Eastpak®,我們嚴格測試所有產品,以確保它們符合嚴苛的標準。因此,如果 Eastpak® 產品(以下簡稱為「產品」)出現問題,且問題是由於材料或工藝上的製造缺陷造成的,我們將根據以下所述保修條款和條件酌情決定是否維修或更換產品。本保修條款僅適用於已購買產品的人員或以禮物形式收到產品的人員。

本保修條款僅承保製造缺陷,不包括因誤用(如異常物品的運輸)、疏忽、事故、磨損、暴露於極端溫度、溶劑、酸、水、正常磨損或運輸損壞(例如由航空公司導致)而造成的任何損壞。雖然您的產品的非保修維護或維修可由任何公司執行,但我們要求您僅透過我們的 Eastpak® 保修中心(以下簡稱為「保修中心」)進行任何保修維修。不當或不正確的維護或維修將導致保修失效。每種產品的確切保修時間(2 年或 30 年)始終顯示在產品的吊牌和內部護理標籤上。

請不要將您的產品直接發送到 Eastpak®,因為這只會導致額外費用。對於此類直接發貨,您將負責將產品送達任何此類保修中心的所有費用,包括但不限於包裝費用、運輸費用和適用稅費。請使用我們指定的實體零售商或您購買產品的線上電子商務平臺退回產品。

若要獲得保修中心的任何服務,您需要將原始購買收據的副本和已填好的維修文件(位於本頁)與您需保修的產品一起發送。保修中心將確定問題是否由我們的 Eastpak® 保修條款承保。由我們的保修條款承保的維修或更換所產生的任何費用將由我們承擔,包括將維修好的或更換的產品返還給您所需的任何費用。如果產品需要更換且不再可用,我們將用類似的 Eastpak® 產品替代您的原始產品。

偶然和間接損壞不由我們的保修條款承保,由保修中心以外的任何人員進行操作而產生的人工費用或損壞也不屬於本保修條款承保的範圍。在適用法律允許的範圍內,不包括任何暗示性保修條款。本保修條款受限於產品的價值。製造規格如有更改,恕不另行通知。請注意,部分州份不允許排除或限制偶然或間接損壞,因此上述限制或排除規定可能不適用於您。

關於帶鎖的行李物品:鎖僅用於防止行李意外開啟,並不一定能防止產品或其內容物被盜,或航空公司、機場人員或政府機關破壞或打開行李。在除您以外的任何人經手後,立即檢查您的產品。如果產品在運輸過程中損壞,如果可能,在抵達地點通關前向運輸公司(已針對損害您的產品投保)提出索賠。

本保修條款賦予您特定的法律權利;您可能擁有的有關排除或應用暗示性保修條款、偶然和間接損壞以及維修和更換產品的任何其他權利將因州或國家/地區而有所不同。因此,本保修條款包含的具體限制或排除規定可能不適用於您。

2 年限制性全球保修

如產品的吊牌和內部護理標籤所示,本保修條款僅承保製造和/或部件缺陷,例如拉鍊故障、搭扣損壞、塗層剝落和織物變色。本保修條款不承保因誤用(如異常物品的運輸)、疏忽、事故、磨損、暴露於極端溫度、溶劑、酸、水、正常磨損或運輸損壞(例如由航空公司導致)而造成的任何損壞。雖然您的產品的非保修維護或維修可由任何公司執行,但我們要求您僅透過我們的 Eastpak® 保修中心(以下簡稱為「保修中心」)進行保修維修。不當或不正確的維護或維修將導致保修失效。

請不要將您的產品直接發送到 Eastpak®,因為這只會導致額外費用。對於此類直接發貨,您將負責將產品送達任何此類保修中心的所有費用,包括但不限於包裝費用、運輸費用和適用稅費。請使用我們指定的實體零售商或您購買產品的線上電子商務平臺退回產品。

若要獲得保修中心的任何服務,您需要將原始購買收據的副本和已填好的維修文件(位於本頁)與您需保修的產品一起發送。保修中心將確定問題是否由我們的 Eastpak® 保修條款承保。由我們的保修條款承保的維修或更換所產生的任何費用將由我們承擔,包括將維修好的或更換的產品返還給您所需的任何費用。如果產品需要更換且不再可用,我們將用類似的 Eastpak® 產品替代您的原始產品。

偶然和間接損壞不由我們的保修條款承保,由保修中心以外的任何人員進行操作而產生的人工費用或損壞也不屬於本保修條款承保的範圍。在適用法律允許的範圍內,不包括任何暗示性保修條款。本保修條款受限於產品的價值。製造規格如有更改,恕不另行通知。請注意,部分州份不允許排除或限制偶然或間接損壞,或限制暗示性保修條款持續的時間,因此上述限制或排除可能不適用於您。

關於帶鎖的行李物品:鎖僅用於防止行李意外開啟,並不一定能防止產品或其內容物被盜,或航空公司、機場人員或政府機關破壞或打開行李。在除您以外的任何人經手後,立即檢查您的產品。如果產品在運輸過程中損壞,如果可能,在抵達地點通關前向運輸公司(已針對損害您的產品投保)提出索賠。

本保修條款賦予您特定的法律權利;您可能擁有的有關排除或應用暗示性保修條款、偶然和間接損壞以及維修和更換產品的任何其他權利將因州或國家/地區而有所不同。因此,本保修條款包含的具體限制或排除規定可能不適用於您。

 

30 年限制性全球保修

如產品的吊牌和內部護理標籤所示,本保修條款(三年 (3) 至三十 (30) 年的保修時間)僅承保製造缺陷,例如接縫開口或織物剪裁過短。本保修條款不承保因誤用(如異常物品的運輸)、疏忽、事故、磨損、暴露於極端溫度、溶劑、酸、水、正常磨損或運輸損壞(例如由航空公司導致)而造成的任何損壞。雖然您的產品的非保修維護或維修可由任何公司執行,但我們要求您僅透過我們的 Eastpak® 保修中心(以下簡稱為「保修中心」)進行保修維修。不當或不正確的維護或維修將導致保修失效。

請不要將您的產品直接發送到 Eastpak®,因為這只會導致額外費用。對於此類直接發貨,您將負責將產品送達任何此類保修中心的所有費用,包括但不限於包裝費用、運輸費用和適用稅費。請使用我們指定的實體零售商或您購買產品的線上電子商務平臺退回產品。

若要獲得保修中心的任何服務,您需要將原始購買收據的副本和已填好的維修文件(位於本頁)與您需保修的產品一起發送。保修中心將確定問題是否由我們的 Eastpak® 保修條款承保。由我們的保修條款承保的維修或更換所產生的任何費用將由我們承擔,包括將維修好的或更換的產品返還給您所需的任何費用。如果產品需要更換且不再可用,我們將用類似的 Eastpak® 產品替代您的原始產品。

偶然和間接損壞不由我們的保修條款承保,由保修中心以外的任何人員進行操作而產生的人工費用或損壞也不屬於本保修條款承保的範圍。在適用法律允許的範圍內,不包括任何暗示性保修條款。本保修條款受限於產品的價值。製造規格如有更改,恕不另行通知。請注意,部分州份不允許排除或限制偶然或間接損壞,或限制暗示性保修條款持續的時間,因此上述限制或排除可能不適用於您。

關於帶鎖的行李物品:鎖僅用於防止行李意外開啟,並不一定能防止產品或其內容物被盜,或航空公司、機場人員或政府機關破壞或打開行李。在除您以外的任何人經手後,立即檢查您的產品。如果產品在運輸過程中損壞,如果可能,在抵達地點通關前向運輸公司(已針對損害您的產品投保)提出索賠。

本保修條款賦予您特定的法律權利,您可能擁有的有關排除或應用暗示性保修條款、偶然和間接損壞以及維修和更換產品的任何其他權利將因州或國家/地區而有所不同。因此,本保修條款包含的具體限制或排除規定可能不適用於您。

 

如何瞭解保修條款承保的內容?

如果您不確定哪種保修服務適合您的 EASTPAK® 產品,請檢視您包內的護理標籤,標籤將明確說明相關保修期。

在本頁面頂部,您會發現一個帶有圖片的 pdf 文件,顯示可以承保以及不可承保的缺陷。


 

 

TUNISIA

HOW DOES IT ALL WORK?

If you made your purchase on www.eastpak.com and your Product is faulty, go to the Track my delivery and returns page and follow the instructions to return your product; otherwise, please return the Product to the nominated EASTPAK® retailer where you bought it from. Or for any exceptions, please fill in and send the repair form (see top of page) together with a copy of your proof of purchase and the faulty Product to the address given on the form.

Make sure you return your faulty Product to us empty and clean as we will return any dirty bags we receive unrepaired at your expense. Please note that it can take up to 3 weeks from when we receive your Product to send it back to you.

WE’LL STILL FIX IT

Even if the damage is not (or no longer) covered by the warranty, you can still choose to have your Product repaired by our high-quality repair service at a reasonable price, providing we still stock the spare parts needed for the repair. You will find a price list for repairs not covered by our warranty at the top of this page.

If you have specific questions or need additional help, you can contact us by email  etiennec@time.com.mt

Limited Global Warranty

At Eastpak®, we rigorously test all our products to ensure that they meet stringent standards. Therefore, if a problem occurs with an Eastpak® product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material or workmanship, we will, in our discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated here. This warranty applies only to the person who has purchased the Product or to the person who has received the Product as a gift.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for any warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of your original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Legal Warranty

This warranty covers only manufacturing and/or component defects, such as a faulty zipper, damaged buckles, coating peeling off and discoloration of the fabric. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Limited 30 Year Global Warranty

This warranty (covering from year three (3) to thirty (30), as indicated on the hangtag and the inside care label of the Product, covers only manufacturing defects, such as open seams or fabric that is cut too short. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak®, as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights, any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

TURKEY

PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR?

Eğer www.eastpak.com sitesinden alışveriş yaptıysanız ve Ürününüz kusurlu ise  Teslimatımı izle ve iadeler sayfasına girin ve Ürününüzü iade etmek için belirtilen talimatları izleyin; aksi takdirde, lütfen Ürününüzü satın aldığınız yetkili EASTPAK® satış mağazasına iade edin. Ya da her türlü istisnai durum için lütfen tamirat formunu (sayfanın başında) doldurun ve bu formu, satış belgenizin bir kopyasını ve kusurlu Ürünü formda belirtilen adrese gönderin.

Bize gönderdiğiniz kusurlu Ürünün boş ve temiz olduğundan emin olun, tarafımıza ulaşan kirli çantaları masraflar müşteriye ait olmak üzere müşteriye geri gönderiyoruz.  Ürününüz tarafımıza ulaştıktan itibaren size geri gönderilmesinin 3 haftayı bulabileceğini unutmayın.

YİNE DE TAMİR EDERİZ

Hasar garanti kapsamında olmasa (ya da artık olmasa) bile, eğer tamirat için gerekli yedek parçalar hala stoklarımızda mevcut ise Ürününüzü makul fiyatlara sunduğumuz üstün kaliteli tamirat hizmetimizden faydalanarak tamir ettirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu sayfanın başında garantimizin kapsamadığı tamirat işlemleri için fiyat listesini bulabilirsiniz.

Eğer özel bir sorunuz ya da ekstra yardıma gereksiniminiz varsa, e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz: cs_turkiye@vfc.com

Sınırlı Global Garanti

Eastpak® olarak ürünlerimizin tamamını, sıkı standartlara uygun olduklarını teyit etmek için teste tabi tutuyoruz. Bu nedenle, bir Eastpak® ürününde ("Ürün") herhangi bir sorun ile karşılaşılması ve sorunun malzeme veya işçilik ile ilgili bir üretim hatasından kaynaklanması durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak, burada belirtilen garanti koşulları uyarınca Ürünü ya tamir ediyor ya da yenisi ile değiştiriyoruz. İşbu garanti yalnızca Ürünü satın alan veya Ürün kendisine hediye edilen kişi için geçerlidir.

Bu garanti yalnızca üretim hatalarını kapsamakta olup hatalı kullanım (uygunsuz maddelerin taşınması gibi), ihmal, kaza, aşınma, aşırı sıcaklığa, çözücü maddelere, asitlere, suya maruz kalma, kullanım sonucu doğal aşınma ve bozulma veya seyahatten kaynaklı hasarları (örneğin, hava yolu ile) hiçbir şekilde kapsamaz. Ürününüz üzerinde gerçekleştirilen garanti kapsamında olmayan bakım ve tamirat işlemleri herhangi bir şirket tarafından yapılabilir, ancak garanti kapsamındaki her türlü tamirat için yalnızca Eastpak® Garanti Merkezine ("Garanti Merkezi") başvurmanız gerekmektedir. Uygunsuz ya da hatalı bir şekilde gerçekleştirilen bakım veya tamirat işlemleri bu garantiyi geçersiz kılar.

Lütfen Ürününüzü doğrudan Eastpak®'a göndermeyin, bu yalnızca ilave masrafa neden olur. Doğrudan gönderilerde, Ürünün herhangi bir Garanti Merkezine ulaştırılması ile ilgili, paketleme, sevkiyat masrafları ve geçerli vergiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, tüm masraflardan sorumlu olursunuz. Bunun yerine, Ürünü iade etmek için Ürünü satın aldığınız yetkili satış mağazalarını veya çevrimiçi e-ticaret platformlarımızı kullanın.

Garanti Merkezindeki her türlü hizmet için şikayete konu olan Ürün ile birlikte, orijinal satış faturanızın bir kopyasını ve tüm bilgileri doldurulmuş olarak tamirat formunu (bu sayfada yer alır) göndermeniz gerekir. Garanti Merkezi sorunun Eastpak® garantisi kapsamında olup olmadığına karar verecektir. Sunduğumuz garanti kapsamında olan her türlü tamirat veya değiştirme işlemine ait masraflar, tamir edilen veya yeni Ürünün size gönderilmesi için gerekli tüm masraflar dahil olmak üzere, bize aittir. Eğer Ürünün yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor ancak Ürün artık stoklarda bulunmuyorsa, orijinal Ürününüzü ona benzer başka bir Eastpak® Ürünü ile değiştiririz.

Kaza sonucu ve dolaylı olarak meydana gelen zararlar ile bir Garanti Merkezindan farklı şahıslarca gerçekleştirilen müdahalelere bağlı işçilik masrafları veya hasarlar bu garanti kapsamında değildir. Buna bağlı olarak, yürürlükteki ilgili yasaların izin verdiği ölçüde, her türlü zımni yükümlülük hariç tutulur. Bu garanti Ürün değeri ile sınırlıdır. Üretim tanımlamaları bildirim yapılmaksızın değişikliğe tabi olabilir. Bazı ülkelerde kaza sonucu veya dolaylı olarak meydana gelen zararların hariç tutulması veya sınırlandırılmasına izin verilmez, dolayısıyla yukarıda belirtilen sınırlandırma veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Kilit sistemli valizlerimiz ile ilgili olarak: kilit mekanizması yalnızca kaza eseri açılmaları önlemek amacını taşımakta olup Ürünün veya içindekilerinin çalınmasını, Ürünün kırılmasını veya hava yolu şirketi, havalimanı personeli ya da hükümet makamlarınca valizin içinin açılmasını önlemez. Sizden başkası tarafından elleçlenmesi halinde, hemen ardından Ürününüzü kontrol edin. Eğer seyahat sırasında zarar görmüş ise seyahat şirketine (Ürününüzde oluşabilecek hasarlara karşı sigortalıdır) varış yerinde, mümkünse, gümrük çıkış işlemlerini yapmadan önce şikayette bulunun.

Bu garanti size belirli yasal hakları verir; bunların dışındaki tüm ek haklar zımni teminatların hariç tutulması veya uygulanması, kaza sonucu ve dolaylı olarak meydana gelen zararlar, tamirat ve değiştirme hususları bağlamında ülkeden ülkeye veya bölgeden bölgeye değişir. Bunun neticesinde, bu garanti içerisinde belirtilen sınırlandırmalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.

Yasal Garanti

Bu garanti yalnızca kusurlu fermuar, zarar görmüş tokalar, astarın soyulması ve kumaşın renginin atması gibi üretim hatalarını kapsar. Bu garanti hatalı kullanım (uygunsuz maddelerin taşınması gibi), ihmal, kaza, aşınma, aşırı sıcaklığa, çözücü maddelere, asitlere, suya maruz kalma, kullanım sonucu doğal aşınma ve bozulma veya seyahatten kaynaklı hasarları (örneğin, hava yolu ile) hiçbir şekilde kapsamaz. Ürününüz üzerinde gerçekleştirilen garanti kapsamında olmayan bakım ve tamirat işlemleri herhangi bir şirket tarafından yapılabilir, ancak garanti kapsamındaki her türlü tamirat için yalnızca Eastpak® Garanti Merkezine ("Garanti Merkezi") başvurmanız gerekmektedir. Uygunsuz ya da hatalı bir şekilde gerçekleştirilen bakım veya tamirat işlemleri bu garantiyi geçersiz kılar.

Lütfen Ürününüzü doğrudan Eastpak®'a göndermeyin, bu yalnızca ilave masrafa neden olur. Doğrudan gönderilerde, herhangi bir Garanti Merkezine Ürünün ulaştırılması ile ilgili, paketleme, sevkiyat masrafları ve geçerli vergiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, tüm masraflardan sorumlu olursunuz. Bunun yerine, Ürünü iade etmek için Ürünü satın aldığınız yetkili satış mağazalarını veya çevrimiçi e-ticaret platformlarımızı kullanın.

Garanti Merkezindeki her türlü hizmet için şikayete konu olan Ürün ile birlikte, orijinal satış faturanızın bir kopyasını ve tüm bilgileri doldurulmuş olarak tamirat formunu (bu sayfada yer alır) göndermeniz gerekir. Garanti Merkezi sorunun Eastpak® garantisi kapsamında olup olmadığına karar verecektir. Sunduğumuz garanti kapsamında olan her türlü tamirat veya değiştirme işlemine ait masraflar, tamir edilen veya yeni Ürünün size gönderilmesi için gerekli tüm masraflar dahil olmak üzere, bize aittir. Eğer Ürünün yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor ancak Ürün artık stoklarda bulunmuyorsa, orijinal Ürününüzü ona benzer başka bir Eastpak® Ürünü ile değiştiririz.

Kaza sonucu ve dolaylı olarak meydana gelen zararlar ile bir Garanti Merkezindan farklı şahıslarca gerçekleştirilen müdahalelere bağlı işçilik masrafları veya hasarlar bu garanti kapsamında değildir. Buna bağlı olarak, yürürlükteki ilgili yasaların izin verdiği ölçüde, her türlü zımni yükümlülük hariç tutulur. Bu garanti Ürün değeri ile sınırlıdır. Üretim tanımlamaları bildirim yapılmaksızın değişikliğe tabi olabilir. Bazı ülkelerde kaza sonucu veya dolaylı olarak meydana gelen zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmez, dolayısıyla yukarıda belirtilen sınırlandırma veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Kilit sistemli valizlerimiz ile ilgili olarak: kilit mekanizması yalnızca kaza eseri açılmaları önlemek amacını taşımakta olup Ürünün veya içindekilerinin çalınmasını, Ürünün kırılmasını veya hava yolu şirketi, havalimanı personeli ya da hükümet makamlarınca valizin içinin açılmasını önlemez. Sizden başkası tarafından elleçlenmesi halinde, hemen ardından Ürününüzü kontrol edin. Eğer seyahat sırasında zarar görmüş ise seyahat şirketine (Ürününüzde oluşabilecek hasarlara karşı sigortalıdır) varış yerinde, mümkünse, gümrük çıkış işlemlerini yapmadan önce şikayette bulunun.

Bu garanti size belirli yasal hakları verir; bunların dışındaki tüm ek haklar zımni teminatların hariç tutulması veya uygulanması, kaza sonucu ve dolaylı olarak meydana gelen zararlar, tamirat ve değiştirme hususları bağlamında ülkeden ülkeye veya bölgeden bölgeye değişir. Bunun neticesinde, bu garanti içerisinde belirtilen sınırlandırmalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.

30 Yıllık Sınırlı Global Garanti

Bu garanti (üç (3) yıldan otuz (30) yıla kadar kapsayıcı), Ürünün bilgi etiketinde ve içindeki bakım etiketinde belirtildiği gibi, yalnızca açılan dikişler veya aşırı kısa kesilmiş kumaş gibi üretim hatalarını kapsar. Bu garanti hatalı kullanım (uygunsuz maddelerin taşınması gibi), ihmal, kaza, aşınma, aşırı sıcaklığa, çözücü maddelere, asitlere, suya maruz kalma, doğal kullanım sonucu aşınma ve bozulma veya seyahatten kaynaklı hasarları (örneğin, hava yolu ile) hiçbir şekilde kapsamaz. Ürününüz üzerinde gerçekleştirilen garanti kapsamında olmayan bakım ve tamirat işlemleri herhangi bir şirket tarafından yapılabilir, ancak garanti kapsamındaki her türlü tamirat için yalnızca Eastpak® Garanti Merkezine ("Garanti Merkezi") başvurmanız gerekmektedir. Uygunsuz ya da hatalı bir şekilde gerçekleştirilen bakım veya tamirat işlemleri bu garantiyi geçersiz kılar.

Lütfen Ürününüzü doğrudan Eastpak®'a göndermeyin, bu yalnızca ilave masrafa neden olur. Doğrudan gönderilerde, herhangi bir Garanti Merkezine Ürünün ulaştırılması ile ilgili, paketleme, sevkiyat masrafları ve geçerli vergiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, tüm masraflardan sorumlu olursunuz. Bunun yerine, Ürünü iade etmek için Ürünü satın aldığınız yetkili satış mağazalarını veya çevrimiçi e-ticaret platformlarımızı kullanın.

Garanti Merkezindeki her türlü hizmet için şikayete konu olan Ürün ile birlikte, orijinal satış faturanızın bir kopyasını ve tüm bilgileri doldurulmuş olarak tamirat formunu (bu sayfada yer alır) göndermeniz gerekir. Garanti Merkezi sorunun Eastpak® garantisi kapsamında olup olmadığına karar verecektir. Sunduğumuz garanti kapsamında olan her türlü tamirat veya değiştirme işlemine ait masraflar, tamir edilen veya yeni Ürünün size gönderilmesi için gerekli tüm masraflar dahil olmak üzere, bize aittir. Eğer Ürünün yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor ancak Ürün artık stoklarda bulunmuyorsa, orijinal Ürününüzü ona benzer başka bir Eastpak® Ürünü ile değiştiririz.

Kaza sonucu ve dolaylı olarak meydana gelen zararlar ile bir Garanti Merkezindan farklı şahıslarca gerçekleştirilen müdahalelere bağlı işçilik masrafları veya hasarlar bu garanti kapsamında değildir. Buna bağlı olarak, yürürlükteki ilgili yasaların izin verdiği ölçüde, her türlü zımni yükümlülük hariç tutulur. Bu garanti Ürün değeri ile sınırlıdır. Üretim tanımlamaları bildirim yapılmaksızın değişikliğe tabi olabilir. Bazı ülkelerde kaza sonucu veya dolaylı olarak meydana gelen zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmez, dolayısıyla yukarıda belirtilen sınırlandırma veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Kilit sistemli valizlerimiz ile ilgili olarak: kilit mekanizması yalnızca kaza eseri açılmaları önlemek amacını taşımakta olup Ürünün veya içindekilerinin çalınmasını, Ürünün kırılmasını veya hava yolu şirketi, havalimanı personeli ya da hükümet makamlarınca valizin içinin açılmasını önlemez. Sizden başkasının elinden geçmesi halinde, hemen ardından Ürününüzü kontrol edin. Eğer seyahat sırasında zarar görmüş ise seyahat şirketine (Ürününüzde oluşabilecek hasarlara karşı sigortalıdır) varış yerinde, mümkünse, gümrük çıkış işlemlerini yapmadan önce şikayette bulunun.

Bu garanti size belirli yasal hakları verir; bunların dışındaki tüm ek haklar zımni teminatların hariç tutulması veya uygulanması, kaza sonucu ve dolaylı olarak meydana gelen zararlar, tamirat ve değiştirme hususları bağlamında ülkeden ülkeye veya bölgeden bölgeye değişir. Bunun neticesinde, bu garanti içerisinde belirtilen sınırlandırmalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.

UNITED STATES

HOW DO I KNOW WHAT’S COVERED BY WARRANTY?

If you’re not sure which warranty is the right one for your EASTPAK® Product, please check the care label found inside your bag, which will clearly state the relevant warranty period.

At the top of this page you’ll find a pdf file with pictures showing which defects are covered and which aren’t.

HOW DOES IT ALL WORK?

If you made your purchase on www.eastpak.com and your Product is faulty, go to the Track my delivery and returns page and follow the instructions to return your product; otherwise, please return the Product to the nominated EASTPAK® retailer where you bought it from.

If you have specific questions or need additional help, you can contact us by email: eastpakwarranty_uk@vfc.com.

Limited Global Warranty

At Eastpak®, we rigorously test all our products to ensure that they meet stringent standards. Therefore, if a problem occurs with an Eastpak® product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material or workmanship, we will, in our discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated here. This warranty applies only to the person who has purchased the Product or to the person who has received the Product as a gift.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for any warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of your original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Legal Warranty

This warranty covers only manufacturing and/or component defects, such as a faulty zipper, damaged buckles, coating peeling off and discoloration of the fabric. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Limited 30 Year Global Warranty

This warranty (covering from year three (3) to thirty (30), as indicated on the hangtag and the inside care label of the Product, covers only manufacturing defects, such as open seams or fabric that is cut too short. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak®, as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights, any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

OTHER COUNTRIES

If you are located outside of the EU please contact your local EASTPAK distributor who will give you the best advice on repairing your bag. In case your country is not mentioned in the drop-down list you can send us an email: eastpakwarranty_general@vfc.com

HOW DOES IT ALL WORK?

If you made your purchase on www.eastpak.com and your Product is faulty, go to the Track my delivery and returns page and follow the instructions to return your product; otherwise, please return the Product to the nominated EASTPAK® retailer where you bought it from. Or for any exceptions, please fill in and send the repair form (see top of page) together with a copy of your proof of purchase and the faulty Product to the address given on the form.

Make sure you return your faulty Product to us empty and clean as we will return any dirty bags we receive unrepaired at your expense. Please note that it can take up to 3 weeks from when we receive your Product to send it back to you.

WE’LL STILL FIX IT

Even if the damage is not (or no longer) covered by the warranty, you can still choose to have your Product repaired by our high-quality repair service at a reasonable price, providing we still stock the spare parts needed for the repair. You will find a price list for repairs not covered by our warranty at the top of this page.

If you have specific questions or need additional help, you can contact us by email: Eastpakwarranty_general@vfc.com

Limited Global Warranty

At Eastpak®, we rigorously test all our products to ensure that they meet stringent standards. Therefore, if a problem occurs with an Eastpak® product (the "Product") and the problem is caused by manufacturing defects in material or workmanship, we will, in our discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated here. This warranty applies only to the person who has purchased the Product or to the person who has received the Product as a gift.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for any warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of your original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Legal Warranty

This warranty covers only manufacturing and/or component defects, such as a faulty zipper, damaged buckles, coating peeling off and discoloration of the fabric. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak® as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights; any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Limited 30 Year Global Warranty

This warranty (covering from year three (3) to thirty (30), as indicated on the hangtag and the inside care label of the Product, covers only manufacturing defects, such as open seams or fabric that is cut too short. This warranty does not cover any damage caused by misuse (such as transportation of unusual items), neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or transport damage (by airlines, for example). While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we require that you use only our Eastpak® Warranty Center ("Warranty Center") for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs will void this warranty.

Please do not send your Product directly to Eastpak®, as this will only result in additional costs. For direct shipments, you will be responsible for all costs of getting the Product to any such Warranty Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes. Instead use our nominated physical retailers or online ecommerce platforms, where you bought the Product, to return the Product.

For any service at a Warranty Center, you will need to send a copy of the original receipt of purchase, as well as the completed repair document (found on this page) together with your claimed Product. The Warranty Center will determine whether the problem is covered by our Eastpak® warranty or not. Any repair or replacement, covered by our warranty, will be at our expense, including any costs required to return the repaired or replacement Product back to you. If the Product needs replacing but is no longer available, we will substitute your original Product for a comparable Eastpak® Product.

Incidental and consequential damages are not covered by this warranty, nor are labor charges or damages attributable to work performed by anyone other than a Warranty Center. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are therefore excluded. This warranty is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

With regards to our luggage items with locks: locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your Product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

This warranty gives you specific legal rights, any additional rights you may have will vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

Go to top